[halek.info] Prezentace k předmětu MARKETING

10. Distribuce produktu

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  úvod

 

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  01

1. Marketingové pojetí distribuce

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  02

Distribuční systém


Tescoma využívá vlastní primární distribuci přímo do maloobchodní sítě, která je pokryta týmem 40 obchodních zástupců. Základem je servisní a logistické centrum ve Zlíně s kapacitou více než 30 tisíc skladových paletových míst.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  03

Součásti distribuce

procesy fyzického přemísťování

změny vlastnických vztahů

doprovodné (podpůrné) činnosti

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  04

Distribuční síť

tvoří rámec pro výkon těchto základních funkcí distribuce:

Subjekty distribuční sítě

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  05

Zásady fungování odbytové organizace

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  06

Distribuční cesty vybraných produktů

 

Služby koupaliště Flošna jsou distribuovány přímou cestou (výrobce – zákazník). Zákazníci zakupují služby (vstupné, zapůjčení lehátka, slunečníku, masáže, občerstvení) přímo v areálu koupaliště na k tomu určených místech.

Platba probíhá v hotovosti, městskou kartou nebo prostřednictvím čipových hodinek.

Koupaliště Flošna

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  07

Distribuční cesty vybraných produktů

 

Osobní automobily Škoda jsou nejčastěji distribuovány prostřednictvím prodejního autosalónu (výrobce – prodejce – zákazník), který však nemusí být distributorem výhradně vozů Škoda.

Produkt je možné si objednat s nadstandardní výbavou, zvolit barvu a způsob zaplacení. Čekací doba se pak pohybuje v závislosti na specifické nadstandardní výbavě.

www.olfincar.cz

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  08

Distribuční cesty vybraných produktů

Jedním ze způsobů přímé distribuce lokálních potravin od zemědělců ke spotřebiteli jsou v současné době tzv. bedýnky. Jedná se zejména dodávku čerstvého ovoce a zeleniny a dalších produktů (sýry, mošty, ořechy, bylinky apod.). Výhodou je:

 • Zdravá zelenina a ovoce
 • Čerstvost dodávky
 • Sklizeno v nejlepší kondici
 • Šetrně vypěstované domácí produkty
 • Podpora místních zemědělců

www.bedynkyhk.cz

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  09

2. Distribuční cesty


přestavuje spojení firem a lidí, které slouží
dodání zboží od výrobce ke spotřebiteli.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  10

Úrovně distribučních cest


 1. Bezúrovňová cesta

  • nazývá se též přímá marketingová cesta
  • zahrnuje pouze výrobce, který své produkty prodává přímo finálnímu zákazníkovi (Léčebné lázně Bohdaneč nabízejí balíčky svých služeb na recepci areálu lázní nebo prostřednictvím e-shopu)

 2. Jednoúrovňová cesta
  • zahrnuje jednoho zprostředkovatele, kterým bývá nejčastěji maloobchodník
  (LLB nabízejí své služby i prostřednictvím cestovních kanceláří a agentur)

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  11

Úrovně distribučních cest

 

 1. Dvouúrovňová cesta
  • zahrnuje dva zprostředkovatele - velkoobchodníka a maloobchodníka (farmaceutické výrobky nebo drogerie)

 2. Tříúrovňová cesta
  • zahrnuje tři zprostředkovatele - velkoobchodníka, překupníka, maloobchodníka (v průmyslu zpracování masa)

 3. Víceúrovňová cesta
  • v zahraničním obchodě vstupuje někdy do hry agent - místní firma znalá poměrů (vývoz malých sportovních letadel nebo dovoz exotického ovoce)

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  12

Přímé distribuční cesty

Výhody

Nevýhody

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  13

Přímé distribuční cesty

 

Přímé distribuční cesty představují podnikové prodejny, prodej na internetu, zásilkový prodej pomocí katalogu, telefonní prodej, prodejní automaty, prodej na tržišti nebo prostřednictvím vlastního prodejce.

Podnikové prodejny Pivovarka provozuje Pardubický pivovar. Zákazníci zde naleznou veškeré výrobky Pardubického pivovaru, a to za nejlepší ceny ve městě.

www.pernstejn.cz

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  14

Přímé distribuční cesty


Prodejní automaty už nenabízí jen potraviny a kávu, v tzv. "pivomatech" je k dispozici plechovkové pivo. Přístroje provozuje Plzeňský Prazdroj Za prvních 6 měsíců fungování se prodalo 31 tisíc plechovek (150 hektolitrů) piva.

Automaty jsou nejčastěji umístěny v ubytovacích zařízení (na kolejích či ubytovnách), kde je jejich prostřednictvím zajištěn nepřetržitý prodej nápojů. Několik jich je také v nákupních centrech.

Pivomaty mají unikátní systém ověření věku kupujícího pomocí čtečky. Ta kontroluje plnoletost kupujícího na základě údajů z osobního dokladu.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  15

Nepřímé distribuční cesty

Výhody

Nevýhody

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  16

Typy distribučních mezičlánků

 

Prostředníci

Zprostředkovatelé

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  17

Typy distribučních mezičlánků

 

Podpůrné distribuční mezičlánky

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  18

Typy distribuce


Intenzivní distribuce

Selektivní distribuce

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  19

Typy distribuce

 

Exkluzivní distribuce

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  20

Základní funce distribuce

 

Obchodní funkce

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  21

Základní funce distribuce

Logistické funkce

Doplňkové funkce

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  22

Činnosti při distribuci

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  23

Činnosti při distribuci

 

 1. Hmotné toky (pohyb zboží ve fyzickém stavu - předání klíčů od auta)
 2. Nehmotné procesy, které spočívají především
  • v převodu vlastnických vztahů (zapsání nabytí bytu do katastru nemovitostí)
  • v platbách za zboží (složení kupní ceny bytu v realitní kanceláři)
  • v informačních tocích (doklady o stavu bytu a jeho vybavení)
  • v propagačních tocích (nabídka v realitních novinách)

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  24

Distribuční cesty výrobních prostředků


Distribuční cesty výrobních prostředků

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  25

Přímé distribuční cesty výrobních prostředků


 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  26

Nepřímé distribuční cesty výrobních prostředků

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  27

Přímé distribuční cesty spotřebního zboží


 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  28

Nepřímé distribuční cesty spotřebního zboží

 

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  29

Formy velkoobchodních organizací

 

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  30

Formy maloobchodních organizací

 

specializované prodejny

obchodní domy

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  31

Formy maloobchodních organizací

 

supermarkety

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  32

Formy maloobchodních organizací

 

hypermarkety

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  33

4. DLP - zadání 10

Následující zadání vypracujte písemně jako úkol ze cvičení.

Vypracovaná zadání zasílejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly - zadání 10

 1. Popište distribuční cesty a) Vašich nebo b) Vámi prodávaných produktů. C10 (09-11)
 2. Jakou maloobchodní formu prodeje budete využívat. Komentář pomocí SWOT. C10 (30-32)
 3. Graficky znázorněte orientační plán (půdorys) Vaší maloobchodní provozovny. Zdůvodněte rozmístění jednotlivých prvků provozovny (prodejny).
 4. Vyhodnoťte DLP pomocí SWOT analýzy z pohledu a) možnosti podnikat v daném oboru a b) získaných znalostí z oboru MRKTG.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 17.02.2020, 09:08:12strana  34

DLP - zadání 10

 

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte "DLP" a číslem cvičení, ze kterého pochází zpracovávané zadání.

DLP zpracovávejte kumulovaně (přidávejte vždy vypracování dalšího cvičení) v samostatném souboru, který zasílejte jako přílohu zprávy.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.