Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

4. Kdo je připraven, není ohrožen


Kdo je připraven, není ohrožen

  1. Z čeho by mělo vycházet marketingové stanovení ceny? Uveďte na příkladech.
  2. Jaké faktory ovlivňují stanovení ceny? Uveďte na příkladech.
  3. Co znamená finalizace ceny? Uveďte konkrétní příklady.
  4. Jaké způsoby stanovení ceny se v praxi používají? Zhodnoťte jejich přednosti a nedostatky na příkladech.
  5. Jaké jsou hlavní podoby stanovení cen z marketingových cílů firmy?
  6. Jak se tvoří cenová strategie? Uveďte na příkladech.
  7. Jaké jsou v současnosti nejpoužívanější druhy cenové strategie? Uveďte na příkladech.
  8. Jaká jsou rizika snižování ceny? Uveďte na příkladech.