Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

6. DLP - zadání 01

 

Cílem dlouhodobého úkolu (DLP) je vyzkoušet schopnost studenta aplikovat znalosti nabyté v tomto předmětu i jeho vlastní zkušenosti získané při řízení jím fiktivně vytvořené firmy v předmětu ZMNG II.

Základní charakteristikou fiktivního podnikání bude jeho malá až střední velikost (tzn. budete mít minimálně 2 až 10 zaměstnanců).

Firma bude zaměřena buď čistě obchodně nebo bude realizovat prodej vlastních výrobků či poskytování služeb jako maloobchod - tj. konečným spotřebitelům.

Zadání dílčích problémů bude probíhat během cvičení, kdy bude definován obecný problém. V průběhu cvičení studenti mohou uvažovat o možnostech řešení problému a své názory konzultovat s cvičícím.