Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

3. Nákupní chování spotřebitelů

na spotřebním trhu je představují:

Grafické znázornění nákupního rozhodování spotřebitele

rozhodovací proces spotřebitele lze znázornit následovně: