Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

3. Marketingový mix

souhrn všech nástrojů, které vyjadřují vztah podniku (SBU) k jeho vnějšímu okolí

Výrobek (Produkt - Product)

veškeré výrobky, služby, ale i zkušenosti, osoby, místa, informace a myšlenky, tj. vše, co se může stát předmětem směny, použití či spotřeby.

Výrobkový mix