Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

5. Kdo je připraven, není ohrožen

 

  1. Co je základem marketingového řízení? Uveďte příklady.
  2. Vysvětlete na příkladech, jaký je rozdíl mezi posláním podniku a vymezením jeho cílů?
  3. Kdo v praxi definuje poslání a cíle podniku?
  4. Uvěďte jaké znáte možné cíle firmy a zařaďte je do určitých skupiny?
  5. Co je podstatou strategie?
  6. Vysvětlete pojem positioning a uveďte praktické příklady.
  7. Co znamená strategické plánování pro marketing? Uveďte příklady.
  8. Co je podstatou strategie minimálních nákladů? Uvěďte příklady použití.
  9. Co je podstatou strategie diferenciace produktu? Uvěďte příklady použití.