[halek.info] Prezentace k předmětu MARKETING

11. Inovace produktů, Mezinárodní marketing

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  úvod

 

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  01

1. Inovace produktů

Inovace

uvedení nového produktu, který je vnímán na trhu jako nový.

Častými inovacemi se vyznačuje například automobilový trh, kde vládne značná konkurence.

www.auto.cz

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  02

Nové výrobky a technologie

Společnost Bohemia Sekt uvedla v minulosti na trh jako nový produkt nealkoholický sekt.

Jde o velmi kvalitní a zároveň odalkoholizované víno. Je perlivé, takže člověk, který ho má ve skleničce, i jeho okolí, mají pocit, že pije skutečný sekt.

Za harmonicky vyváženou chuť vděčí náročnému a šetrnému způsobu odebrání alkoholu ve vakuu, při kterém zůstávají nejlépe uchovány aromatické látky, které jsou sektu a vínu vlastní.

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  03

Klasifikace nových produktů

 

Nové technologie - absolutní inovace

nahrazení stávajících produktů nebo vznik zcela nového trhu, nového produktu (Škoda YETI)

Následné inovace

umožňují, aby se výrobky či technologie lépe přizpůsobily trhu a jeho požadavkům (Nová Fabia)

Nové pro trh

nemusí být nové pro spotřebitele, ale mohou být nové z hlediska marketingového, to znamená nové pro určitý trh či distribuční kanály (zatím nerealizovaný prodej automobilů v hypermarketech)

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  04

Klasifikace nových produktů


Nové pro určitou zemi

výrobky či myšlenky mohou být převáděny i z hlediska geografického, to znamená ze země vzniku do jiného státu, teritoria atd. (GAIN - irské krmivo pro zvířata jako novinka na českém trhu)

Nová kategorie výrobků pro podnik

podnik je přidává ke svému dosavadnímu výrobnímu programu (výrobce těstovin Panzani začal nabízet omáčky na těstoviny)

Nová značka

přicházejí na trh s novou značkou i v tom případě, že se jedná o rozšíření či prohloubení výrobkové řady (Unilever uvede na český trh tři nové značky – jednou z nich bude vlasová kosmetika Toni & Guy)

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  05

Klasifikace nových produktů

Nové situování, modifikace výrobku

nově situovány vzhledem ke konkurenci a určitému segmentu trhu - vlastnosti, tvar, barva, velikost, materiál jsou modifikovány (Red Bull Energy Shot je koncentrovaná nesycená verze energetického nápoje Red Bull, kterou lze pít bez vychlazení)

Nové balení

změna obalu může způsobit, že výrobek je chápán spotřebitelem jako nový (hotová jídla Hamé budou vyráběna v plastových obalech)

Výrobky rozšiřující či prohlubující výrobkovou řadu

rozšíření či prohloubení výrobkových řad, například přidání nového tvaru, velikostí či barvy, znamená také uvádění nového výrobku na trh

(užitkový autmobil Škoda Praktik je odvozen od Roomsteru a prohlubuje tak tuto řadu o užitkovou verzi)

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  06

Marketingové pojetí inovace

 

výrobkové inovace jsou procesy změn v podniku, které jsou spojeny s vývojem výrobku

Výrobkové variace

zahrnují změny fyzikálních, funkčních, estetických a rovněž symbolických vlastností výrobků, případně změny doplňkových funkcí

(například změny barevné palety či potahových látek u automobilů v jednotlivých modelových letech - k tomu ale přistupují pouze některé automobilky)

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  07

Marketingové pojetí inovace

Výrobková eliminace

zahrnuje určité "programové vyčištění" výrobního a odbytového programu (Pardubický pivovar zastavil výrobu sladu ve vlastní sladovně a přistoupil k jeho nákupu od jiné společnosti)

Diverzifikace

je založena na tom, že podnik zavádí dodatečné a doplňkové výrobky a nabízí je na nové doplňkové trhy

Nová generace paliv Shell V-Power Nitro+ pro benzínové a dieselové motory, která vznikla díky dlouhodobému technickému partnerství s Ferrari. ČR je jednou z prvních zemí na světě, kde jsou tato paliva zaváděna.

www.shell.cz

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  08

Zavádění nových produktů na trh

 1. Vypracování inovační strategie
  vymezit nejpravděpodobnější směry technického rozvoje v oblasti činnosti firmy

 2. Průzkum a tvorba námětů
  vzniku nových námětů na budoucí zaměření výrobního programu firmy

 3. Hodnocení a výběr nejlepších námětů
  vyloučit z dalších úvah ty náměty na výrobky, které nejsou v souladu s podnikovými cíli nebo zdroji

 4. Analýza uplatněni vybraných námětů na trhu
  posuzování vhodnosti vybíraných inovačních námětů

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  09

Zavádění nových produktů na trh

 

 1. Vývoj
  návrhy na výrobky, které byl posouzeny jako technicky proveditelné a obchodně zajímavé

 2. Tržní testování
  různé druhy laboratorních a terénních testů výrobků

 3. Komercionalizace
  plné zavedení produktu na trh - jedná se o okamžik, kdy vstupuje výrobek do konkurenčních podmínek

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  10

Inovace a rozšíření vybraných produktů

Stolní telefon

Od okamžiku vynalezení telefonního přístroje uplynulo již více než jedno století. Během této doby prošel stolní telefon celou dlouhou řadou inovací. Zlomek z nich je předveden na následující časové řadě stolních telefonních přístrojů. Vývoj telefonů Vývoj telefonů Vývoj telefonů

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  11

2. Mezinárodní marketing

Globální firma

působí nejen na tuzemském, ale i na zahraničních trzích a získává tak konkurenční výhodu proti čistě tuzemským firmám.

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  12

Nejčastější chyby v mezinárodním obchodu

 1. Opomenutí či úmyslné zavrhnutí kvalifikovaného exportního poradenstvíopomenutí zpracování hlavního mezinárodního marketingového plánu před začátkem vývozu

 2. Nedostatečná snaha vrcholového vedení překonat počáteční potíže a finanční požadavky vývozu

 3. Nevyhovující zprostředkovatel či distributor

 4. Hon za zakázkami po celém světě místo budování základů pro výnosné operace a řádný růst

 5. Zanedbání vývozu, když se trh zvětšuje

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  13

Nejčastější chyby v mezinárodním obchodu

 1. Nestejný přístup k zástupcům a distributorům v zahraničí a k domácím obchodním partnerům

 2. Neochota změnit výrobek tak, aby vyhovoval předpisům a preferencím jiné země

 3. Opomenutí vytisknout návod na použití, prodej a záruční podmínky v místním jazyce

 4. Opomenutí možnosti spolupráce s podniky zahraničního obchodu nebo jiným marketingovým prostředníkem

 5. Opomenutí možnosti poskytnutí licence a založení podniku typu joint-venture

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  14

Specifické přístupy na zahraničních trzích

 

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  15

Specifické přístupy na zahraničních trzích

 

Mexičané dávají přednost osobnímu kontaktu. Pro obchodování v Mexiku je nezbytně nutné mít správné vazby. Ty fungují na základě dlouhodobého vztahu a vybudované důvěry. V průběhu jednání vyžaduje mexický partner rychlou reakci protistrany.

Prodat něco do Mexika na takovou dálku je lepší přes prostředníka, lokální firmu, která tamní trh zná a vyzná se v něm obchodně i mentalitou.

www.amsp.cz/trade-news

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  16

Specifické přístupy na zahraničních trzích

 

Uplatnit se v Mexiku zkusila se svými radioterapeutickými kobaltovými ozařovači společnost UJP Praha, a. s. Využila přitom služeb kanceláře agentury CzechTrade v Mexico City.

Od ní obdrželi kontakt na distributora, který se posléze ukázal velmi znalý v oboru. S ním jednali přímo i za pomoci CzechTrade a následně přivítali jeho tým v jejich závodě ve Zbraslavi.

Výsledkem návštěvy byla smlouva o exkluzivní distribuci a podmínky dodávky prvních tří kobaltových ozařovačů do Mexika.

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  17

Složky mezinárodního prostředí

 

Ekonomické prostředí

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  18

Složky mezinárodního prostředí

 

Ekonomické prostředí

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  19

Složky mezinárodního prostředí

 

Politicko-právní prostředí

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  20

Složky mezinárodního prostředí

 

Kulturní prostředí

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  21

Působení na mezinárodním trhu

 

Firmě Ravak, ryze českému výrobci koupelnového vybavení, se vyplatilo oslovit německého designéra Achima Storze, který přinesl mezinárodně srozumitelné a konkurenceschopné návrhy.

Vana Love Story dle jeho návrhu otevřela firmě cestu i na zahraniční trhy. Nejvíce vyváží na Ukrajinu, do Ruska a do zemí střední Evropy. Pokud jde o vzdálené trhy, po 12 letech aktivit firma vybudovala solidní a důvěryhodnou značku v Dubaji. Storzova vana You zdobí soukromou rezidenci dubajského šejka Hamdana bin Rashida Al-Maktouma.

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  22

Potřebné informace o zahraničním trhu

 1. Dovozní licence, kvóty a devizová omezení
  zda zvolený trh nebo země vyžadují dovozní licence a jestli uplatňují kvóty nebo devizová omezení
 2. Výpočet dovozního cla
  jakým způsobem je v zemi vypočítáváno clo
 3. Preferenční cla
  zda existují preferenční cla pro některé členy obchodního bloku (před vstupem do EU uplatňovala ČR preferenční cla (sníženou sazbu cla) například u potravin nebo automobilů dovezených z EU)
 4. Obchodní dohody
  zda existují nějaké obchodní dohody, které preferují výrobky nebo služby jistých zemí (při dovozu banánů EU preferuje na základě obchodních dohod dovoz ze svých bývalých afrických kolonií)

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  23

Potřebné informace o zahraničním trhu

 

 1. Jiné dovozní daně
  země může mít složitý systém dovozních a jiných daní
 2. Mimotarifní bariéry
  existují řady zákonů a předpisů o zdraví, bezpečnosti, rozměrech atd.
 3. Antidumpingové zákony
  dovozci jsou pokutováni, jestliže prodávají zboží za cenu nižší, než je jejich domácí cena

Celosvětově existuje dlouhotrvající snaha o zmírňování bariér v obchoduzjednodušení mezinárodního obchodu.

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  24

Formy vstupu na zahraniční trh

nepřímý export

přímý export bez přímých investic

přímý export s přímými investicemi

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  25

Formy vstupu na zahraniční trh


Někteří čeští výrobci vyváží své výrobky prostřednictvím diskontního řetězce Lidl pod jeho privátními značkami.

Potraviny od českých výrobců si mohou koupit zákazníci v prodejnách Lidlu na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku, Slovinsku, Bulharsku či Švédsku.

V zahraničí mají podle Lidlu největší úspěchy zejména české uzeniny, vody, mléčné výrobky a také některé druhy alkoholu, a to pod privátními značkami Lidl – Fruit Jumbo, Saguaro, Pikok, Baroni nebo Pilos.

www.lidl.cz

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  26

Formy vstupu na zahraniční trh

Například společnost Agrofert vyvezla loni díky Lidlu výrobky svých závodů Olma, Krahulík, Kostelecké uzeniny nebo Vodňanská drůbež za více než půl miliardy korun.

Zavedení vlastní značky na zahraničním trhu je podle firmy Krahulík velmi nákladné, firma navíc měla špatné zkušenosti s platební morálkou některých zahraničních odběratelů.

Spolupráci s řetězcem si chválí i firma Neli, která prostřednictvím Lidlu prodává kečup. Export privátních značek je podle ní výborná příležitost pro zvýšení obratu, pro získání zkušenosti a poznání zvyklostí na cizích trzích. Vše je dosti ulehčené díky kooperaci s nákupními odděleními řetězce.

Zároveň však do zahraničí své vlastní hořčice, majonézy i kečupy vyváží sama pod svou značkou.

www.krahulik.cz, www.neli-vyskov.cz

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  27

Formy vstupu na zahraniční trh

Licence

patentové licence

franchizové licence

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  28

Formy vstupu na zahraniční trh

Smlouvy o managementu

Podniky se zahraniční majetkovou účasti

(výrobce elektrického ručního nářadí Narex s. r. o. z České Lípy je součástí silného seskupení značek, zastřešených německou organizací TTS Tooltechnic Systems AG & Co.)

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  29

Formy vstupu na zahraniční trh

 

Výhradní vlastnictví

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  30

Zahraniční distribuční cesty

Distributoři

Zprostředkovatelé

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  31

Zahraniční distribuční cesty

 

Český výrobce kuchyňských potřeb Tescoma má v současné době stálé obchodní zastoupení na Slovensku, v Itálii, Rusku, Polsku, Španělsku, Portugalsku a Ukrajině.

Prostřednictvím exportní centrály v Itálii jsou výrobky dále reexportovány a v současné době se s nimi lze setkat ve více než 80 zemích světa.

www.tescoma.cz

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 13.12.2017, 12:22:30strana  32

5. DLP - zadání 11


Následující zadání vypracujte písemně jako úkol ze cvičení.

Vypracovaná zadání zasílejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly - zadání 11

 1. Navrhněte 3 konkrétní podoby inovací Vašeho produktu. C11 (06-07)
 2. Vyhodnoťte DLP pomocí SWOT analýzy z pohledu a) možnosti podnikat v daném oboru a b) získaných znalostí z oboru MRKTG.

 

(i) Konec výpisu prezentace.