Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

7. Kdo je připraven, není ohrožen


  1. Co označuje pojem promotion? Uveďte příklady.
  2. Z čeho vychází komunikační strategie a co ji ovlivňuje?
  3. Co je podstatné pro reklamu? Na příkladech uveďte, jaké jsou její formy?
  4. Navrhněte praktické návrhy, jak lze zvýšit účinnost reklamy?
  5. Jaké znáte komunikační kanály? Uveďte příklady.
  6. Co znamená "pět M" v oblasti propagačního programu?
  7. Jaký má význam podpora prodeje? Co je podstatou její komunikace? Uveďte praktické příklady?
  8. Jaký mají význam public relations?
  9. Co je podstatou PR komunikace? Uveďte příklady jakých forem PR se využívá?
  10. Které nástroje PR se označují akronymem PENCILS?