Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

6. DLP - zadání 02

Následující zadání vypracujte písemně jako úkol ze cvičení.

Vypracovaná zadání zasílejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly - zadání 02

  1. Definujte poslání Vaší firmy a stanovte její konkrétní cíle ve všech oblastech (postavení podniku na trhu, ekonomická oblast, finanční oblast, sociální oblast a oblast tržní prestiže). C02 (03-08)
  2. Připravte stručnou charakteristiku Vašich produktů z pohledu 4P marketingového mixu. (Charakteristika produktu a potřeb, které uspokojuje; konstrukce ceny; distribuční cesty; hlavní komunikační kanály pro jeho propagaci.) C01 (24-25)
  3. Připravte ke každému produktu vhodnou marketingovou strategii v základních bodech. C02 (14-19)