[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu MARKETING

10. Distribuce produktu

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  úvod

Úvod

Distribuční politika se zabývá poslední skupinou marketingových nástrojů. Především jde o odbytovou politiku, jejímž výsledkem je určení distribučního kanálu a jeho hodnocení z hlediska nákladů a z hlediska dalších faktorů (ovlivnitelnost distribuce, možnost získávání informací pro výzkum trhu, pružnost Komplexní schéma marketingových vztahůa přizpůsobivost aj.). Jde o optimální volbu mezi systémy prodeje, formami odbytu a odbytovými cestami.

Druhou oblastí je prodejní politika, zabývající se vlastním postupem při prodeji a to zejména z hlediska rozpočtu, rozsahu služeb, získávání a výcviku spolupracovníků.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  01

1. Marketingové pojetí distribuce

 

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  02

Marketingové pojetí distribuce

Obchodní řetězec Makro zakládá v zemi síť večerek Můj obchod. Na základě franšízové licence je budou provozovat většinou vietnamští majitelé.

Můj obchod je koncept tzv. soft franšíz. Prodejci budou mít stejné uniformy, v obchodě budou stejné košíky, osvětlení, design cenovek či akční nabídky. Jinak si ale ceny může každý obchodník zvolit tak, jak chce.

Vietnamci představují 7 % z 800 tisíc zákazníků Makra a celkově 8 % tržeb této společnosti. Právě vietnamské obchůdky, které ve většině českých měst již nahradily klasické večerky, budou základním stavebním kamenem nového řetězce.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  03

Distribuční systém

Distribuční systém

skládá se z jednoho nebo více nezávislých výrobců a z článků velkoobchodní a maloobchodní sítě; protože každý článek je nezávislý, snaží se maximalizovat svůj zisk, někdy dokonce i na úkor distribučního systému jako celku

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  04

Distribuční systém

Svou činnost zahájil nový nízkonákladový distribuční systém pro dopravu zboží na paletách kamkoliv v rámci ČR pod názvem Doprava na paletách s. r. o.

Nízké náklady na provoz jsou dosaženy vyloučením ruční práce při manipulaci na překladištích a štíhlou organizační strukturou využívající zázemí mateřské firmy.

Přepravní systém disponuje sítí 14 regionálních center, 1 centrálním překladištěm a sofistikovaným informačním systémem pro identifikaci zásilek a sledování jejich pohybu během přepravy.

Od stávajících systémů se liší především nízkými náklady při manipulaci a doručování zboží na paletách.

www.dopravanapaletach.cz

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  05

Distribuční systém


Japonský distribuční systém

Ceny nejsou závislé ani na vzdálenosti odesílatele a příjemce, ani na hmotnosti palety. Za přepravu zboží na paletě EUR zaplatí zákazník paušální cenu bez ohledu na místo určení.

Jediným parametrem je výška zboží včetně palety. Rozlišují se 3 kategorie – paleta s výškou do 60 cm stojí 480 Kč, do 110 cm 850 Kč a přes 110 cm (max. 220 cm) 1.625 Kč.

Poplatek za dobírku činí 50 Kč, za vrácení potvrzeného dodacího listu 20 Kč, za vrácení výměnné EUR palety 50 Kč. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Ceník je konečný, nejsou uplatňovány žádné příplatky např. za mýtné či palivo.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  06

Distribuční systém

 

Dodací lhůta činí 24 h a začíná běžet uplynutím 17. hodiny dne převzetí zásilky k přepravě. V ceně přepravného je pojištění zásilky do výše 300 tis. Kč. Dražší zásilky je nutné připojistit.

Firma poskytuje také pronájem vlastních plastových palet nebo rollkontejnerů za režijní náklady. Tyto palety již nemusí odběratelé vracet zpět – stačí vrátit palety na kterémkoliv z regionálních dep.

www.dopravanapaletach.cz

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  07

Distribuční politika

 

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  08

Součásti distribuce


procesy fyzického přemísťování

změny vlastnických vztahů

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  09

Součásti distribuce


doprovodné (podpůrné) činnosti

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  10

Distribuční síť

tvoří rámec pro výkon těchto základních funkcí distribuce:

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  11

Distribuční síť

 

Distribuci předplatného titulů vydavatelství Mafra bude realizovat Česká pošta a nikoliv distribuční společnost Mediaservis.

Ke stejnému kroku přistoupil se svým předplatitelským kmenemRingier Axel Springer CZ (Blesk, Sport, Aha!). Česká pošta už doručuje předplatné i pro vydavatelství Vltava-Labe-Press a Economia.

Mezi nejsilnější stránky České pošty v distribuci podle ní patří především komplexnost služeb, jejich vysoká kvalita a také rozsáhlá distribuční síť.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  12

Distribuční síť

 

Společnost Red Bull změnila svůj distribuční systém pro ČR a s účinností od 1.5.2009 přebrala plně distribuci a prodej všech svých produktů do vlastních rukou.

Společnost vsadila na informační systém myAVIS™, který využívají její obchodní zástupci. Systém přináší dosažení významných úspor a optimalizace řízení obchodních procesů v terénu v návaznosti na denní reporting.

Dále nabízí získávání rychlejších informací o trhu u všech produktových skupin napříč regiony, aktivní monitoring cenotvorby konkurence, ale také možnost manažerské kontroly v reálném čase.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  13

Subjekty distribuční sítě

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  14

Subjekty distribuční sítě

 

Součástí distribuční sítě Pardubického pivovaru je vlastní síť restaurací a maloobchodních prodejen Pivovarka (8).

Například vlastní restaurace Lázeňský Café Restaurant v Lázních Bohdaneč.

www.pernstejn.cz

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  15

Subjekty distribuční sítě

Prodej produktů společnosti Plzeňský Prazdroj se realizuje prostřednictvím sítě 13 obchodních a distribučních center (ODC), která odpovídají za účinný prodej a distribuci produktů v příslušných oblastech České republiky.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  16

Zásady fungování odbytové organizace

Prodej produktů společnosti Plzeňský Prazdroj se realizuje prostřednictvím sítě 13 obchodních a distribučních center, které mají pro svoji oblast i odpovídající skladové kapacity.
Distribuce zásob do těchto ODC je řízena distribuční centrálou v Nošovicích, která sleduje i objednávky z ODC a okamžitě je vykrývá.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  17

Zásady fungování odbytové organizace

Odbytová družstva pro producenty mléka u nás existovala již za první republiky.

Jejich prostřednictvím se prodávalo mléko mlékárnám a zemědělci byli jak členy těchto družstev, tak často i mlékáren.

Tím měli zájem na co nejlepším odbytu a zobchodování své produkce. Dnes existuje mlékařské odbytové družstvo téměř v každém regionu.

Největší je Mlecoop, což je jakási zastřešující celostátní odbytová organizace. Prodává mléko do 27 zpracovatelských podniků, zhruba 1,8 milionu litrů mléka denně.
Přibližně deset procent z tohoto množství se denně vyváží do Německa firmě Muller.

www.mlecoop.cz

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  18

Distribuční cesty vybraných produktů

Léčebné Lázně Bohdaneč využívají ke zpřístupnění svých služeb a produktů cílovým zákazníkům obě formy distribuce, přímou i nepřímou.

V případě přímé distribuce se jedná o prodej lázeňských produktů individuálním zákazníkům na recepci, v bufetu a solné jeskyni či prostřednictví e-shopu na webových stránkách.

O přímý prodej léčebné a zdravotní kosmetiky se starají dvě lázeňské prodejny.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  19

Distribuční cesty vybraných produktů


V rámci nepřímé distribuce podnik využívá tyto distribuční kanály:

 • odborní lékaři
 • síť obchodních partnerůvybrané kosmetické či masážní salóny, prodejny sportovních potřeb a zdravotního zboží
 • zprostředkovatelé služeb v areálu lázní – kosmetika J. Pytáková, kadeřnictví Z. Švehlíková, nehtové studio P. Brožová, pedikúra M. Sakalová
 • cestovní kanceláře a agenturynapř. Lázeňská cestovní s. r. o., VÍTKOVICE TOURS
 • agentury a informační místaagentura CzechTourism, informační centrum MIC Lázně Bohdaneč

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  20

2. Distribuční cesty


 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  21

Úrovně distribučních cest

 

 1. Bezúrovňová cesta

  • nazývá se též přímá marketingová cesta
  • zahrnuje pouze výrobce, který své produkty prodává přímo finálnímu zákazníkovi
  (zakoupení lístku na pokladně kina)
 2. Jednoúrovňová cesta

  • zahrnuje jednoho zprostředkovatele, kterým bývá nejčastěji maloobchodník
  (prodej plavek a sportovního oblečení Litex)

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  22

Úrovně distribučních cest

 

 1. Dvouúrovňová cesta

  • zahrnuje dva zprostředkovatele - velkoobchodníka a maloobchodníka
  (distribuční cesty farmaceutických výrobků – velkoobchod + lékárna)
 2. Tříúrovňová cesta

  • zahrnuje tři zprostředkovatele - velkoobchodníka, překupníka, maloobchodníka
  (stánkový prodej nebo prodej v obchodech vietnamských obchodníků)

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  23

Úrovně distribučních cest

 

 1. Víceúrovňová cesta

  • v zahraničním obchodě vstupuje někdy do hry agent - místní firma znalá poměrů
  (dovoz ovoce z ciziny)

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  24

Přímé distribuční cesty

 

Výhody

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  25

Přímé distribuční cesty

 

Nevýhody

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  26

Přímé distribuční cesty

 

Služby lyžařského areálu Dolní Morava jsou distribuovány přímou bezúrovňovou distribuční cestou.

Zákazníci si přímo v areálu provozovatele na místech k tomu vyhrazených zakupují jednotlivé nabízené služby.

www.dolnimorava.cz

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  27

Přímé distribuční cesty

 

Své produkty si přímo sama bez dalších distribučních mezičlánků prodává společnost Ikea.

Výrobky je možné zakoupit pouze v obchodních domech Ikea, v České republice Ikea provozuje 4 prodejny – Praha (2x), Brno, Ostrava. Zboží není možné objednat prostřednictví elektronického obchodu.

www.ikea.com

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  28

Nepřímé distribuční cesty

 

Výhody

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  29

Nepřímé distribuční cesty

Nevýhody

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  30

Nepřímé distribuční cesty

 

Firmám, které dodávají zboží do velkých obchodních řetězců, dochází trpělivost s tím, jak obchodníci tlačí na nízké nákupní ceny. Stále častěji volí metodu nepřistoupit na podmínky a zboží do obchodu nedodávat.

Zákazníci tak v některých řetězcích marně hledali Pepsi Colu, Kinder vajíčka nebo jogurty Activia.

Například obchodům Tesco nedodávalo zboží Pepsi, Kaufland se zase musel obejít bez Danone a Ferrero Rocher. Firmy o obchodních podmínkách dál jednají.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  31

Nepřímé distribuční cesty

 

Nápoje značky Kofola jsou většinou distribuovány nepřímou dvouúrovňovou distribuční cestou: výrobce – velkoobchod – prodejce – zákazník.

Výrobek je k dostání téměř ve všech obchodech s potravinami, většinou vystaven v regálech mezi nealkoholickými nápoji nebo v chladících boxech pro nápoje, v supermarketech, kde je možnost koupit i celé kartony.

Kofolu lze zakoupit i skoro ve všech bufetech, hospodách a restauracích v lahvovém nebo točeném provedení.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  32

Typy distribučních mezičlánků

 

Prostředníci

Zprostředkovatelé

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  33

Typy distribučních mezičlánků

 

Podpůrné distribuční mezičlánky

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  34

Typy distribučních mezičlánků


Typické distribuční články v cestovním ruchu představují cestovní kanceláře a cestovní agentury.

Cestovní kancelář Čedok je prostředníkem, který nakupuje produkty od různých subjektů (dopravci, ubytovací a stravovací zařízení), kompletuje je a vytváří balíček produktů – zájezd.

Zájezd poté cestovní kancelář prodává buď sama přímo zákazníkům, nebo cestovním agenturám.

Cestovní agentura Štěpánka Vítová je zprostředkovatelem, který prodává existující zájezdy, jízdenky, letenky, pojištění a zajišťuje prodej dalších služeb pro zákazníky za provizi.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  35

Typy distribuce

 

Intenzivní distribuce

Například zubní pasta Colgate je dostupná ve všech obchodních řetězcích ve stejné míře.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  36

Typy distribuce


Selektivní distribuce

Společnost Miele prodává na českém trhu svoje výrobky pouze autorizovaným prodejcům, kteří musí splňovat stanovené podmínky. K dispozici je i seznam autorizovaných e-shopů.

www.miele.cz

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  37

Typy distribuce

Exkluzivní distribuce

Picolo Prada – limitovanou edici kávovaru NESCAFÉ Dolce Gusto bylo možné v ČR zakoupit pouze v síti prodejen DATART.

www.dolce-gusto.cz

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  38

Základní funkce distribuce

 

Obchodní funkce

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  39

Základní funkce distribuce

 

Logistické funkce

Doplňkové funkce

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  40

Činnosti při distribuci

Činnosti při distribuci

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  41

Činnosti při distribuci

 1. Hmotné toky (pohyb zboží ve fyzickém stavu - zabalení 200 g turistického salámu)
 2. Nehmotné procesy, které spočívají především
  • v převodu vlastnických vztahů
  • v platbách za zboží
  • v informačních tocích
  • v propagačních tocích

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  42

Přímé distribuční cesty spotřebního zboží

 

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  43

Přímé distribuční cesty spotřebního zboží

 

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  44

Nepřímé distribuční cesty spotřebního zboží

 

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  45

Formy velkoobchodních organizací

Společnost p.k. Solvent provozuje vedle drogerií TETA velkoobchod, a drogerií (12.000 položek) tak zásobuje na 5.500 maloobchodních jednotek.

Maloobchodníkům drogistům navíc zajišťuje komplexní partnerství v péči o věrnější maloobchodní kupující a efektivní provoz obchodu.

www.pksolvent.cz

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  46

Formy maloobchodních organizací

 

specializované prodejny

obchodní domy

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  47

Formy maloobchodních organizací

 

prodejny s levnějším zbožím

obchodní centra

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  48

Formy maloobchodních organizací

 

supermarkety

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  49

Formy maloobchodních organizací

 

hypermarkety

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  50

Formy maloobchodních organizací

 

ČR má čtvrtou nejhustší síť hypermarketů v Evropě. Na milion obyvatel u nás připadá už 26 hypermarketů. Nejvyšší je tento ukazatel ve Švédsku (28). Naopak v Polsku je to 8 a v Turecku či Nizozemsku pouze 3. Vyplývá to z analýzy společnosti The Nielsen Company.

Celkově české domácnosti nejraději nakupují potraviny ve velkých hypermarketech, výrazný nárůst ovšem zaznamenaly i supermarkety. Lidé do nich mají blíže, a mohou tak pružněji reagovat na speciální cenové nabídky nebo nakupovat jen to zboží, které právě potřebují.

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  51

Formy maloobchodních organizací

Electro Worldu

První franšízová prodejna v barvách Electro Worldu byla otevřena ve Žďáru nad Sázavou a má plochu 600 m2, což je výrazně méně než rozloha klasických prodejen Electro World.

Pro spolupráci s Electro Worldem se rozhodl místní prodejce spotřební elektroniky, kterému obchodní řetězec nyní zajišťuje dodávky zboží a další služby.

Podpora pro franšízanty zahrnuje know-how např. v prodejních technikách, nastavení šíře sortimentu, zásob, cenové politiky, společné marketingové akce, plánování a realizace marketingových aktivit, informační a pokladní systém, výhody v rámci existující dodavatelské sítě aj.

www.electroworld.cz

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  52

3. Kdo je připraven, není ohrožen

 

Kdo je připraven, není ohrožen

 1. Proč je distribuce v dnešním marketingu tak důležitá a současně náročná?
 2. V čem spočívá význam distribučního systému?
 3. Jaké činnosti distribuce zahrnuje?
 4. Co tvoří distribuci?
 5. V čem spočívá význam a hlavní zásady fungování odbytových organizací?
 6. Jaké znáte výhody a nevýhody jednotlivých způsobů distribuce a využití distribučních mezičlánků?
 7. Co je podstatou, jaké jsou formy a využití přímých distribučních cest?
 8. Co je podstatou, jaké jsou formy a využití nepřímých distribučních cest?

 

 10. Distribuce produktuhalek.info – 13.12.2017, 12:24:19strana  53

Kdo je připraven, není ohrožen

 

Kdo je připraven, není ohrožen

 1. V čem jsou hlavní rozdíly mezi přímou a nepřímou distribucí?
 2. Jak se mění distribuční cesty v průběhu životního cyklu produktu?
 3. Co v distribuční metodologii znamenají hmotné a nehmotné toky?
 4. Co je předmětem intenzivní, selektivní a exkluzivní distribuce?
 5. Pojednejte o odpovídajících typech a počtech distribučních mezičlánků.
 6. Jaký je rozdíl mezi velkoprodejem a maloprodejem?
 7. Vysvětlete účel obchodních poboček.
 8. Uveďte příklady možných distribučních cest.

 

(i) Konec výpisu prezentace.