Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno


5. Kdo je připraven, není ohrožen

  1. Které faktory působí v marketingovém makroprostředí podniku? Uveďte konkrétní formy působení.
  2. Z čeho se skládá vnitřní marketingové prostředí podniku?
  3. Jaké hlavní vývojové trendy lze u jednotlivých faktorů vnějšího marketingového prostředí v současné době pozorovat?
  4. Charakterizujte přednosti a nedostatky SWOT analýzy. Vysvětlete na příkladu.
  5. Jaký praktický význam má analýza portfolia a jak se provádí? Proveďte na vlastním příkladu.
  6. Uveďte příklady co konkrétně může být SBU?
  7. V čem jsou výhody a nevýhody modelu BCG?
  8. V čem jsou výhody a nevýhody modelu GE?