Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

3. Kdo je připraven, není ohrožen

 

Kdo je připraven, není ohrožen

  1. Charakterizujte chyby, jakých se dopouští podnikatelé na zahraničních trzích.
  2. Specifikujte zvláštnosti mezinárodního marketingu.
  3. Vyjmenujte a charakterizujte složky mezinárodního prostředí.
  4. Jaká je úloha informací v mezinárodním marketingu?
  5. Jakým způsobem probíhá podle vás výběr zahraničních trhů?
  6. Charakterizujte formy vstupu na zahraniční trh.
  7. Pojednejte o distribučních problémech na zahraničních trzích.
  8. Charakterizujte specifika mezinárodního marketingového plánu.