Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

6. Kdo je připraven, není ohrožen


Kdo je připraven, není ohrožen

  1. V čem spočívá hlavní marketingový přínos Maslowovy teorie potřeb?
  2. Jak byste charakterizovali řešení omezeného problému? Uveďte příklady.
  3. Na příkladech doložte, v  čem vidíte omezení uvedené teorie?
  4. Na příkladech z praxe popište nákupní chování spotřebitelů?
  5. Konkretizujte a uveďte příklady rolí v nákupním chování spotřebitelů.
  6. Jak lze popsat nákupní chování SBU?
  7. V čem spočívají hlavní odlišnosti nákupního rozhodování v SBU oproti rozhodování spotřebitele? Uveďte příklady.
  8. Jak lze proces nákupního chování SBU dále zpřesnit?
  9. Za jakým účelem je vhodné uspořádat pracovní oběd a za jakým naopak recepci?