[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu MARKETING

01/ MARKETING pojem / obsah

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  úvod

Úvod


[MARKETING], i přes rozdílné pohledy různých autorů, lze chápat jako komplex činností, zaměřených na spotřebitele / trh.

Komplexní schéma marketingových vztahů Úkoly [MARKETINGU] se budou lišit dle rozdílných stavů poptávky.

Zaměříme se na  prostředí podniku, konkrétně MIKROmarketingMAKROmarketing.

V závěru otevřeme úvodní teze nejdůležitější části [MARKETINGU], kterou je [MARKETINGOVÝ] MIX

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  01

1/ DEFINICE MARKETINGU

MARKETING jako proces

 • sociální / manažerský proces, jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují, po čem touží, a to na základě produkce komodit, jejich směny za komodity jiné, anebo za peníze (Ph. Kotler).
 • plánování / realizace koncepcí, tvorby cen, propagacedistribuce myšlenek, [PRODUKTŮ]služeb s cílem dosáhnout směny, která uspokojí požadavky jednotlivců / organizací (Americká marketingová asociace).
 • umožňuje zjišťování, předvídání a uspokojování požadavků spotřebitelů rentabilním způsobem. (britský Autorizovaný institut marketingu)

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  02

DEFINICE MARKETINGU


 1. Směny se musí účastnit nejméně dva partneři s neuspokojenými potřebami (zákazník potřebuje koupit určitý [PRODUKT], prodejce potřebuje někoho, kdo jeho [PRODUKTY] koupí), každý z partnerů musí svému protějšku nabídnout určitou hodnotu.
 2. Jednotlivé strany chtějí / jsou schopny tyto potřeby uspokojit (zákazník si musí chtít [PRODUKT] koupit a zboží pro něj musí být finančně i fyzicky dostupné, výrobce / obchodník musí chtít prodat a mít požadované zboží k dispozici).
 3. Každý z těchto partnerů musí projevit ochotu se této směny zúčastnit, a mít tolik volnosti, aby mohl příslušnou nabídku buď přijmout, anebo odmítnout.

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  03

DEFINICE MARKETINGU


 1. Mezi stranami existuje vzájemná komunikace (zákazník musí vědět jak o existenci zboží, tak o místu jeho prodeje a obchodník / výrobce musí znát trh / potenciální zákazníky). Partneři musí být natolik čestní, aby dohodnuté smluvní podmínky dodrželi.
 2. Existuje předmět směny (kupující / prodávající směňují hodnotu, např. zboží za peníze; v konečném efektu jsou na tom obě strany lépe, neboť dosáhly uspokojení svých potřeb).

Příklad

Řemeslný pivovar Potštejn nabízí dvě řady piva, jednu základní a jednu limitovanou. Zákazníci si mohou vybrat z širokého sortimentu nabízených druhů piva, jako například Clock 12° American Pale Ale, Goldie 11° weizenbier nebo Hektor 10°.

pivovarclock.cz

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  04

DEFINICE MARKETINGU


MARKETING

 • Představuje integrovaný komplex činností, zaměřených na spotřebiteletrh.

Příklad

Prodej piva pod obchodní značkou "Clock" zákazníkům je podmíněn jejich touhou po tomto [PRODUKTU]. Pivo získá zákazník prostřednictvím směny statků, konkrétně peněžní směnyprodávajícím, čímž dojde k uspokojení potřeb obou stran směny.

pivovarclock.cz

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  05

DEFINICE MARKETINGU

Příklad

Prodávající může nabídnout kupujícímu různé alternativy piva z hlediska a/ obsahu alkoholu (10°, 11°, 12°, 13° a 14°) b/ z hlediska jeho omezené dostupnosti / jedinečnosti (Cascara bitter, Pineapple Session IPA nebo Belgian Saison).

Pivovar Potštejn nabízí mimo prodeje piva i doplňkový prodej pivních tácků / etiket / dárkových předmětů, např. Plakát Clock A2, Lahvová etiketa 12° Maid nebo plakát Twist A2.

V případě, že je poptávka kupujícího orientovaná na specifický druh piva, pak [MARKETINGOVÉ] metody musí tento požadavek zohlednit a nesnažit se kupujícímu „vnutit“ existující nabídku. Řešením je zavedení specifičtějšího sortimentu.

To řeší Pivovar Potštejn nabídkou limitované řady piva, kde je vždy dostupný jiný a originální druh, ze kterého si náročný zákazník může vybrat.

pivovarclock.cz

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  06

DEFINICE MARKETINGU


[MARKETING] je ucelenou snahou o spoluprácikoordinaci činností velkého počtu na sobě nezávislých subjektů, lze tedy konstatovat, že:


 1. základem [MARKETINGU] je směna hodnot,
 2. cílem [MARKETINGU] je tedy zajištění trvalého prodeje a dosažení zisku, který vyjadřuje společenské uznání správnosti výrobních / obchodních činností každého podnikatele,
 3. [MARKETINGOVÝ] proces začíná zjišťováním potřeb spotřebitelů, pokračuje vytvářením představ[PRODUKTECH], které jsou k jejich uspokojení nezbytné a končí vyhodnocením uspokojení těchto potřeb, a to i za delší dobu po prodeji a
 4. podnikání je úspěšné tehdy, jsou-li zákazníci spokojeni a nákupy opakují

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  07

2/ OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU


MARKETING

 • Je cokoliv, co
  1. lze nabídnout na trhu,
  2. si získá pozornost,
  3. může sloužit ke spotřebě a
  4. může uspokojit nějaké přání / potřebu.
 • [MARKETING] je chápán jako způsob vytváření / propagování / poskytování [PRODUKTŮ] spotřebitelům (jednotlivcům / skupinám / podnikům / institucím atd.)

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  08

OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU

[PRODUKTEM] se rozumí:

 1. Zboží (automobily / kuřata / televize, pečivo),
 2. Služby (aerolinie / hotely / advokáti, kadeřnice),
 3. Zkušenosti (jazykové kurzy / kurzy sebeobrany),
 4. Události (olympiáda / firemní výročí, veletrh),
 5. Osoby (osoby v "showbyznysu" mají svého vizážistu a agenta, který je "prodává"),
 6. Místa (místa a regiony si konkurují v "přitahování" turistů / investorů),
 7. Vlastnictví (nedotknutelné právo vlastnit reálný majetek / finanční majetek),
 8. Organizace (aktivní úsilí organizací o docílení povědomí v myslích svých potencionálních klientů),
 9. Informace (učebnice / internet),
 10. Ideje (každý [PRODUKT] nám poskytuje užitek a "výhody")

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  09

OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU


Příklad

[PRODUKTEM] pivovaru Potštejn může být jednak pivo, nebo také rezervace celé pivnice pro soukromou akci ve formě služby.


Lidské potřeby / touhy

 • Potřeba je stav pociťovaného nedostatku některého základního uspokojení
 • Touhypřání jsou formou, v níž se lidské potřeby promítají.
 • Přání jsou ovlivněna společností, v níž člověk žije, a jsou dána předměty, které tyto potřeby běžně uspokojují.

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  10

OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU

zaklady_marketingove_koncepce

Základy [MARKETINGOVÉ] koncepce

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  11

OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU

Potřeby / přání / poptávka

 • Lidé mají většinou neomezená přání, ale omezené prostředky na jejich uspokojení.
 • Jako spotřebitelé jsou nuceni za své peníze koupit [PRODUKTY], které jim poskytnou nejvyšší hodnotuuspokojení.
 • Vybírají si proto [PRODUKTY] jako soubory užitku / přínosů.

Příklad

Zákazník, který je finančně zabezpečen, si v pivovaru Potštejn pravděpodobně koupí dražší [PRODUKTY], které mají specifickou kvalitu, naproti tomu zákazník, který disponuje menším finančním obnosem, bude více využívat tradiční nabídky piva, které pivovar nabízí.

pivovarclock.cz

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  12

OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU


[MARKETINGOVÉ] firmy vyvíjejí značné úsilí, aby potřebám / touhám / přánímpoptávce porozuměly.

Pracovníci na všech úrovních, včetně manažerů, se snaží být zákazníkům co nejblíže.


Příklad

Pivovar Potštejn by mohl pořádat pravidelně každý rok společenský ples, který by byl určen pro všechny příznivce pivních produktů. Ples by probíhal za účasti speciálního hosta, který by zpestřoval atmosféru. Hlavním úkolem této akce by byl osobnější kontakt se zákazníkem včetně propagace pivovaru.

pivovarclock.cz

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  13

OBSAHOVÁ NÁPLŇ MARKETINGU


Existují i další způsoby, jak požadovaný [PRODUKT] získat:

 1. samovýroba (zahrádkáři),
 2. přinucení (loupež)

Uvedené způsoby získání [PRODUKTU] nemají ovšem s  [MARKETINGEM] nic společného.


Příklad

Pivovar Potštejn je dokonalým příkladem samovýroby, jelikož většina výroby pivních [PRODUKTŮ] se odehrává přímo v místě, kde je pivo prodáváno koncovým zákazníkům, přičemž pivovar dováží pouze ty nejnutnější suroviny pro vaření piva.

pivovarclock.cz

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  14

3/ MAKROMARKETING / MIKROMARKETING


MAKROmarketing

 • MAKROmarketing se zabývá globálními vlastnostmipodmínkami celého trhu.

MAKROmarketing zohledňuje podmínky:

 1. demografické (věková / bilanční struktura adresátů [MARKETINGOVÝCH] aktivit),
 2. ekonomické (ekonomické postavení zákazníků / společností),
 3. technologické (prostředky k podpoře [MARKETINGOVÝCH] metod / počítače / celková technologická úroveň zákazníků),
 4. politicko-legislativní (právní systém / politická stabilita) a
 5. sociálně-kulturní (zvyky / návyky / trendy / historické souvislosti).

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  15

MAKROMARKETING / MIKROMARKETING


analyza_prilezitosti

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  16

MAKROMARKETING / MIKROMARKETING


MIKROmarketing

 • Zabývá se [MARKETINGOVÝMI] aktivitami individuálních subjektů
 • Studuje způsoby, jak tyto subjekty řeší své specifické potřeby na trhu.

subjektům patří:

 1. výrobní podniky / obchodní firmy / podniky služeb,
 2. nejrůznější státní / soukromé instituce / agentury / školy a
 3. neziskové organizace

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  17

MAKROMARKETING / MIKROMARKETING


V moderní společnosti přispívá [MARKETING] k maximalizaci:

 1. spotřeby
 2. uspokojování potřeb
 3. výběru
 4. kvality života

Maximalizace spotřeby může přispívat ke stimulaci výroby / ke zvyšování kupní síly obyvatel.

Snaha o maximální uspokojování spotřebitelů je zcela nepochybně jedním z nejvýraznějších rysů soudobé [MARKETINGOVÉ] činnosti.

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  18

4/ MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

Obsahovou náplní [MARKETINGU] je široké spektrum koncepcí / technik.

Hlavním úkolem je zabezpečit tvorbu požadovaných [PRODUKTŮ].

Pokud jde o vlastní prodej, na trhu operuje:

 1. vlastník [PRODUKTU] (prodejce / obchodník),
 2. potenciální zájemce[PRODUKT] (zákazník / obchodník, který chce "své peníze" optimálně vynaložit).

Příklad

Pivovar Potštejn vyrábí a prodává pivo, rovněž nabízí i prohlídku svého pivovaru, a to bezplatnou, z pohodlí domova, protože zákazník si na webové stránce pivovaru může virtuálně projít všechny prostory. Zákazník se rozhoduje, zda si koupí pivo zde, či upřednostní konkurenční nabídku jiných pivovarů / restaurací. Zákazník se chová jako obchodník a poměřuje přínosy jednotlivých [PRODUKTŮ].

pivovarclock.cz

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  19

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


MARKETINGový mix – 4P

 • Je souborem [MARKETINGOVÝCH] nástrojů, které jsou používány pro dosažení stanovených [MARKETINGOVÝCH] cílů na vytipovaném trhu. (zvýšení tržního podílu / dosažení cílové výše obratu / umístění nového produktu na trhu).

4P marketingového mixu se rozumí:

 1. [PRODUKT] (product),
 2. Cena (price),
 3. Místo distribuce (place) a
 4. Propagace (promotion)

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  20

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Dále lze hovořit o rozšířeném [MARKETINGOVÉM] mixu – 11P, kterým se rozumí:

 1. Lidský faktor (people) – sklon k chybám a subjektivnosti,
 2. Personál (physical evidence) – vzhled prodejny / uniformy prodavačů,
 3. Programová specifikace (programming) – kombinace služeb a [PRODUKTŮ] tak, aby odpovídaly požadavkům zákazníka,
 4. Procesy (process) – maximální efektivita průběhu všech činností,
 5. Kooperace (partnership) – spolupráce na pracovišti,
 6. Politika (politics) – zákony zakazující reklamu na cigarety a
 7. Veřejné mínění (public opinion) – nemoc šílených krav způsobí pokles nákupů hovězího masa

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  21

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

[MARKETINGOVÝ] mix 4P + 11P

Prvky marketingoveho mixu

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  22

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Koncepce „C“

 • Koncepce "P" posuzuje trh z hlediska prodávajícíhone kupujícího.
 • Kupující neuvažuje stejně jako prodávající a jeho posuzováni namísto "P" odpovídá "C".

Kupujícího[PRODUKTU] zajímá:

 1. jakou užitnou hodnotu (customer value) mu [PRODUKT] přinese (Ochutnání nových druhů piva),
 2. jaké jsou jeho zákaznické náklady (cost to the customer) (cena piva),
 3. jaké mu bude plynout "pohodlí" při získávání [PRODUKTU] (convenience) (doprovodné služby pivovaru – prohlídka atd.) a
 4. možnosti komunikace (communication) s druhou stranou před, při a po transakci (chování personálu / individuální přístup v nabídce nápojů).

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  23

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

Prvky mixu „4C“

Prvky mixu 4C

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  24

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

Podnikatelská koncepce

 • Termínem podnikatelská koncepce se rozumí:
 1. komunikace se svým okolím,
 2. zjišťování momentální situace na trhu,
 3. vyhodnocování zjištěné situace a
 4. volba nejvhodnějšího způsobu pro oslovení zákazníků a obchodních partnerů

Obecně je uznáváno celkem pět (5) podnikatelských koncepcí:

A/ Produktová,

B/ Výrobní,

C/ Prodejní,

D/ MARKETINGová,

E/ Sociální

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  25

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


A/ Produktová koncepce


 je založena na předpokladu, že spotřebitelé upřednostňují [PRODUKTY], které jsou:


 1. vysoce inovativní,
 2. kvalitní,
 3. dokonale fungují a
 4. mají vynikající design

[PRODUKTOVĚ] orientované podniky se proto zaměřují na produkci špičkových [PRODUKTŮ] a na jejich neustálé zdokonalování.

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  26

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Marketingová krátkozrakost

[PRODUKTOVÁ] koncepce může vést k tzv. marketingové krátkozrakosti, čímž se rozumí přílišné soustředně podniku na vlastní [PRODUKT] na úkor požadavků zákazníka.


Příklad

Důležitá je vysoká kvalita a originalita piva, tomu odpovídá i vysoká cena. Příkladem mohou být exotické druhy piva pivovaru Potštejnlimitované edice (Cascara Bitter nebo Belgian Saison). Pivo z limitované edice si zákazník kupuje pro svou touhu po jedinečné chuti. Pivo má speciální přísady / chuť / vzhled.

pivovarclock.cz

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  27

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


B/ Výrobní koncepce

Je založená na předpokladu, že spotřebitelé budou preferovat především [PRODUKTY], které budou snadno dostupné / levné je typická pro situaci, kdy poptávka převyšuje nabídku.

Dodavatelské podniky se poté snaží o co nejhromadnější výrobu / vysokou efektivnost / široké pokrytí trhu.


Příklad

Příkladem může být pivo Hektor 10, světlé výčepní pivovaru Potštejn, který ho produkuje jako svoji nejlevnějšínejdostupnější variantu, protože spoléhá na jeho největší cenovou dostupnostpopulace. Tato forma produkce nemusí vždy respektovat základní poptávkové tendence.

pivovarclock.cz

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  28

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


C/ Prodejní koncepce


Je založena na předpokladu, že zákazník není dostatečně informován[PRODUKTECH] a jejich vztah k podniku je pasivní / odmítavý.


Věnuje velkou pozornost komunikaci a vynakládá značné úsilí v oblasti

 1. reklamy a
 2. propagace

vlastních [PRODUKTŮ].

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  29

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Nepožadované PRODUKTY

 • Prodejní koncepce se v současné době nejvíce uplatňuje u nepožadovaných [PRODUKTŮ], což jsou [PRODUKTY], o jejichž nákupu spotřebitelé normálně neuvažují.
 • V nabídce je třeba být opatrný. Pokud bude nabízení příliš agresivní a spotřebitel bude nespokojen[PRODUKTEM], může začít šířit negativní informacefirmě.

Příklad

[PRODUKTY] prodávané pivovarem Potštejn, které se nacházejí v limitované edici, je nutné zákazníkům aktivně představovat a nabízet, protože zákazník takové pivo nezná a bez nahlédnutí do nabídky nápojů o něm nemá šanci vědět.

pivovarclock.cz

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  30

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


D/ Marketingová koncepce


Je založena na aktivněefektivně prováděném uspokojování potřeb spotřebitelů prostřednictvím:


 1. Poznávání trhu (MARKETINGové průzkumy),
 2. Uspokojování potřeb (Orientace na potřeby spotřebitele),
 3. Přizpůsobování se trhu (Tvorba přizpůsobených [MARKETINGOVÝCH] programů),
 4. Podněcování trhu (Podpora poptávky po daném [PRODUKTU]),
 5. Ovlivňování trhu (Usměrňování poptávky na trhu)

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  31

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Příklad

Pivovar Potštejn nepovažuje obchod za uskutečněný, dokud zákazník [PRODUKT]:

 1. neobdrží,
 2. neochutná a
 3. není spokojen.

Ze všeho nejméně si pivovar přeje nespokojené zákazníky. Cílem pivovaru je zejména nabízet zákazníkům nové [PRODUKTY], než se jich dotazovat, po jakých touží.

pivovarclock.cz

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  32

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Příklad

Pivovar Potštejn si v rámci svého podnikání musí uvědomit, kdo je jeho klient, protože:

 1. klient je nejdůležitější osobou ve firmě,
 2. pivovar je závislý na klientovi, nikoliv naopak a
 3. klient je ten, kdo předkládá svá přání

pivovarclock.cz

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  33

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

E/ Sociální koncepce


Současný vývoj směřuje k sociální koncepci [MARKETINGU], která vychází z požadavku, aby činnost výrobců / prodejců vedla:

 1. nejen k dokonalému uspokojování potřeb zákazníků, ale aby
 2. neměla nepříznivý vliv na kvalitu životního prostředí a na fungování lidské společnosti

Aby bylo možné dosáhnout trvalé udržitelného života, je nutné, aby:

 1. nedocházelo k vytváření zbytečných / umělých potřeb,
 2. nabízené [PRODUKTY] byly bezpečné,
 3. [PRODUKTY] nebyly zdraví škodlivé,
 4. jejich výroba neměla za následek devastaci životního prostředí a
 5. jejich spotřeba nevedla k zbytečnému plýtvání / nadměrnému vyčerpávání přírodních zdrojů

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  34

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Příklad

Mnozí lidé se stále domnívají, že pivo je bezpečné a zdravé pití za rozumnou cenu. Přesto před jeho nadměrnou konzumací varuje mnoho zákazníkůsdružení.

Kritici poukazují na to, že pivo obsahuje alkohol a při větší konzumaci podporuje nárůst obezity, což je v současné době velký problém.

Uspokojování potřeb tímto způsobem tak dochází k poškozování zdraví spotřebitelů.

pivovarclock.cz

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  35

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


F/ Koncepce guerilla marketingu


Guerilla

 • partyzánská jednotka / malá skupina vojáků, která čelí významné převaze, početní / materiální.
 • Pokud chtějí uspět, nemohou jít do standardního boje, ale musí vymyslet překvapivé údery v boji, které protivník nečeká.

když přeneseme tuto filozofii do  [MARKETINGU], může malá / nevýznamná firma dosáhnout úspěchů i na úkor velkých nadnárodních korporací.

Primárním cílem Guerilla [MARKETINGU] není obrat / známost firmy, ale především ZISK v krátkém časovém úseku.

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  36

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Využití guerilla marketingu

 • Vždy, když bojujeme s konkurencí, která má výraznou převahu a nemůžeme se s ní utkat přímo, neboť bychom jasně prohráli.
 • Svými technikami umožňuje:
 1. získat vedlejší pozornost,
 2. vyvolat paniku a
 3. vyburcovat veřejnost

Taktikou je:

 1. Udeřit na nečekaném místě / čase / zákaznickém segmentu,
 2. Zaměřit se na přesně vytipované MAKRO i MIKROmarketingové cíle a
 3. relativně rychle / časově se  stáhnout zpět.

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  37

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE

Příklad

V případě pivovaru Potštejn je možné demonstrovat využití guerilla [MARKETINGU] zavedením nových pivních tácků pod pivní [PRODUKT], které budou mít vysoce kontroverzní tématiku a zároveň budou umístěny přímo na očích každého zákazníka, což způsobí, že si ihned po zakoupení piva získají zákazníkovu pozornost.

pivovarclock.cz

Příklad

Dalším příkladem guerilla [MARKETINGU] v případě pivovaru Potštejn může být rozvěšení pobuřující reklamy na velkých plakátech po obvodu celé budovy pivovaru. Takové počínání způsobí počáteční šok zákazníků, nicméně pivovar má šanci dostat se krátkodobě do popředí zájmu lokální společnosti a zvýšit tak svůj zisk až o 100 %.

pivovarclock.cz

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  38

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Guerilla MARKETING VS Klasický MARKETING

 • Guerilla [MARKETING] se od tzv. klasického [MARKETINGU] odlišuje hlavně tím, že nespoléhá na téměř bezedný [MARKETINGOVÝ] rozpočet, ale spíše na představivost.
 • Základem úspěchu je tedy:
 1. zaujetí pro věc,
 2. nápaditost
 3. osobní angažovanost marketérů
 • Tento přístup je tak vhodný pro malé firmy, které se také chtějí v globálním světě prosadituspět.

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  39

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Jako Guerilla [MARKETING] se nejčastěji označuje:


 1. provokativní,
 2. kontroverzní a
 3. agresivní reklama

při níž se a/ nepoužívají klasické reklamní kanály nebo se b/ použijí nestandardním způsobem, ačkoliv v praxi tomu tak vždy být nemusí.

 

 01. MARKETING pojem / obsahhalek.info – 21.02.2020, 18:52:49strana  40

MARKETINGOVÉ KONCEPCE / NÁSTROJE


Příklad

V případě pivovaru Potštejn je vhodným příkladem guerilla [MARKETINGU] využití vizitky, na které by měly být uvedené základní informace o pivovaru:

 1. jméno majitele,
 2. adresa a
 3. logo

Není vhodné uvádět na vizitkách osobní čísla telefonů majitelů / zaměstnanců, protože zákazníci velmi často nerespektují osobní soukromí a telefonují bez ohledu na hodinu / den.

pivovarclock.cz

 

(i) Konec výpisu prezentace.