Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

4. DLP - zadání 10

Následující zadání vypracujte písemně jako úkol ze cvičení.

Vypracovaná zadání zasílejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly - zadání 10

  1. Popište distribuční cesty a) Vašich nebo b) Vámi prodávaných produktů. C10 (09-11)
  2. Jakou maloobchodní formu prodeje budete využívat. Komentář pomocí SWOT. C10 (30-32)
  3. Graficky znázorněte orientační plán (půdorys) Vaší maloobchodní provozovny. Zdůvodněte rozmístění jednotlivých prvků provozovny (prodejny).
  4. Vyhodnoťte DLP pomocí SWOT analýzy z pohledu a) možnosti podnikat v daném oboru a b) získaných znalostí z oboru MRKTG.