[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu MARKETING

01. Marketing - pojem a jeho obsah

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  úvod

Úvod

Marketing, i přes rozdílné pohledy různých autorů, lze chápat jako komplex činností zaměřených na spotřebitele a trh.

Komplexní schéma marketingových vztahů Úkoly marketingu se budou lišit dle rozdílných stavů poptávky.

Dále se zaměříme na prostředí podniku - konkrétně mikro a makromarketing.

V závěru přejdeme k úvodním tezím nejdůležitější části marketingu, kterou je MARKETINGOVÝ MIX.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  01

1. Definice marketingu


Marketing

 • se chápe jako sociální a manažerský proces, jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují nebo po čem touží, a to na základě produkce komodit a jejich směny za komodity jiné anebo za peníze (Ph. Kotler).
 • je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací (Americká marketingová asociace).

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  02

Předpoklady pro marketingové činnosti

 

 1. Směny se musí účastnit nejméně dva partneři s neuspokojenými potřebami (zákazník potřebuje koupit určitý produkt, prodejce potřebuje někoho, kdo jeho produkty koupí), každý z partnerů musí svému protějšku nabídnout určitou hodnotu.
 2. Jednotlivé strany chtějí a jsou schopny tyto potřeby uspokojit (zákazník si musí chtít produkt koupit a zboží pro něj musí být finančně i fyzicky dostupné; výrobce či obchodník zase musí chtít prodat a musí mít požadované zboží k dispozici).
 3. Každý z těchto partnerů musí projevit ochotu se této směny zúčastnit, a přitom musí každý z nich mít tolik svobody, aby mohl příslušnou nabídku buď přijmout, anebo odmítnout.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  03

Předpoklady pro marketingové činnosti

 1. Mezi stranami existuje vzájemná komunikace (zákazník musí vědět jak o existenci zboží, tak také o místu jeho prodeje a obchodník či výrobce musí znát jak trh, tak potenciální zákazníky) a partneři navíc musí být natolik čestní, aby dohodnuté smluvní podmínky dodrželi.
 2. Existuje předmět směny (kupující i prodávající směňují nějakou hodnotu, např. zboží za peníze; v konečném efektu jsou na tom obě strany lépe, neboť dosáhly uspokojení svých potřeb).

Léčebné lázně Bohdaneč (dále jen LLB) nabízejí léčebné, ale i relaxační a wellness pobyty. K tomu jsou také přizpůsobeny produktové balíčky a další nabízené služby. Například balíček Víkend XXL - 4 dny/3 noci v hodnotě nabízí za částku od Kč 3.110,--. Prodávající i kupující se rozhodují, zda tato směna skutečně proběhne a za jakých podmínek. (www.llb.cz)

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  04

Marketing


Marketing

Z hlediska celospolečenského se chápe jako manažerský proces, jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují nebo po čem touží, a to na základě produkce komodit a jejich směny za komodity jiné anebo za peníze.

Prodej relaxačního (léčebného) pobytu je podmíněn touhou (potřebou) kupujícího po jeho vlastnictví. Pobyt může kupující získat za úplatu, případně za směnu statků, po nichž naopak touží prodávající.

www.llb.cz

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  05

Marketing

 

Prodávající může nabídnout kupujícímu různé alternativy pobytu (léčebný, relaxační, medical wellness, dovolená v lázních, péče hrazená zdravotní pojišťovnou, víkendové pobyty).

V případě, že má kupující možnost uskutečnit směnu i s jiným účastníkem obchodu (konkurenční zařízení), pak se prodávající musí aktivně snažit získat kupujícího na svoji stranu (výhodnější cenou, sdělením důvodů, proč je pro kupujícího dobré s ním uzavřít směnu – specializace nabízených služeb, atmosféra, doprovodný program, individuální přístup ke klientům apod.).

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  06

Marketing


Marketing je ucelenou snahou o spolupráci a koordinaci činností velkého počtu na sobě nezávislých subjektů, lze tedy konstatovat, že:

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  07

Marketing

Marketing se ve svém pojetí výrazně odlišuje od pouhého prodeje (odbytu) zboží.

Prodej se snaží přimět zákazníky k nákupu zboží, které podnik již vyrobil.

Marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával zboží, které zákazník požaduje.

LLB nabízí různé pobytové balíčky, např. Wellness týden, Relax pro každého, Aktivní senior, Hubneme s pohybem. V případě, že je poptávka kupujícího orientovaná na specifický druh pobytu, pak marketingové metody musí tento požadavek zohlednit a nesnažit se kupujícímu „vnutit“ existující nabídku, byť za nižší cenu. Řešením je individuální přístup ke každému klientovi a dokázat přizpůsobovat na míru i jiné než léčebné procedury.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  08

Marketing

Úkolem marketingu je, aby zabezpečoval úspěšné podnikání v jakýchkoliv tržních podmínkách.

Pardubický pivovar je významným regionálním výrobcem piv značky Pernštejn a několika druhů speciálního piva (Porter, Ozzobír, Pardubický TAXIS). Nabízí i nealkoholické nápoje.

Kromě klasických prodejních kanálů (restaurace, obchody) realizuje svoji produkci i prostřednictvím osmi firemních prodejen Pivovarka. Vzhledem ke stále inovaci výrobního a technologického zařízení se pivovar řadí mezi moderní pivovary. Díky tomu splňuje pivo vysoké mezinárodní požadavky na kvalitu a zároveň si zachovává svou nezaměnitelnou chuť.

www.pernstejn.cz

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  09

Marketing

zaklady_marketingove_koncepce

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  10

2. Obsahová náplň marketingu

Produkt

je cokoliv, co lze nabídnout na trhu, co si získá pozornost, co může sloužit ke spotřebě a co může uspokojit nějaké přání nebo potřebu.

Produkt a jeho podoby

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  11

Obsahová náplň marketingu

Produkt a jeho podoby (pokračování)

Produktem společnosti Pardubický pivovar může být jednak pivo, nebo také zapůjčení výčepního zařízení či stáčení piva do vlastních nádob ve formě služeb.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  12

Obsahová náplň marketingu

Potřeby, přání a poptávka

Lidské potřeby

definujeme jako pocit nedostatku, jsou přirozenou součástí lidských bytostí.

Touhy a přání jsou formou, v níž se lidské potřeby promítají.

Přání jsou ovlivněna společností, v níž člověk žije, a jsou dána předměty, které tyto potřeby běžně uspokojuje.

Američan má hlad a přeje si hamburger, hranolky a nealkoholický nápoj. Obyvatel Mauricia má rovněž hlad, ale přeje si mango, rýži, čočku a fazole. Někdo touží po diamantovém šperku či luxusním dovolené, ne všichni si je ale mohou dovolit. Touhy tak často zůstávají nesplněny.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  13

Obsahová náplň marketingu

Potřeby, přání a poptávka

Lidé mají většinou neomezená přání, ale omezené prostředky na jejich uspokojení.

Jako spotřebitelé jsou nuceni za své peníze koupit produkty, které jim poskytnou nejvyšší hodnotu a uspokojení.

Vybírají si proto produkty jako soubory užitku či přínosů.

Honda Civic je základní dopravní prostředek za cenu, kterou si spotřebitel může dovolit zaplatit za hospodárný provoz.

Automobil Lexus znamená především komfort, luxus a společenský statut.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  14

Obsahová náplň marketingu

Potřeby, přání a poptávka

Marketingové firmy vyvíjejí značné úsilí, aby potřebám, touhám, přáním i poptávce porozuměly.

Pracovníci na všech úrovních, včetně manažerů, se snaží být zákazníkům co nejblíže.

Ve společnosti Walt Disney World nejméně jednou během své kariéry stráví každý manažer jeden den tím, že chodí zábavním parkem v kostýmu Micky Mouse, Minnie, Goofyho, nebo jiné postavičky.

Všichny manažeři tráví v každém roce jeden týden tím, že pracují v první linii - kontrolují u vchodu vstupenky, prodávají popcorn, berou zákazníky na projížďky.

Disney World

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  15

Obsahová náplň marketingu

 

Pardubický pivovar nabízí zákazníkům možnost prohlídky prostor pivovaru.

V rámci exkurze je zákazník proveden jednotlivými provozy pivovaru, součástí je nahlédnutí do tajů výroby a historie piva v Pardubicích, zhlédnutí videofilmu o pivovarnictví, ochutnávka piva nebo nealkoholických nápojů ve vlastní restauraci.

www.pernstejn.cz

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  16

3. Stav poptávky s úkoly marketingu

 

Negativní poptávka

Příkladem negativní poptávky může být zdravotní prevence ve formě očkování prováděného praktickými lékaři či hygienickými stanicemi.

www.mzcr.cz

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  17

Stav poptávky s úkoly marketingu

 

Nulová poptávka

Zákazníci nemají povědomí, že léčebné lázně nenabízejí pouze klasické zdravotní léčebné pobyty, ale mohou být také vhodným místem pro strávení dovolené nebo víkendu za účelem relaxace a odpočinku.

www.llb.cz

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  18

Stav poptávky s úkoly marketingu

Latentní poptávka

Ekologické digitální cigarety

Čínský výrobce kuřiva Cixi E-CIG Technology Inc. Ltd přichází na trh s velkou paletou nových výrobků pro milovníky tabáku. Stejně jako desítky firem po celém světě se Číňané zabývají výrobou digitálních cigaret.

Princip fungování tohoto kuřiva není složitý. Do cigarety se vloží ampule obsahující nikotin a aromatické látky. Při potáhnutí se mikroprocesorem sepne obvod a kuřák inhaluje svou dávku bez jedovatých příměsí běžných cigaret (dehet apod.) Pro zvýšení požitku se z konce cigára kouří - jde však o nezapáchající a neškodlivou chladnou páru.

Vyrábí se cigaretové balíčky, soupravy, doutníky či dýmky.

Cena se pohybuje od 60 dolarů za soupravu (okolo 1000 korun)," dodává zástupce čínského výrobce.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  19

Stav poptávky s úkoly marketingu


Klesající poptávka

Klesající poptávka je tak zaznamenána např. po psacích strojích, kloboucích, po hudebních albech překonaných umělců apod.

www.easybuy.cz

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  20

Stav poptávky s úkoly marketingu


Nepravidelná poptávka

Změny v náporu na dopravu, restaurace a obchody v průběhu dne, návštěvnost venkovních koupališť apod.

NON STOP hypermarkety se snaží rozmělnit návštěvnost do 7 dnů v týdnu a 24 hodin za den.

www.itesco.cz

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  21

Stav poptávky s úkoly marketingu


Pilná poptávka

Společnost Red Bull neustále vyhledává a podporuje nové projekty v oblasti sportu, kultury a zábavy, prostřednictvím kterých propaguje své energetické nápoje – například netradiční soutěž minikár Red Bull Káry nebo závod v ledovém korytu z Pražského hradu do Nerudovy ulice v samotném centru Prahy.

Red Bull

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  22

Stav poptávky s úkoly marketingu
Nadměrná poptávka

Nadměrná poptávka po palivech je jasně zřejmá v posledních letech u zemí exportujících ropu a produkty z ní (benzín, nafta).

www.opec.org

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  23

Stav poptávky s úkoly marketingu


Nezdravá poptávka

Drogy, alkohol, cigarety.

www.drogy-info.cz

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  24

Stav poptávky s úkoly marketingu

Existuje celá řada způsobů, jak požadovaný produkt získat, například:

Uvedené způsoby získání produktu nemají ovšem s marketingem nic společného.

Žebrání

cílem je získání nejčastěji peněžních prostředků, cigaret či jídla.

Žebrá se buď pasivní formou, tj. klečením či postáváním na frekventovaném místě s nastavenýma rukama či vhodnou nádobou, nebo aktivně, oslovováním kolemjdoucích.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Žebrání [online]. c2008:  www.wikipedia.cz

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  25

4. Makromarketing a mikromarketing

Makromarketing

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  26

Makromarketing a mikromarketing

 

Makromarketing zohledňuje následující podmínky:

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  27

Makromarketing a mikromarketing

Mikromarketing

K subjektům patří:

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  28

Makromarketing a mikromarketing

V moderní společnosti přispívá marketing k:

Maximalizace spotřeby může přispívat ke stimulaci výroby čike zvyšování kupní síly obyvatel, ale je také jednou z hlavních příčin nepřiměřeného vyčerpávání přírodních zdrojů.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  29

Makromarketing a mikromarketing

analyza_prilezitosti

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  30

5. Marketingové koncepce a nástroje

Pokud jde o vlastní prodej, operuje na trhu:

Společnost RedBull vyrábí a prodává energetický nápoj, ale také vytváří projekty v oblasti sportu a kultury, podporuje sportovce, umělce a další osobnosti. Zákazník se rozhoduje, zda si koupí nápoj Red Bull, či zda upřednostní konkurenční nabídku (Semtex, Monster Energy). Zákazník se chová jako obchodník a poměřuje přínosy jednotlivých produktů.

www.redbull.cz

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  31

Marketingové nástroje

Základní marketingový mix - 4P

Marketingový mix

je souborem marketingových nástrojů, které jsou používány pro dosažení stanovených marketingových cílů na vytipovaném trhu.(zvyšení tržního podílu, dosažení cílové výše obratu, umístění nového výrobku na trhu)

 1. Produkt (product)
 2. Cena (price)
 3. Místo distribuce (place)
 4. Propagace (promotion)

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  32

Marketingové nástroje

Rozšířený marketingový mix - 10P

 

 1. Lidé - lidský činitel (people)
 2. Balík služeb - jeho sestavení (packaging)
 3. Programová specifikace (programing)
 4. Kooperace - spolupráce (partnership) - např. cestovní kanceláře si nasmlouvávají externí dopravu,
 5. Politika (politics) - politické aktivity, které mohou významně ovlivnit prodej,
 6. Veřejné mínění (public opinion) - např. zmínka o tzv. nemoci šílených krav pravidelně způsobuje poklesy prodejů hovězího masa.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  33

Marketingové nástroje

Prvky marketingového mixu

Prvky marketingoveho mixu

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  34

Marketingové nástroje

Koncepce "P" posuzuje trh z hlediska prodávajícíhone kupujícího.

Kupující neuvažuje stejně jako prodávající a jeho posuzováni namísto "P" odpovídá "C".

Kupujícího u produktu zajímá:

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  35

Marketingové nástroje

Prvky mixu 4C

Prvky mixu 4C

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  36

Koncepce marketingového řízení

Podnikatelská koncepce je soubor opatření určujících vztah firmy k jejímu marketingovému okolí.

Určuje v jakém poměru jsou zastoupeny zájmy firmy, zákazníků a společnosti jako celku.

Obecně je uznáváno celkem šest podnikatelských koncepcí:

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  37

A - Výrobková koncepce

Příklad

Důležitá je vysoká kvalita a originalita, tomu ovšem odpovídá i vysoká cena. Příkladem mohou být luxusní automobily Aston Martin, Rolls-Royce či Porsche. Luxusní auta si zákazníci kupují pro radost a potěšení z jízdy. Auta mají speciální vybavení, jedinečný design a vysoce kvalitní technické parametry. Vůz je možné upravit dle požadavků zákazníka, aby byl sestaven přesně na míru.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  38

B - Výrobní koncepce


Příklad

Typickým příkladem výrobní koncepce je nadměrná produkce textilních výrobků v Asii. Výroba je koncentrována do tohoto regionu díky nižším mzdovým nákladům.

I když je produkce na trhu zčásti realizována, nerespektuje základní poptávkové tendence. Stává se tak pouhým produkování výrobků bez užší vazby na zákazníka.

www.saarc-sec.org

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  39

B - Výrobní koncepce

 

Haier

Podnik s výrobní koncepcí se snaží zvýšit objem výroby a učinit výrobky a služby nejlevnější. Tato orientace má smysl v rozvojových zemích.

Např. v Číně mamutí výrobce domácích spotřebičů Haier (pračky, chladničky, vinotéky) využívá výhody obrovského množství laciných pracovních sil, aby dominoval trhu.

www.haier.cz

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  40

C - Prodejní koncepce


Příklad

Výrobky prodávané přes televizní spoty společnosti TV PRODUCTS s. r. o. je nutné aktivně nabízet, protože informace o jejich užitných vlastnostech se k cílovým zákazníkům nemají šanci jinak dostat.

www.tvproducts.cz

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  41

D - Marketingová koncepce

je založena na aktivněefektivně prováděném uspokojování potřeb spotřebitelů prostřednictvím naší produkce

součástí koncepce je:

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  42

D - Marketingová koncepce

 

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  43

D - Marketingová koncepce

1 - Zaměření na cílové trhy

je nutné formulovat přizpůsobené marketingové programy (žádný podnik nemůže působit na všech trzích a uspokojovat všechny potřeby spotřebitelů).

Příklad

Pardubický pivovar produkuje hmotnou produkci (pivo, nealkoholické nápoje), Léčebné lázně Bohdaneč nabízejí své služby ve formě léčebných a relaxačních pobytů, TetraPack nabízí zpracovatelskou a balící techniku pro potravinářské firmy a zároveň nabízí služby zaškolení obsluhy, servis zařízení nebo provedení provozní analýzy za účelem zjištění možností modernizace zařízení (kombinace výrobků a služeb).

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  44

D - Marketingová koncepce

2 - Orientace na zákazníka

Příklad

Léčebné lázně Bohdaneč se zaměřují na léčebné procedury, zároveň nabízejí relaxační a wellness pobyty. Součástí je ubytování, stravování, zajištění parkování, volnočasových aktivit (cyklovýlety, vyjížďky na koni, golf, taneční večery, výtvarná dílna, tematické přednášky) či doprovodných služeb typu pedikůra, kadeřnictví, kosmetika. V areálu lázní jsou také otevřeny dvě prodejny, kde je možné zakoupit výrobky na podporu zdraví, kosmetiku, dárky apod.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  45

D - Marketingová koncepce

3 - Koordinace všech marketingových funkcí

(propagace, cenové tvorby, distribuce, prodeje aj.) a koordinace činnosti marketingu s ostatními činnostmi podniku

Příklad

Samotná výrobní činnost společnosti Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s. je usměrňována s ohledem na marketingové přínosy. Je možné navštívit výrobnu, společnost se prezentuje ve vlastním muzeu, distribuce likérů je řízena ze sídla v Karlových Varech, cenová tvorba a propagace je zohledněna ve všech výrobních částech, apod.

www.janbecher.cz

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  46

D - Marketingová koncepce

4 - Snaha o realizaci vytyčených cílů podniku

především o dosažení optimálních ekonomických výsledků, přičemž zisk sám o sobě není pouhým cílem, ale i odměnou za dobrou práci.

Pardubický pivovar

Dlouhodobým cílem Pardubického pivovaru je vyšší produkce při zachování veškerých standardů kvality, ale zároveň přizpůsobením se novým trendům na pivovarském trhu. Jde o regionálního výrobce a jako takový má snahu působit především v regionu a blízkém okolí.

Spojením silné značky a kvalitní produkce má pivovar naplánováno navýšení produkce v příštích pěti letech až o 100 %, z čehož vyplývá také nutnost rozšíření distribuce i za hranice regionu.

www.pernstejn.cz

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  47

D - Marketingová koncepce

 

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  48

D - Marketingová koncepce

 

Teze o marketingové koncepci

Nebudeme-li my sloužit zákazníkovi, nebudou mu sloužit ani naše automobily! heslo firmy Ford

Nepovažujeme obchod za uskutečněný, dokud zákazník zboží neobdrží, nevyzkouší a dokud není spokojen. Děkujeme všem, že nám vracejí výrobky, s nimiž nejsou zcela spokojeni. Ze všeho nejméně si přejeme nespokojené zákazníky.

Naším cílem je spíše nabízet zákazníkům nové výrobky než se jich dotazovat, po jakých touží. Veřejnost vlastně ani neví, co je možné, ale my to víme. firma Sony

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  49

D - Marketingová koncepce

 

Teze o marketingové koncepci

Kdo je zákazník?

 • Zákazník je nejdůležitější osobou ve firmě, ať již je přítomen osobně, a nebo pouze napíše!
 • Zákazník není závislý na nás, ale my na něm.
 • Příchod zákazníka neznamená přerušit práci, ale naopak znamená, že se své práci teprve začínáme věnovat.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  50

D - Marketingová koncepce

 

Teze o marketingové koncepci

Kdo je zákazník?

 • My mu neprokazujeme žádnou laskavost, obsloužíme-li jej! On nám prokazuje velkou laskavost, protože nám dává příležitost, abychom jej obsloužili.
 • Se zákazníkem nemáme soupeřit v důvtipu - nikdo nikdy nezvítězil nad zákazníkem.
 • Zákazník nám předkládá svá přání. Naše práce je v tom, uspokojit je se ziskem pro něj i pro nás.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  51

E - Koncepce společenského marketingu

 

Společenský marketing

založen na myšlence, že firma musí uspokojovat potřeby a přání zákazníka lépe a účiněji než konkurence; zohledňuje nejen dlouhodobé zájmy spotřebitelů, ale i dlouhodobé zájmy společnosti

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  52

E - Koncepce společenského marketingu

 

Rychlé občerstvení

Mnozí lidé se stále domnívají, že rychlé občerstvení nabízejí vhodnou a chutnou stravu za rozumnou cenu. Přesto před nimi varuje mnoho zákazníků i sdružení na ochranu životního prostředí.

Kritici poukazují na to, že hamburgery, smažená kuřata, bramborové hranolky a další pokrmy obsahují vysoký obsah tuku a soli. Jídlo je navíc nevhodně baleno, což ještě navíc způsobuje nárůst objemu odpadu.

Uspokojování potřeb tímto způsobem tak dochází k poškozování jak zdraví spotřebitelů, tak i životního prostředí.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  53

E - Koncepce společenského marketingu


Již před více než deseti lety byl v České republice usnesením vlády zřízen Národní program pro označování výrobků ochrannou známkou "Ekologicky šetrný výrobek".

Ekologicky šetrný výrobek je takový výrobek, který podstatně méně zatěžuje životní prostředí ve srovnání s ostatními výrobky stejných užitných vlastností.

Právo používat ochranou známku "Ekologicky šetrný výrobek" propůjčuje svým rozhodnutím a podpisem příslušného certifikátu ministr životního prostředí. Kromě značek, které udělují některé státy EU, existuje již také evropská ekoznačka.

www.ekoznacka.cz

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  54

F - Koncepce guerilla marketingu

 

Guerilla

je partyzánská jednotka, či malá skupina vojáků, která čelí významné převaze, ať již početní či materiální.

Pokud chtějí uspět, nemohou jít do standardního boje, ale musí vymyslet překvapivé údery v boji, které protivník nečeká.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  55

F - Koncepce guerilla marketingu

 

Kdy můžeme techniky Guerilla marketingu nejlépe využít?

Jaká je tedy taktika guerilla marketingu?

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  56

F - Koncepce guerilla marketingu

Guerilla marketing umožňuje svými technikami získat vedlejší pozornost, vyvolat paniku či vyburcovat veřejnost, aniž by bylo nutné kupovat reklamní prostor v médiích.

Zakladatel guerilla marketingu Jay Conrad Levinson jako příklad uvádí: Majitel jednoho knihkupectví měl tu smůlu, že jeho obchod byl umístěný mezi dvěma velkými konkurenčními prodejnami.

Jednoho dne konkurence vpravo od něj vyvěsila veliký poutač: „Obří výroční slevy! Ceny sraženy až o 50 %“ Poutač byl větší než celá průčelní výloha. Následně konkurent sídlící vlevo vyvěsil oznámení ještě větší: „Gigantický výprodej! Ceny sníženy o 60 %!“

Co pak má takový majitel obchůdku ležícího uprostřed mezi nimi dělat? Jelikož byl guerilla marketer, připravil si vlastní oznámení a vyvěsil na svůj prostřední krámek jednoduché sdělení: „Hlavní vchod“.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  57

F - Koncepce guerilla marketingu


Guerilla marketing lze využít k vyburcování veřejnosti. Příkladem může být guerilla reklama, která byla umístěna ve městech na sloupech elektrického vedení.

Z plakátů žena oznamovala, že přenechá manžela, jestliže nesežene dárce kostní dřeně.

Jistě, je to šokující reklama, ale byla vysoce účinná!

Stačil pouze jeden dobrý nápad, několik desítek plakátů, a možná i jeden telefon do médií.

Cílem guerilla marketingu je ZISK a v tomto případě ziskem je více dárců kostní dřeně. Ne vždy se totiž zisk měří jen v penězích.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  58

F - Koncepce guerilla marketingu

 

Jako Guerilla marketing se nejčastěji označuje provokativní, kontroverzní a agresivní reklama, při níž se nepoužívají klasické reklamní kanály nebo se použijí nestandardním způsobem. To ale není tak zcela pravda.

Guerilla marketing se od tzv. klasického marketingu odlišuje hlavně tím, že nespoléhá na téměř bezedný marketingový rozpočet, ale spíše na představivost.

Základem úspěchu je tedy zaujetí pro věc, nápaditost a osobní angažovanost marketérů.

Tento přístup je tak vhodný pro malé firmy, které se také chtějí v globálním světě prosadit a uspět.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  59

F - Koncepce guerilla marketingu

 

Příkladem může být taková vizitka. U malé firmy by měla uvádět více údajů, než jsou základní jméno pracovníka, název společnosti, adresa a telefon. Třeba zaměstnanec úklidové firmy má vizitku obsahující základní informace a k tomu jednoduché sdělení: „Provádíme pravidelný i jednorázový úklid, jarní a vánoční úklid, úklid po malířích a řemeslnících, mytí oken a výloh, strojové čištění koberců a sedacích souprav, čištění žaluzií i dodávku hygienických potřeb.“

Vizitka tak zároveň může sloužit jako reklamní prospekt, inzerát i přehled nabízených služeb.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  60

6. Marketing 3.0

Idea nejmodernější formy marketingu stvořená Hermawanem Kartajayaou (Indonésie) a implementovaná P. Kotlerem.

Jedná se o koncept marketingu důsledně zaměřeného na spotřebitele a zároveň využívajícího všech dostupných moderních technologií.

Principy autoři shrnují do následujícího DESATERA:

 1. Milujte své zákazníky, respektujte konkurenty. (získejte jejich loajalitu)
 2. Nebojte se změny, buďte připraveni na transformaci (podnikatelské postředí se změnilo).
 3. Hlídejte si své dobré jméno, buďte otevření v tom, kdo jste a co děláte (reputace značky je základem další komunikace).
 4. Zákazníci jsou rozmanití, jděte nejprve za těmi, kteří z vás mohou mít největší užitek (nelze být všude, vším a pro všechny).

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  61

Marketing 3.0

Pokračování DESATERA:

 1. Vždy nabízejte poctivou cenukvalitní služby (obojí má vyhovovat spotřebitelům, ne firmě).
 2. Buďte vždy k dispozici, buďte poslem dobrých zpráv (spotřebitel Vás musí snadno najít).
 3. Získejte své zákazníky, udržte si je a pečujte o ně (dejte každému najevo, že znáte jeho přání).
 4. Ať už podnikáte v čemkoli, berte to jako službu ostatním (čekejte připraveni posloužit svým zákazníkům).
 5. Pravidelně se zlepšujte v kvalitě, spolehlivosti i v cenách (překonávejte své sliby zákazníkům).
 6. Shromažďujte relevantní informace, ale při konečném rozhodnutí nezapomeňte na zdravý rozum (myslete na víc, než jen ekonomické výsledky).

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  62

Marketing 3.0

 

Matice marketingu 3.0

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  63

Marketing 3.0

 

Závěrem:

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  64

7. Kdo je připraven, není ohrožen

 

 1. Co je samotným základem marketingu? Vysvětlete.
 2. Uveďte příklady různých pohledů na marketing.
 3. Co je vlastním záměrem marketingového procesu? Uveďte příklady.
 4. Jmenujte základní oblasti, které jsou marketingovými procesy analyzovány? Definujte jejich vzájemný vztah.
 5. Uvědte příklady jednotlivých typů produktů.
 6. Charakterizujte negativní a nulovou poptávku. Uveďte příklady.
 7. Jak lze změnit latentní a klesající poptávku? Uveďte její příklady.
 8. Co vyjadřuje termín demarketing? Uveďte příklad jeho působení.

 

 01. Marketing - pojem a jeho obsahhalek.info – 13.12.2017, 12:26:59strana  65

Kdo je připraven, není ohrožen

 

 1. Vysvětlete pojem nezdravá poptávka a uveďte příklady.
 2. K čemu slouží makromarketing a mikromarketing?
 3. Vysvětlete marketingový mix jako nástroj marketingu.
 4. Co vyjadřuje zkratka 4P a 4C?
 5. Charakterizujte výrobní a prodejní koncepci a uveďte příklady využití.
 6. Charakterizujte výrobkovou a marketingovou koncepci a uveďte příklady využití.
 7. Popište koncepci společenského marketingu a uveďte praktické příklady využití.

 

(i) Konec výpisu prezentace.