[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu MARKETING

11. Inovace produktů, Mezinárodní marketing

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  úvod

Úvod

Inovace produktů velmi úzce souvisí s prvním P marketingového mixu, tj. produktem.

Inovace představují různou míru změny stávajícího produktu a podle toho Komplexní schéma marketingových vztahůse také rozdělují do jednotlivých druhů.

Proces inovace je velmi důležitou součástí vývoje produktů. V úplném závěru se budeme věnovat specifikům marketingové činnosti v okamžiku, kdy se společnost rozhodne působit na zahraničním trhu. S tím souvisí celá řada nových možností, ale i řada rizik a ohrožení.

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  01

1. Inovace produktů

Inovace

uvedení nového produktu, který je vnímán na trhu jako nový.

Nové výrobky a technologie

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  02

Nové výrobky a technologie

Díky technologii Bluetooth vznikly zcela nové trhy pro produkty využívající bezdrátové propojení mezi dvěma zařízeními.

Například indičtí výzkumníci vymysleli Bluetooth přístroj pro monitoring srdce. Při infarktu je o nemocném odeslána SMS do nejbližší nemocnice.

Společnost Kofola spustila ve výrobním závodě v Mnichově Hradišti novou výrobní linku v hodnotě 150 milionů korun.

Nová technologie spočívající v horkém rozlivu ("hot fill") nápojů přímo do plastových lahví i s kousky ovoce umožňuje výrobu sirupů a ovocných nápojů bez konzervantů.

www.kofola.cz

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  03

Klasifikace nových produktů


Nové technologie - absolutní inovace

nahrazení stávajících produktů nebo vznik zcela nového trhu, nového produktu (technologie Bluetooth = zcela nové trhy pro produkty využívající bezdrátové propojení mezi dvěma zařízeními)

Následné inovace

umožňují, aby se výrobky či technologie lépe přizpůsobily trhu a jeho požadavkům (nová podoba automobilu Škoda Superb)

Nové pro trh

nemusí být nové pro spotřebitele, ale mohou být nové z hlediska marketingového, to znamená nové pro určitý trh či distribuční kanály (možnost internetového nákupu potravin u společnosti Tesco)

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  04

Klasifikace nových produktů

Nové pro určitou zemi

výrobky či myšlenky mohou být převáděny i z hlediska geografického, to znamená ze země vzniku do jiného státu, teritoria atd.(nové přímé linky ČSA z Prahy na Ukrajinu – Doněck, Lvov a Charkov)

Nová kategorie produktu pro podnik

podnik je přidává ke svému dosavadnímu výrobnímu programu (Cola od společnosti Red Bull)

Nová značka

přicházejí na trh s novou značkou i v tom případě, že se jedná o rozšíření či prohloubení výrobkové řady (Stock Plzeň uvedl novou značku Božkov Speciál – tuzemák s přídavkem etiopské kávy)

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  05

Klasifikace nových produktů

Nové situování, modifikace produktu

nově situovány vzhledem ke konkurenci a určitému segmentu trhu - vlastnosti, tvar, barva, velikost, materiál jsou modifikovány (balení piva Gambrinus v 1,5 l PET lahvích)

Nové balení

změna obalu může způsobit, že výrobek je chápán spotřebitelem jako nový

Výrobky rozšiřující či prohlubující produktovou řadu

rozšíření či prohloubení produktových řad, například přidání nového tvaru, velikostí či barvy, znamená také uvádění nového výrobku na trh (Crocodille zařadil do svého sortimentu teplé pokrmy v podobě zapékaných panini)

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  06

Klasifikace nových produktů 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  07

Marketingové pojetí inovace

 

Produktové inovace

jsou procesy změn v podniku, které jsou spojeny s vývojem produktu (výměna výrobní linky, výměna forem na plastové výlisky)

Produktové variace

zahrnují změny fyzikálních, funkčních, estetických a rovněž symbolických vlastností výrobků, případně změny doplňkových funkcí (většina mobilních telefonů se dodává ve více barevných provedeních, nebo je možnost výměny krytů)

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  08

Marketingové pojetí inovace

 

Výrobková eliminace

zahrnuje určité "programové vyčištění" výrobního a odbytového programu (ukončení bazarového prodeje v rámci prodejny se sportovním vybavením)(ukončení bazarového prodeje v rámci prodejny se sportovním vybavením)

Diverzifikace

je založena na tom, že podnik zavádí dodatečnédoplňkové produkty a nabízí je na nové doplňkové trhy (sportovní centrum začne nabízet služby výživového poradce či maséra)

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  09

Zavádění nových produktů na trh

 1. Vypracování inovační strategie
  vymezit nejpravděpodobnější směry technického rozvoje v oblasti činnosti firmy

 2. Průzkum a tvorba námětů
  vzniku nových námětů na budoucí zaměření výrobního programu firmy

 3. Hodnocení a výběr nejlepších námětů
  vyloučit z dalších úvah ty náměty na výrobky, které nejsou v souladu s podnikovými cíli nebo zdroji

 4. Analýza uplatněni vybraných námětů na trhu
  posuzování vhodnosti vybíraných inovačních námětů

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  10

Zavádění nových produktů na trh

 

 1. Vývoj
  návrhy na výrobky, které byl posouzeny jako technicky proveditelné a obchodně zajímavé

 2. Tržní testování
  různé druhy laboratorních a terénních testů výrobků

 3. Komercionalizace
  plné zavedení produktu na trh - jedná se o okamžik, kdy vstupuje produkt do konkurenčních podmínek

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  11

Zavádění nových produktů na trh

Členy Jihomoravského inovačního centra jsou:

 • Jihomoravský kraj,
 • město Brno,
 • Masarykova univerzita,
 • Vysoké učení technické v Brně,
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Cílem centra je podporovat inovativní podnikání a poskytovat podpory začínajícím firmám v Evropě.

www.jic.cz

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  12

Inovace a rozšíření vybraných produktů

Příkladem inovace, která se nepovedla, je výrobková řada Explore od společnosti Lego.

Lego se orientuje mimo jiné na děti předškolního věku. Jim byla vždy určena výrobková řada Duplo. Společnost však chtěla dosáhnout ještě lepších výsledků na trhu hraček v tomto segmentu a vyvinula novou řadu Explore. Inovace se týkala nejen produktu, ale také obalu a komunikační strategie.

První ohlasy z trhu však nesplnily očekávání. Spotřebitelé měli zafixované Duplo a nebyli ochotni přejít na nový produkt. Výsledek hodnocení produktu i kampaně se jevil jednoznačně negativní.

Poslední pokus o alespoň částečnou záchranu představovaly přelepy obalů s informací o kompatibilitě s Duplem. Nakonec se však firma vrátila k původní variantě a znovu zavedla řadu Duplo.
www.lego.cz

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  13

2. Mezinárodní marketing

 

Mezinárodní marketing

marketingová strategie usnadňující a urychlující směnné vztahy přes národní hranice

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  14

Nejčastější chyby v mezinárodním obchodu

 1. Opomenutí či úmyslné zavrhnutí kvalifikovaného exportního poradenství a nezpracování hlavního mezinárodního marketingového plánu před začátkem vývozu

 2. Nedostatečná snaha vrcholového vedení překonat počáteční potíže a finanční požadavky vývozu

 3. Nevyhovující zprostředkovatel či distributor

 4. Hon za zakázkami po celém světě místo budování základů pro výnosné operace a řádný růst

 5. Zanedbání vývozu, když se trh zvětšuje

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  15

Nejčastější chyby v mezinárodním obchodu

 1. Nestejný přístupzástupcům a distributorům v zahraničí a k domácím obchodním partnerům

 2. Neochota změnit výrobek tak, aby vyhovoval předpisům a preferencím jiné země

 3. Opomenutí vytisknout návod na použití, prodej a záruční podmínky v místním jazyce

 4. Opomenutí možnosti spoluprácepodniky zahraničního obchodu nebo jiným marketingovým prostředníkem

 5. Opomenutí možnosti poskytnutí licence a založení podniku typu joint-venture

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  16

Nejčastější chyby v mezinárodním obchodu

 

Firmy Mc Donald'sCoca-Cola nevědomě urazily celý muslimský svět tím, že na svých výrobcích použily symboly z vlajky Saúdské Arábie. Vlajka obsahovala i citáty z koránu. Muslimové zastávají názor, že jejich písmo svaté nesmí být použito při jakýchkoliv obchodních aktivitách.

Firma Nike se dostala v arabských zemích do obdobné situace. Muslimové protestovali, že její nová značka, použitá ve stylizované formě na sportovní obuvi, připomíná v arabském písmu slovo Alláh. Firma se omluvila a obuv byla stažena z distribuce.

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  17

Nejčastější chyby v mezinárodním obchodu

 

CzechTrade je vládní proexportní agentura, která pomáhá českým exportérům při strategickém rozhodování o jejich působení na zahraničních trzích.

CzechTrade má 33 zahraničních kanceláří, které poskytují aktuální a ověřené informace z těchto teritorií, mapují obchodní příležitosti a nabízejí individuální asistenční služby pro úspěšný export.

Doporučení pro začínající exportéry

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  18

Specifické přístupy na zahraničních trzích

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  19

Specifické přístupy na zahraničních trzích


V roce 1982 Ditrich Mateschitz při svých častých pracovních cestách do Asie objevil nápoj Krating Daeng (thajský název pro Red Bull), který, v Thajsku rozšířený hlavně mezi řidiči taxi a pracovníky ve fabrikách, byl poměrně silný, pro Evropana až odpudivé chuti, avšak s výrazným povzbuzujícím účinkem.

Mateschitz získal na tento energetický nápoj recept a po návratu do Rakouska založil v roce 1984 společnost Red Bull, další 3 roky pak trvalo, než se finální produkt objevil na rakouském trhu.

Během těchto tří let bylo vypracováno množství odborných a lékařských studií pro potvrzení energetických účinků a v neposlední řadě k potvrzení nezávadného složení produktu pro lidský organismus.

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  20

Specifické přístupy na zahraničních trzích

Další provedenou změnou oproti původnímu thajskému receptu byla úprava jeho chuti tak, aby odpovídala standardům na trhu s nápoji v západním světě.

Důležitým krokem bylo vytvoření vhodného obalu, loga, vhodné marketingové strategie a v neposlední řadě vytvoření sloganu k propagaci Red Bullu, které se dodnes nezměnily.

Zatímco se spotřeba v Rakousku každým rokem zdvojnásobovala, dorazil Red Bull na první zahraniční trhy – Singapur (1989) a Maďarsko (1992). Následovalo Německo (1994), Velká Británie (1995) a USA (1997). V ČR se Red Bull prodává od roku 1995.

V roce 2011 se prodalo 4,631 miliard plechovek s nápoji Red Bull ve 164 zemích.

www.redbull.cz

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  21

Složky mezinárodního prostředí

 

Ekonomické prostředí

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  22

Složky mezinárodního prostředí

 

Ekonomické prostředí

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  23

Složky mezinárodního prostředí

 

Politicko-právní prostředí

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  24

Složky mezinárodního prostředí

 

severských zemích je tradice boje s alkoholismem dlouhá a silná. Všechny severské země (s výjimkou Dánska) se snaží v první řadě nákup alkoholu komplikovat, např. formou obrovských daní.

Finsko a Island se však ubírají jinou cestou. Nejprve tyto země zavedly úplný zákaz, toto opatření však nesplnilo očekávání. Proto začaly prosazovat pivo místo tvrdého alkoholu a vidí v tom způsob, jak odnaučit populaci pít tvrdý alkohol. Nesporná šance pro český export.

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  25

Složky mezinárodního prostředí

 

Kulturní prostředí

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  26

Složky mezinárodního prostředí


Za značku „Made in Czech Republic“ se dnes v Číně nemusí stydět například výrobci těžkých strojů, skla a piva. Potenciál růstu mají například i letecký průmysl a služby.

Letecký průmysl – čínští miliardáři můžou doslova zachránit skomírající výrobu letadel v Česku. Řízení letecké dopravy nad Čínou přejde do 2 až 3 let z vojenského na civilní systém, zájem Číňanů o menší letadla a helikoptéry tak strmě roste.

Pivovarnictví – o českém pivu má jeho čínský příznivec jen nejasnou představu. Problém je v tom, že Plzeňský Prazdroj má na tento trh kvůli vnitřnímu koncernovému rozdělení trhů dveře zavřené. O jejich otevření proto bojují menší pivovary – Budvar, Zubr, Primátor, Černá Hora.

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  27

Složky mezinárodního prostředí


Službykvalita služeb v Číně neroste ani zdaleka tak rychle, jako kvalita zboží. Úspěšné můžou být služby architektů, projekčních kanceláří a energetických auditorů. Perspektivní jsou také finanční služby, které už v podobě poskytování spotřebitelských úvěrů nabízí v Číně PPF Home Credit.

Hračky – nastartovat podnikání zacíleného na dětského zákazníka se chystá uskupení několika firem prosazujících na asijský trh postavu Krtka. Ten je v Číně zavedenou značkou, dobře ho znají například z televize a knížek, v hračkářstvích ho ale prakticky nenajdete. Příležitost by ale měly dostat například i tradiční české dřevěné hračky a hry.

www.mam.ihned.cz

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  28

Složky mezinárodního prostředí

Na čínském trhu se prosadila firma Tedom s. r. o. z Třebíče (dovozce chladičů automobilů).

Na trhu Číny má velmi dobrou pozici také jihlavský Motorpal, a. s. (dovozce vstřikovacích čerpadel a vstřikovacích zařízení pro vznětové motory).

V Číně zájem zejména o hi-tech výrobky. Velký úspěch slaví také české potravinářské a sklářské firmy. Je obrovský rozdíl mezi východní a západní Čínou.

Západní Čína zatím není plně obsazena. Je zde o polovinu levnější pracovní síla a volný podnikatelský prostor.

Každá provincie má svá specifika a jinou vyspělostní úroveň.

www.tedom.cz

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  29

Vliv národní mentality

 

Národní mentalita

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  30

Vliv národní mentality


Jsou si vědomi svého velkého polského trhu. Co do rozlohy i počtu obyvatel je tento trh asi čtyřikrát větší než trh český.

Jsou velmi trpěliví a mají tendence diktovat podmínky obchodu. Chovají se impulzivněji než Češi.

Neváhají ani zvýšit hlas, mohou se i rozčílit či rázně z jednání odejít. Smlouvání o ceně i o ostatních podmínkách obchodu má v Polsku tradici a je samozřejmostí.

Polští obchodníci se nebojí konfliktů a nemají problém říci přímo "ne". Jednorázová kratší služební cesta na jednání do Polska nedává mnoho prostoru pro solidní výsledek a dosažení kompromisu.

www.ambpol.cz

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  31

Vliv národní mentality

ruských firmách platí přísná hierarchie, vedoucí delegace zpravidla zahajuje a vede jednání, ostatní účastníci se do debaty zapojují jen zřídka a na přímou výzvu. Je dobré toto respektovat a své argumenty směřovat právě k této osobě.

Dohody je lépe stvrdit písemně, ústní ujednání nemá stejnou váhu. Komunikace probíhá často během pracovních obědů nebo večeří.

Konzumace je doplňována množstvím přípitků, jež jsou málokdy stručné a pro Rusy jsou tradičně příležitostí předvést svoje řečnické umění.

Ačkoliv mají Rusové smysl pro humor a dokáží si dělat legraci i sami ze sebe, z Ruska i z pomazaných hlav. Od cizinců to však zřídka přijmou, mnohdy to považují za urážku, neboť kritizovat Rusko a Rusy mohou jen místní, nikoliv cizinci.
www.businessinfo.cz

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  32

Vliv národní mentality


Například použití statistiky, odborné a logické argumentace hojně používané na podporu obchodních návrhů v Evropě a ve Spojených státech nemusí platit v ostatních částech světa.

Někde se tato forma důkazů nepovažuje za přesvědčivou. Jiné kultury se více spoléhají na pocity a intuici. Například astrologické poradenství v Brazílii jen kvete.

západním světě, především v USA, platí při rozhodování přísloví, že čas jsou peníze, a proto čím dříve, tím lépe. Naproti tomu v Asii platí pravý opak. Rozhodnutí, které je učiněno velmi rychle, je považováno za málo důležité.

www.mam.ihned.cz

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  33

Potřebné informace o zahraničním trhu

 1. Dovozní licence, kvóty a devizová omezení
  zda zvolený trh nebo země vyžadují dovozní licence a jestli uplatňují kvóty nebo devizová omezení
 2. Výpočet dovozního cla
  jakým způsobem je v zemi vypočítáváno clo
 3. Preferenční cla
  zda existují preferenční cla pro některé členy obchodního bloku (EU v minulosti opakovaně uplatňovala preferenční cla například na dovoz velkokvětých růží pocházejících z Izraele)
 4. Obchodní dohody
  zda existují nějaké obchodní dohody, které preferují výrobky nebo služby jistých zemí (EU má uzavřeny dohody zajišťující chudým státům preferenční přístup na evropské trhy bez toho, aby se tyto země otevřely unijním společnostem)

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  34

Potřebné informace o zahraničním trhu

 

 1. Jiné dovozní daně
  země může mít složitý systém dovozních a jiných daní

 2. Mimotarifní bariéry
  existují řady zákonů a předpisů o zdraví, bezpečnosti, rozměrech atd.

 3. Antidumpingové zákony
  dovozci jsou pokutováni, jestliže prodávají zboží za cenu nižší, než je jejich domácí cena (Exportéři argentinského medu musejí být opatrní, aby neprodali med USA za nižší ceny než do Evropy. To by narušilo antidumpingový zákon a spustilo retroaktivní antidumpingová cla.)

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  35

Potřebné informace o zahraničním trhu

Rubrika Zahraniční obchod portálu BusinessInfo.cz obsahuje nejrůznější obchodní informace o zahraničních trzích.

K dispozici jsou:

 • souhrnné i aktuální ekonomické informace ze všech států světa,
 • detailní informace o systému státní podpory exportu v ČR včetně základních proexportních dokumentů,
 • přístup do databáze aktuálních exportních a investičních příležitostí,
 • legislativní normy zahraničního obchodu

Rubrika se dále zabývá problematikou exportu služeb či rozvojové spolupráce.

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  36

Formy vstupu na zahraniční trh

 

Česká analytická společnost Socialbakers otevřela novou kancelář v Německu, po Londýně a San Francisku již třetí v zahraničí.

Socialbakers se specializuje na analýzy, měření a poradenství v oblasti sociálních médií. Celosvětově má 750 klientů ve více než 75 zemích a 275 tisíc registrovaných marketingových uživatelů.

Na začátku byla specializace na výrobu facebookových aplikací. Nyní na web Socialbakers chodí lidé z celého světa a najdou na něm nejrůznější statistiky o Facebooku, Twitteru, demografická data, statistiky top stránek a značek. Hlavní verze webu je přitom zdarma.

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  37

Formy vstupu na zahraniční trh

 

To pomohlo propagaci firmy a díky prezentaci na konferencích se o ní dále povědomí rozšířilo.

Následně se firma rozhodla portál monetizovat a vytvořila placené technologie, které umožňují profesionální analýzu stránek.

Tuto aplikaci má nyní koupenou pět set klientů z celého světa a jsou mezi nimi takové značky, jako je L‘Oréal, Lufthansa, Henkel apod.

www.socialbakers.com

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  38

Formy vstupu na zahraniční trh

Řada firem má problémy s překonáváním jazykových bariér. Zdánlivě neškodné názvy značek či reklamní slogany mohou mít jiný či skrytý význam.

Firma Ford uvedla na trh nákladní automobil Fiera. Fiera ovšem ve španělštině znamená "stará, ošklivá žena".

V Německu firma Rolls-Royce neužila název značky Silver Mist (stříbrná mlha), protože Mist v němčině znamená hnůj.

Firma Sunbeam představila na německém trhu kulmu s názvem Mist Stick. Jak se dalo předpokládat, zákazníci "zahnojenou" kulmu příliš nekupovali.

Obdobný osud postihl i firmu Colgate, jakmile uvedla na francouzském trhu zubní pastu Cue. Cue je totiž známý francouzský pornočasopis.

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  39

3. Kdo je připraven, není ohrožen

 

Kdo je připraven, není ohrožen

 1. Charakterizujte chyby, jakých se dopouští podnikatelé na zahraničních trzích.
 2. Specifikujte zvláštnosti mezinárodního marketingu.
 3. Vyjmenujte a charakterizujte složky mezinárodního prostředí.
 4. Jaká je úloha informací v mezinárodním marketingu?
 5. Jakým způsobem probíhá podle vás výběr zahraničních trhů?
 6. Charakterizujte formy vstupu na zahraniční trh.
 7. Pojednejte o distribučních problémech na zahraničních trzích.
 8. Charakterizujte specifika mezinárodního marketingového plánu.

 

 11. Inovace produktů, Mezinárodní marketinghalek.info – 17.01.2018, 04:18:32strana  40

Kdo je připraven, není ohrožen

 

Kdo je připraven, není ohrožen

 1. Popište jednotlivé kategorie klasifikace nových produktů.
 2. Vysvětlete marketingové pojetí produktu.
 3. Charakterizujte skupinu nových produktů.
 4. Popište stádia zavádění nových produktů na trh.
 5. Jakou úlohu hraje v podniku oddělení výzkumu a vývoje?
 6. K čemu slouží tržní testování? Jak se provádí?
 7. Co je smyslem komercializace?
 8. Jaké aspekty vývoje by měla obsahovat inovační strategie?

 

(i) Konec výpisu prezentace.