[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu MARKETING

07. Přímý a internetový marketing

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  úvod

Úvod

Moderní marketingové komunikační toky představují specifické marketingové nástroje, jako přímý marketing, internetový marketing a v neposlední řadě také virální marketing.

Společným rysem všech tří metod je přímá interakce se subjektem, Komplexní schéma marketingových vztahůkterý svojí nabídkou oslovujeme.

Moderní marketingový proud sází i na možnosti Internetu.

Internet je médium a z pohledu manažera, obchodníka či podnikatele je to médium marketingové, protože umožňuje přenéstsdělit požadovanou informaci k jeho zákazníkům.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  01

1. Přímý marketing

Přímý marketing

navázání přímých kontaktů s pečlivě vybranými zákazníky. Výhodou je možnost okamžité reakce na nabídku ze strany zákazníka a možnost vybudování dlouhodobého vztahu. Základem direct marketingu je analýza chování zákazníka.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  02

Přímý marketing

Příkladem direct marketingu je tzv. direct mailing.

Zjednodušeně lze direct mailing popsat jako stanovení a výběr souboru adresátů podle zvolených cílových skupin, sestavení obsahu dopisu, zkompletování a odeslání zásilek včetně následného vyhodnocení úspěšnosti.

Přímého oslovení pomocí papírového direct mailu využila například i společnost Seznam.cz, jejíž business je primárně založený na elektronických médiích. Tímto způsobem cílila na malé a střední firmy, které doposud neinzerovali v katalogu Firmy.cz a zároveň inzerovali u konkurence, přednostně v tištěných katalozích. Hlavní výhodou je komunikace se specifickou a zmenšující se skupinou nedůvěřivců k on-line médiím.

onas.seznam.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  03

Výhody přímého marketingu

 

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  04

Telemarketing

 

pasivní telemarketing

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  05

Telemarketing


Pasivní telemarketingové služby společnosti Eficia zahrnují:

 • příchozí hovory,
 • příchozí e-maily,
 • faxy,
 • dopisy,
 • SMS.

Tyto služby obsahují zřízení a provoz informační linky (dle přání klienta modrá, zelená či standardní). Zabezpečena je požadovaná dostupnost linky.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  06

Telemarketing


S maximální pružností lze reagovat na odchylky ve využití:

 • nabídka a popis produktů a služeb
 • možnost objednávky služby/produktu
 • sběr dat volajících klientů pro následné oslovení
 • verifikace stávající databáze klientů
 • shromáždění dalších informací získaných na informační lince

Využití např. při reklamních kampaních, přijímání objednávek, provozování informačních a reklamních linek.

www.eficia.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  07

Telemarketing

aktivní telemarketing

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  08

Telemarketing


Aktivní telemarketingové služby společnosti Eficia zahrnují:

 • komunikaci s cílovou skupinou zákazníků (využití interních/externích databází)
 • odchozí telefonní hovory, e-maily, faxy, dopisy, SMS

Využití např. při verifikaci a doplnění databází, při prodejních hovorech/přímý prodej, pro průzkumy trhu a výzkumy veřejného mínění, pro sjednávání schůzek a měření kvality poskytovaných služeb.

www.eficia.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  09

Přímý marketing

Jednou z nejdůležitějších forem přímého marketingu, kterou využívá Pardubický pivovar, je telemarketing. Před samotným telefonátem je většinou nejprve zaslán dopis (direct mail), který představuje konkrétní nabídku PP. V případě dlouhodobé spolupráce je také využívána elektronické pošta, která umožňuje podstatné zrychlení komunikace s partnery.

www.pernstejn.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  10

Přímý marketing

AZ TOWER a. s., stavící nejvyšší mrakodrap v Brně, se pro marketingové účely rozhodla vsadit na direct marketing. Kampaň bude založená na individuálním přístupu – cílená nabídka konkrétních prostor dle zaměření podnikání firmy, kontakt na osobu s nejvyšší rozhodovací pravomocí ve společnosti.

K propagaci kanceláří a bytů v nejvyšší budově tak nebudou využity žádné běžné reklamní praktiky developerských firem, jako billboardy, inzerce, reklamní spoty v médiích či polepy v MHD.

Kampaň bude směřovat jak na brněnské firmy rozličného zaměření, tak na individuální podnikatele (např. mediální a komunikační agentury, právníky, finanční společnosti, vzdělávací a školicí agentury, lékaře, farmaceutické, IT a investorské společnosti, architekti a projektanti nebo gastroprovozy).

www.aztower.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  11

Přímý marketing

Formy přímého marketingu

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  12

2. Mobilní marketing

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  13

Mobilní marketing

 

Mobilní marketing a jeho výhody

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  14

Mobilní marketing

Ford Fiesta

Cíl: představení nového modelu

Komunikační mix: banery na O2 mobil, landing page

Timing:3 týdny

Změna kreativity:

 • 1. a 2 . týden červený baner
 • 3. týden zelený baner

Změny v nasazení:

 • 1. týden - Homepage
 • 2. týden - Hudba, film a TV, Lidé a komunikace, Magazíny a Lifestyle

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  15

Mobilní marketing


Ford Fiesta

Změny v nasazení:

 • 3. týden - Homepage, Zprávy a sport, Hudba, film a TV, Na cesty, Nákupy a inzeráty.

Výsledky

Bannery na O2 mobil

 • Zobrazení celkem : 559 073
 • Unikátní přístupy: 221 091
 • Zobrazení prezentace: 10 206 = 1,83 %

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  16

Mobilní marketing


Ford Fiesta

Výsledky v týdnech:

 • 1. týden - Homepage - 171 673 zobrazení, prezentace 3 183 = 1,85 %
 • 2. týden - Hudba, film a TV, Lidé a komunikace, Magazíny a Lifestyle - 57 234, zobrazení, prezentace 2 046 = 3,57 %
 • 3. týden (změna barevnosti) Homepage, Zprávy a sport, Hudba, film a TV, Na cesty, Nákupy a inzeráty. - 330 166, prezentace 4 977 = 1,51 %

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  17

3. Elektronické obchodování

Elektronický obchod

označuje aktivní marketingprodej zboží a služeb na internetu

prudký rozvoj komunikačních technologií přinesl nové metody:

| v internetových obchodech v roce 2011 podle odhadu Asociace pro elektronickou komerci meziročně vzrostly o 4 mld. na rekordních 37 mld. Kč.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  18

Elektronické obchodování

Současné možnosti marketingových kontaktů prostřednictvím informačních technologií

Současné možnosti marketingových kontaktů prostřednictvím informačních technologií

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  19

Elektronické obchodování


Mezi hlavní faktory, které ovlivnily rozmach elektronického obchodování, patří zejména tyto čtyři:

Internet představuje technologii, která stojí za "novou ekonomikou".

Firmy ho využívají k tomu, aby si vybudovaly užší vztahy se svými zákazníky a partnery, aby efektivněji a účelněji prodávaly či distribuovaly své produkty.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  20

Elektronické obchodování


Internet

má v podstatě vliv na všechny nástroje marketingového mixu.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  21

Elektronické obchodování

 

Internet

jako nové interaktivní médium poskytuje firmám možnost:

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  22

Elektronické obchodování

Internet

Útraty Čechů na internetu rostou a bezmála 65 % tuzemských uživatelů za  rok 2011 v e-shopech utratilo více než 5 tis. Kč. Nejčastěji na internetu nakupují oblečení, obuv, spotřební elektroniku a hračky.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  23

Elektronické obchodování

E-business, e-commerce a e-marketing

E-business

E-commerce

E-marketing

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  24

Elektronické obchodování

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružením firem a podnikatelů v oboru elektronického obchodu. Cílem asociace je soustavně podporovat rozvoj elektronického obchodování v ČR. Mezi členy patří největší české internetové obchody, přední softwarové společnosti a finanční instituce.

Asociace se zaměřuje především na služby pro své členy:

 • analýzy a studie o elektronickém obchodu
 • workshopy, semináře, vzdělávání
 • reprezentování svých členů vůči třetím stranám, zejména veřejným institucím, médiím
 • vytváření a podpora etických principů podnikání
www.apek.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  25

Elektronické obchodování

Na obrázku jsou znázorněny čtyři hlavní oblasti elektronického obchodování tak, jak jsou podrobně vyloženy dále.


Využití e-marketingu v praxi

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  26

Elektronické obchodování

B2C (business to consumer) - prodej konečným spotřebitelům

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  27

Elektronické obchodováníB2C (business to consumer) - prodej konečným spotřebitelům

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  28

Elektronické obchodování

B2C (business to consumer) - prodej konečným spotřebitelům

Přesto i tady existují výjimky. Kdo by si pomyslel, že lidé budou kupovat drahé počítače Dell či Hewlett and Packard, aniž by je nejprve vyzkoušeli?

Lidé nyní objednávají on-line široký sortiment zboží - oblečení, knihy, elektroniku, nábytek, květiny či dokonce i hypotéky.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  29

Elektronické obchodování

 

Vlastní e-shop s potravinami začala provozovat společnost Tesco pro oblast Prahy a středních Čech.

Internetový obchod Potraviny online má v nabídce 20.000 položek. Za půl roku provozu této služby koupili zákazníci přes 2,2 milionu výrobků. Hodnota nákupního košíku je zhruba 10krát vyšší než u nákupu v kamenném obchodě.

Zákazníci na internetu nakupují hlavně mléčné výrobky, nealkoholické nápoje, čisticí a prací prostředky, ovoce, zeleninu, prostředky pro péči o děti, kosmetiku, alkohol a mražené výrobky.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  30

Elektronické obchodování

B2B (business to business) - obchod mezi firmami

Firma OSPAP (velkoobchod papírem) jak B2B řešení nabízí internetový obchod Olinka - www.olinka.cz.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  31

Elektronické obchodování

 

B2B - prodej mezi firmami

Firemní zákazník může navštívit web společnosti ACTIVA  a získat veškeré informace o produktech, službách, cenách atd.

Dále zde nalezneme údaje o společnosti a jejích aktivitách, odkaz na jednotlivé pobočky společnosti a také vlastní e-shop s kancelářskými potřebami.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  32

Elektronické obchodování

B2B (business to business) - obchod mezi firmami

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  33

Elektronické obchodování

B2B (business to business) - obchod mezi firmami

Zjednodušení nákupu a prodeje mezi obchodníky na velkoobchodním trhu se spotřebitelským zbožím nabízí projekt Gilien.cz zaměřený na B2B. Internetové tržiště umožňuje majitelům kamenných i internetových obchodů nakupovat za velkoobchodní či zvýhodněné ceny.

Na stránkách projektu je možné prezentovat nabídku novinek i zboží, které je vhodné i k využití do prodejních akcí. Registrace do internetového obchodu Gilien.cz je zdarma a pouze pro firmy na základě platného IČ.

Po potvrzení registrace má obchodník možnost nabídnout své zboží k prodeji, nebo naopak rozšířit svůj vlastní sortiment o produkty, které lze využít i k akčním nabídkám.

www.gilien.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  34

Elektronické obchodování

C2C (consumer to consumer) - obchod mezi spotřebiteli

Příkladem C2C obchodního vztahu jsou různé online burzy, aukce a výměny zboží (Sbazar.cz – internetový bazar určený pro soukromou inzerci uživatelů serveru Seznam.cz nebo aukční systém Aukro.cz). C2C také zahrnuje různá diskusní fóra nebo stránky na sociálních sítích.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  35

Elektronické obchodování

C2B (consumer to business) - obchod iniciovaný zákazníkem

Na serveru Priceline.com potencionální kupující žádají letenky, hotelové rezervace, pronájem aut a dokonce i hypotéky, ale je na firmách, zda jim vyjdou vstříc.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  36

4. Využívání elektronického obchodování

Formy elektronického obchodování

Formy elektronického obchodování

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  37

Využívání elektronického obchodování

Internetové firmy

click-only companies

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  38

Využívání elektronického obchodování

Zdroje příjmů na internetu

 

Prodej výrobků
a služeb

Řadě firem, které se specializují na elektronické obchodování, zajišťují příjmy on-line prodeje zboží a služeb.
Příjmy z reklamy Hlavním zdrojem příjmů může být prodej reklamního prostoru na internetu, např. firma Buy.com měla tak velké příjmy z reklamy, že mohla prodávat výrobky za nákladové ceny.
Sponzoring Některé dot-com firmy mohou získat příspěvky na úhradu vlastních nákladů od sponzorů.
Spolufinancování od aliančních partnerů Firmy, které se specializují na elektronické obchodování, mohou nabídnout partnerským firmám, které jsou ochotny podílet se na spolufinancování, reklamní prostory na vlastních webových stránkách zdarma.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  39

Využívání elektronického obchodování

Zdroje příjmů na internetu

 

Členské poplatky Některé firmy nabízejí možnost využívání svých stránek za poplatek, např. řada on-line novin poskytuje služby uživatelům až po zaplacení předplatného. Firma Auto-by-tel poskytuje dealerům aut, kteří uhradí členské poplatky, informace o zájemcích o nákup nových aut.
Prodej informací
o cílových skupinách
Některé firmy mají vybudovány databáze o uživatelích webových stránek. S jejich souhlasem mohou tyto užitečné informace o cílových skupinách poskytovat jiným firmám za úplatu. V takových případech je nutno dodržovat etické kodexy a právní předpisy.
Poplatky za zprostředkování Některé firmy požadují za zprostředkování kontaktů mezi obchodními partnery na webových stránkách provizi, např. eBay ve výši 1,5 - 5 % za každý realizovaný obchod.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  40

Využívání elektronického obchodování

Zdroje příjmů na internetu

 

Výzkum trhu
a poplatky
za poskytnutí informací
Firmy mohou poskytovat placené informace z oblasti výzkumu trhu, popř. jiné. (Např. Newslibrary požaduje poplatek ve výši 1 - 2 dolary za vyhledávání a zaslání archivovaných novinových článků. LifeQuote sleduje trh životního pojištění a nabízí zájemcům cenové porovnání produktů přibližně padesáti pojišťoven. Za tyto služby požaduje provizi ve výši 50 % ze zaplaceného ročního pojistného pojišťovně, kterou si zájemce na základě poskytnutých informací zvolil.(
Poplatky za reference Firmy mohou získávat příjmy za vyhledané zákazníky, (např. společnost Edmunds získává "nálezné" za každého zákazníka, který vyplní a odešle formulář firmy Auto-by-tel z její webové stránky bez ohledu na to, zda bude skutečně uzavřena kupní smlouva.)

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  41

Využívání elektronického obchodování

Firmy se smíšeným modelem (click-and-mortar companies)

Na on-line trh se rozhodla vstoupit společnost Blažek (pánská móda) spuštěním e-shopu www.blazek.cz.

Zákazníci v něm naleznou plnohodnotný ekvivalent kamenné prodejny, podporuje i promoční nabídky, kterými disponují kamenné prodejny, tzn. promoakce typu 2+ 1 apod. Pomocí internetového obchodu mohou zákazníci zjistit dostupnost jednotlivých produktů v kamenných prodejnách. Tyto si pak mohou prostřednictvím internetu objednat a následně si je vyzvednout ve vybrané prodejně.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  42

Využívání elektronického obchodování

Vytvoření marketingových webových stránek

Návštěvníci webu Léčebných lázní Bohdaneč se mohou seznámit s nabízenými druhy lázeňských pobytů, s aktuální akční nabídkou i plánovaných programem v areálu lázní, mají možnost si vybraný pobyt objednat on-line včetně přiobjednání různých procedur (léčebné procedury, masáže, koupele atd.).

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  43

Využívání elektronického obchodování

Vytvoření marketingových webových stránek

Web české pobočky společnosti Red Bull, která se zaměřuje na obchod s energetickými nápoji, žádné nápoje neprodává. Funguje jako komunikační nástroj a slouží podpoře prodeje.

Web obsahuje informace z oblasti kultury a sportu, zejména články, videa a fotky z eventů pořádaných či podporovaných značkou Red Bull.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  44

Využívání elektronického obchodování

Techniky internetové reklamy

Techniky internetové reklamy

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  45

Využívání elektronického obchodování

 

Vývojové trendy v internetové reklamě

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  46

Využívání elektronického obchodování

Internetová reklama v budoucnosti

Internetová reklama v budoucnosti

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  47

Využívání elektronického obchodování

Vývojové trendy v internetové reklamě

Obsah spojený se zkušeností

Obsah spojený s nákupní zkušeností

Sponzorovaný obsah

Zacílený obsah

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  48

5. Internetový marketing

Podoby internetového marketingu

 1. Web zaměřený na propagaci
  www.pernstejn.cz
 2. Web zaměřený na prodej
  www.lekarna.cz
 3. Intranet/extranet a jejich marketingové využití
 4. Optimalizace stránek pro nejlepší výsledky ve vyhledávačích, sledování, zařazování, práce s klíčovými tématy, mezinárodní vyhledávače

Fakultní nemocnice Hradec Králové má na svých stránkách nejen veřejně přístupné části, ale například v rámci sekce „Pro zaměstnance“ jsou k dispozici přístupy k elektronické poště a intranetovým stránkám.

www.fnhk.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  49

Podoby internetového marketingu

 

 1. Tvorba značky na Internetu, volba doménového jména
 2. E-mailový marketing, newslettery
 3. Alianční vztahy, vzájemné odkazování
 4. Internetové public relations
 5. Věrnostní programy, kluby atd.

Společnost Sazka, a. s. založila svůj věrnostní klub. Je určen pravidelným sázkařům. Na základě jejich sázkařské aktivity jsou jim připisovány prémiové body, které bude posléze možné proměnit za různé slevy na další sázky nebo dárky.

www.sazka.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  50

Banner

 

 

Reklamní banner

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  51

Banner

výhody:

nevýhody:


Reklamní banner

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  52

Banner


Bannerová reklama je obecně nejdražší forma internetové reklamy.

Kampaně na českém Internetu se mohou pohybovat i v milionech korun.

Nejčastěji se platí za tisíc zobrazení. Nebo za čas, kdy je banner vidět, například za měsíc. Někde se platí za uskutečněný proklik, ale není to příliš časté.

Ceny se samozřejmě mezi jednotlivými servery za tisíc zobrazení liší. A to kvůli návštěvnosti, ale i prestižnosti či odbornému zaměření serveru (přesnější zásah cílové skupiny) a velikosti formátu.

www.billboard.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  53

Základní typy webů

 

Internetový obchod

obchod vždy zůstane obchodem, s jeho sortimentem"košíkem", obchod na internetu je maximálním zjednodušením vybíracího a nákupního procesu.

MALL.CZ 

Internetová služba

základem je maximální přímočarost a srozumitelnost - je třeba si představit laického, "jednoduchého" zákazníka a postavit službu tak, aby pochopil, o co se jedná a naučil se web používat v době několika minut.

take it.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  54

Základní typy webů

Marketingový web

tedy web zaměřený na to, aby propagoval a prosadil neinternetovou službu (například prodej určitého modelu automobilu nebo třeba právní službu).

www.llb.cz

Elektronický časopis

cílem je zákazníky informovat, dát jim materiál k počtení. Tak jako v novinách musí nabídnout přehlednou strukturu článků a dalších písemných informací, možnost jejich procházení po kategoriích a v čase, kvalitní hledání.

Textové verze jsou méně přehledné než obrazové a působí chaoticky. (Největší chyba – zasílat e-mail s odkazem v PDF souboru).

Ikaros- časopis o informační společnosti

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  55

6. Reklamní kampaň na internetu


Internetový marketing

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  56

Reklamní kampaň na internetu


Společnost Fincentrum spustila novou marketingovou kampaň, jejímž cílem je upozornit na důležitost volby kvalitního finančního poradce.

V rámci dlouhodobé kampaně je počítáno s využitím outdoorových ploch v největších českých a slovenských městech, stejně tak jako s prezentací na internetových portálech a ve vybraných tištěných médiích.

Součástí kampaně je i spuštění speciálního portálu www.OvereniPoradcu.cz, na kterém si může každý ověřit, zda je jeho finanční poradce registrován u ČNB a pod hlavičkou jaké finančně-poradenské společnosti své poradenství poskytuje.

www.fincentrum.com

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  57

Reklamní kampaň na internetu

 

Pekárenská společnost United Bakeries realizovala kampaň na svůj klíčový brand Delta a cílila přitom především na ženy.

Poprvé se přitom soustředila i na internetové servery: reklamní bannery s proklikem na nově vytvořené stránky Delta se objevily na stránkách seznam.cz a prozeny.cz v rubrikách pro ženy.

www.delta-pekarny.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  58

Web zaměřený na propagaci

 

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  59

Web zaměřený na propagaci

 

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  60

Web zaměřený na propagaci

 

Propagačních webových stránek je celá řada, každý web se ovšem liší svým zaměřením:

 • Statutární město Hradec Králové – web zaměřený na prezentaci a propagaci města a poskytování informací k fungování orgánů města, magistrátu města a městských organizací (povinným prvkem je pak elektronická úřední deska)
 • Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové – web zaměřený na prezentaci nabízených služeb knihovny
 • Rock for people – prezentace a propagace hudebního festivalu

www.hradeckralove.org, www.svkhk.cz, www.rockforpeople.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  61

Web zaměřený na propagaci

 

 • PRÁCE v HRADCI – web zaměřený na propagaci a nabídku pracovních míst v Královéhradeckém kraji
 • domesi – web zaměřený na propagaci a nabídku služeb a produktů architektonického studia specializovaného na dřevostavby
 • Bazalka – web zaměřený na propagaci a nabídku alternativní jídelny a prodejny se zdravou výživou

www.prace v hradci.cz, www.domesi.cz, www.bazalkahk.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  62

Zákazníkovy potřeby na webu

 

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  63

Web zaměřený na prodej

 

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  64

Web zaměřený na prodej

Zajímavou propojenost prodejního webu a prezentace služeb nabídla kampaň společnosti LANGMaster International, s. r. o. a Lidových novin.

Lidové noviny zpřístupnily vždy menší část jazykového kurzu na CD jako součást běžného výtisku novin.

V případě dalšího zájmu si mohl čtenář objednat celý kurz prostřednictvím internetového obchodu anglicky.langmaster.cz.

Kromě prodeje výukových programů směrem ke koncovým spotřebitelům, slaví společnost úspěchy prodejem e-learningových řešení pro firemní klientelu nejen v České republice.

www.anglicky.langmaster.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  65

Jak získat člověka k návštěvě obchodu

 

Pokud provozujete obchod se sportovním zbožím, střídejte bannery: jednou pro tenisty, jednou pro fotbalisty, lyžaře, pro zájemce o fitness...

www.sportobchod.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  66

Jak získat člověka k návštěvě obchodu

Prodáváte-li sportovní zboží, nešetřete svým časem, abyste udělali alianci s těmi weby, které jsou vašimi přirozenými partnery - weby zabývající se sportem.

www.nakole.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  67

Jak přimět zákazníka k nákupu

První typ zákazníka

chce konkrétní věc, ví, jak se jmenuje, chce si ji koupit (někdy hledá nejlevnější cenu), koupí a odejde

Jak vyhovět?

stačí mít zboží v nabídce a mít kvalitní vyhledávací systém, který dokáže vyhledat i přes nepřesné nebo neúplné zadání

Zákazník, který potřebuje zakoupit ledničku a má už jasné požadavky na velikost, barvu, počet kompresorů a rozměry ocení na stránce vyhledání podle daných parametrů.

Pokud podle daných kritérií vybere vhodný přístroj, budou rozhodnutí ovlivňovat zejména cena a další služby poskytované obchodem - doprava, montáž apod.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  68

Jak přimět zákazníka k nákupu

Druhý typ zákazníka

neví, co chce koupit, nebo má jenom povšechnou představu a dá se zlákat k nákupu i jiného zboží

Jak vyhovět?

Úkolem v případě druhého typu je tohoto návštěvníka upoutat (chytit za rukáv) už na titulní stránce a nenechat ho stránky opustit.

Zákazník má zájem zakoupit audio zařízení, na ozvučení obývacího pokoje, ale nemá představu o tom, c jaké jsou možnosti. Od tohoto zákazníka je třeba vhodně volenými otázkami zjistit jeho základní představu a na základě ní mu předložit alternativní nabídky v podobě různých mini a mikro systémů, nebo komponentní audiotechniky.

www.audioexpert.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  69

Jak přimět zákazníka k nákupu

Používané triky jsou:

Tisíce druhů zboží skladem!!! Sezónní zboží, akční ceny... Vybírejte zde!

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  70

Intranet

 

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  71

Využití intranetu

Služba Windows SharePoint Services je řešením nabízeným společností Microsoft pro intranet i extranet. Umožňuje vytvořit pro podnik centrum aktualit online i sdílet dokumenty.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  72

Využití intranetu

Intranet Stavební fakulty ČVUT v Praze umožňuje a obsahuje:

 • ověřování hesel pro některé informační systémy FSV i ČVUT (např. KOS, VVVS, poštovní server IMAP.fsv.cvut.cz),
 • databáze uživatelů (studentů i zaměstnanců),
 • nastavení zveřejňované emailové adresy, změnu směrování emailu,
 • zveřejnění odkazu na osobní www stránku, změnu místnosti a telefonního čísla na fakultě,
 • zveřejnění soukromého telefonního čísla, správu počítačových kont na serverech,
 • změnu hesla na serverech, vytvoření poštovního konta na serveru IMAP

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  73

Využití intranetu

 • služby a dokumenty přístupné pouze některým nebo autorizovaným uživatelům,
 • vyhledávání osob (s více možnostmi), rozesílání hromadné pošty po katedře popř. po fakultě,
 • výměnu zpráv a dokumentů v pracovních skupinách a přístup k fakultním dokumentům,
 • přístup k hodnocení výuky a k výsledkům hodnocení výuky (studentská anketa),
 • přístup k databázi doplňkové činnosti, editaci anotací předmětů kateder.

www.fsv.cvut.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  74

Extranet

 

 

Obsah virtuálního šanonu

nákupní historie, kredity, stav objednávek a skladu, ceník a jeho změny od minulé návštěvy, nové či naopak ukončené produkty, požadavky dodavatele apod.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  75

Extranet

Universal Music

Prostřednictvím extranetu komunikuje společnost Universal Music s. r. o. (jedno z největších světových hudebních vydavatelství) se sítí svých prodejců, novinářskou obcí a komerčními rádii.

Prodejcům poskytuje aktuální nabídky titulů s detailním popisem, hudební ukázky ve formátu MP3, marketingové informace týkající se vydávaných titulů.

Dále extranet umožňuje prodejcům on-line objednávání hudebních nosičů a reklamních předmětů.

Pro novináře je v extranetu k dispozici fotogalerie umělců spolupracujících s vydavatelstvím, jejich diskografie a profily.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  76

Extranet

Universal Music

Třetí skupinou uživatelů, která využívá extranetový portál jsou komerční rádia.

Ty si můžou stahovat novinky v MP3 formátu pro vlastní vysílání. Speciální skupinou jsou taneční rádia, kterým je k dispozici Taneční liga Hit Mix.

V portálu je v současné době zavedeno přes 400 uživatelů, z České i Slovenské republiky.

Extranetový portál vydavatelství Universal Music se stal plnohodnotným distribučním a komunikačním kanálem a nahradil dosavadní síť obchodních zástupců.

www.universal.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  77

E-mailový marketing

Vážená zákaznice, pro velký zájem a spojenost jsme pro Vás rozšířili nabídku značkového oblečení!

Oblíbený styl "Casual", trendové džíny a aktuální módní favorité pro celou rodinu.

Kompletní nabídku sortimentu Halens naleznete na www.halens.cz.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  78

Pravidla e-mailového marketingu

 

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  79

Pravidla e-mailového marketingu

 

Zadáním vaší e-mailové adresy souhlasíte s tím, že jsme na tuto adresu oprávněni zasílat elektronickou poštou maximálně jednu zprávu týdně, bez příloh...

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  80

Pravidla e-mailového marketingu


E-mailing by měl vždy obsahovat něco hodnotného, informaci, kterou zákazník ocení, a navíc by měl reagovat na to, co o svých zákaznících víte.

Například rozesílání slevových kupónů na kontaktní čočky. Důležité je adresáty oslovit v době, kdy víte, že jim zůstává několik posledních kusů jednorázových čoček. Tento údaj si lze zjistit z předchozích objednávek či přímo požádat adresáta, aby si vybral konkrétní datum, kdy chce být upozorněn na tento fakt.

Využití takového detailu spolu se správným benefitem může přinést slušnou konkurenční výhodu.

www.kontaktni-cocky-prodej.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  81

Reklamní e-maily a reklamní vsuvky

reklamní e-mail

reklamní vsuvky do běžného e-mailu

Příklady reklamních vsuvek

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus. http://www.eset.cz

DATART provozuje 31 prodejen, z nichž 22 se nachází v České Republice a 9 na Slovensku. Od prosince 2005 se DATART stává prvním maloobchodním řetězcem na českém trhu, který nabízí zákazníkům komfortní nákup prostřednictvím svého e-shopu.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  82

E-maily s reklamními vsuvkami

 

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  83

Další formy marketingové činnosti

 

FUD marketingová strategie

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  84

FUD marketingová strategie

Marketingová strategie FUD se uplatňuje i u vody balené v plastu. Nápojářským firmám se podařilo vsugerovat spotřebitelům, že jejich voda je lepší a zdravější než voda z kohoutku, ač to není pravda.

Přitom balená voda je až 200krát dražší než voda z kohoutku, nehledě na obal zatěžující životní prostředí.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  85

Virální marketing

Mozilla Firefox

Na podporu rychlého rozšíření nové verze prohlížeče Firefox, byla připravena marketingová akce se snahou dosáhnout co nejvyššího počtu stažení programu za dobu 24 hodin na celém světě.

Rekord byl ustaven dne 18. června 2008. Za 24 hodin si novou verzi prohlížeče stáhlo na celém světě 8.002.530 uživatelů.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  86

Virální marketing

 

Virální kampaň pro uvedení nového tarifu T-Mobile pro mladé pod názvem Bav se – kromě jiného zde mohli lidé malovat svá vlastní graffiti na virtuální zdi či vytvářet vtipné komiksy.

Pokud chtěli své dílo uložit, museli je vždy někomu poslat. Adresátovi mezitím dorazila zpráva obsahující kromě pozvánky k prohlédnutí díla autora také informace o novém tarifu.

V okamžiku, kdy adresát klikl, aby si prohlédl výsledek práce svého kamaráda, byla mu ihned nabídnuta možnost, aby si vytvořil vlastní a opět jej někomu poslal.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  87

Virální marketing

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  88

Virální marketing

 

Pozitiva

Negativa

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  89

Virální marketing

ViralBrothers tvůrci virálních videí v ČR jejich spoty „Debilní kecy…“ shlédlo už 23 milionů uživatelů.

ViralBrothers natočila video pro majitele lakoven parodující rapové klipy s polonahými ženami a drahými auty, stylizovali se do postav lakýrníků, video shlédlo 400 tisíc lidí. Kampaň byla úspěšná a zadavateli pomohla v získávání zakázek.

ViralBrothers

Pizzerie Al CaponeBar.cz prodej pizzy. Umístila svou reklamu na Facebook jako nadstavbu k webovým stránkám. Přes facebook je vyřizováno 8 % objednávek z 362 – tržba vzrostla o 5,4 % za první měsíc.

Al CaponeBar.cz

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  90

Virální marketing


Aby byla kampaň úspěšná, musí brát autor na zřetel následující tři hlediska:

 1. Virální náboj: Základem je neotřelá myšlenka s velkým kreativním potenciálem. Záleží ovšem také na ztvárnění a volbě vhodného formátu (text, audio, video a další).
 2. Očkování: Hledejte webové stránky, ale i konkrétní lidi, kteří jsou náchylní k virálnímu chování.
 3. Sledování: Vyhodnoťte efektivitu akce v porovnání se zvoleným nápadem a formou očkování. Po čase pravděpodobně najdete ty nejlepší kombinace, které fungují.

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  91

Virální marketing

 

Virální marketing spočívá ve vytvoření zajímavé kreativy (obrázku, videa, aplikace), kterou si již následně uživatelé internetu sami přeposílají.

Dove Real Beauty

Dove evolution

Nike Ronaldhino

Ronaldinhos Nike commercial

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  92

7. Kdo je připraven, není ohrožen


Kdo je připraven, není ohrožen

 1. Co je to přímý marketing a kdy se využívá? Uveďte příklady.
 2. Jaké jsou formy přímého marketingu a jejich použití? Uveďte příklady.
 3. Co je základem internetového marketingu?
 4. Jaké jsou možnosti využití internetu pro marketing? Uveďte na příkladech.
 5. Jaké účely musí splňovat webové sídlo firmy? Najděte 5 příkladů.
 6. Co je to banner a k čemu se využívá?
 7. Co všechno může představovat internetový marketing?
 8. K čemu slouží web zaměřený na propagaci a jaká jsou jeho omezení? Doložte na příkladech

 

 07. Přímý a internetový marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:16:00strana  93

Kdo je připraven, není ohrožen


Kdo je připraven, není ohrožen

 1. Jaké podmínky jsou kladeny na web zaměřený na prodej? Uveďte příklady webů splňujících podmínky.
 2. Jaké jsou zásady spojené s přípravou e-mailové propagační kampaně?
 3. Co vše z obchodní problematiky lze vyřešit zřízením extranetu?
 4. Jmenujte zásady rozesílání hromadných emailů.
 5. Jaká úskalí přináší využívání informačních technologií v marketingu?
 6. Na příkladech uveďte limity internetového marketingu.
 7. Jaké jsou kladeny požadavky na kvalitně vytvořený firemní web?
 8. V jakých podobách se projevuje internetový marketing?
 9. Definujte vztahy elektronického obchodování. Uveďte příklady.

 

(i) Konec výpisu prezentace.