Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

7. Kdo je připraven, není ohrožen

 

  1. Co je samotným základem marketingu? Vysvětlete.
  2. Uveďte příklady různých pohledů na marketing.
  3. Co je vlastním záměrem marketingového procesu? Uveďte příklady.
  4. Jmenujte základní oblasti, které jsou marketingovými procesy analyzovány? Definujte jejich vzájemný vztah.
  5. Uvědte příklady jednotlivých typů produktů.
  6. Charakterizujte negativní a nulovou poptávku. Uveďte příklady.
  7. Jak lze změnit latentní a klesající poptávku? Uveďte její příklady.
  8. Co vyjadřuje termín demarketing? Uveďte příklad jeho působení.