Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

3. Kdo je připraven, není ohrožen


Kdo je připraven, není ohrožen

  1. Jaký je rozdíl mezi produktem a výrobkem? Uveďte na příkladech.
  2. Na příkladu vysvětlete, z čeho se skládá produkt?
  3. Jak můžeme výrobky klasifikovat?
  4. Jaké jsou marketingové vlastnosti produktu? Uveďte na konkrétních příkladech.
  5. Co nám říká životní cyklus produktu a jak ho lze využít v marketingové praxi?
  6. Co znamenají jednotlivá stadia životního cyklu produktu?
  7. Jaké typy průběhu životního cyklu produktu existují? Uveďte k nim příklady produktů.
  8. Pojednejte o substitučním efektu a marketingovém kanibalismu.