Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

4. Marketingový mix

 

souhrn všech nástrojů marketingového mixu (4P), které vyjadřují vztah podniku k jeho vnějšímu okolí

Výrobek (Produkt - Product)

veškeré výrobky, služby, ale i zkušenosti, osoby, místa, informace a myšlenky, tj. vše, co se může stát předmětem směny, použití či spotřeby. (pizza včetně rozvozu, zřízení bankovního konta, koncert skupiny Kabát, právní poradenství, masáže, dřevo, akcie)