[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu MARKETING

07/ Internetový marketing

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  úvod

Úvod

Moderní [MARKETINGOVÉ] komunikační toky představují specifické [MARKETINGOVÉ] nástroje, jako internetový [MARKETING]virální [MARKETING].

Komplexní schéma marketingových vztahů Jejich společným rysem je přímá interakce s oslovovaným subjektem / zákazníkem.

Internet je z pohledu manažera / obchodníkapodnikatele [MARKETINGOVÉ] médium, protože umožňuje přenéstsdělit požadovanou informacizákazníkům.

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  01

1/ INTERNETOVÝ MARKETING

[DEFINICE] internetového marketingu

Efektivní působení na zákazníky, prostřednictvím moderních [MARKETINGOVÝCH] nástrojů, které přináší INTERNET.

Dlouhodobě musí úspěšná firma věnovat pozornost možnostem, které internet přináší:


 1. správa firemního webu (realizuje IT specialista)
 2. realizace bannerových reklam (v rukou [MARKETINGOVÉHO] odborníka firmy)
 3. e-mailový [MARKETING] (informace o nových [PRODUKTECH])
 4. intranet (v rámci interního firemního prostředí)
 5. extranet (intranet s rozšířením prostředí pro dodavatele / vybrané klienty)

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  02

INTERNETOVÝ MARKETING


[MARKETING] je čistě komerční pojem / obor.

Pro některé prodejce [MARKETING] na internetu znamená pouze využití bannerů, což je omezený / zastaralý pohled (svou povahou může obtěžovat potenciální zákazníky).


Banner

Je definován jako reklamní prvekmalém rozměru / malém prostoru

Z definice banneru plyne, že jeho potenciálinternetovém [MARKETINGU] je nezanedbatelný, ale není jedinou možností internetového [MARKETINGU].

Dalším nástrojem internetového [MARKETINGU] jsou webové stránky firmy.

Vlastnit webové stránky je pro úspěšnou firmu povinnost.

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  03

INTERNETOVÝ MARKETING


I přes omezenost bannerové reklamy je v současné době stále oblíbeným nástrojem v rámci internetového [MARKETINGU].


Banner má svou:

 1. standardní velikost (výšku × šířku)
 2. standardní umístění (pozice na webu)
 3. standardní ceníky (cena poskytnutí)

Bannerová reklama má i výhody:

 1. možnost řízení (zobrazování v reálném čase)
 2. přesné měření počtu zobrazení / kliknutí na reklamu (analytický nástroj google analytics)

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  04

INTERNETOVÝ MARKETING

Web firmy může sloužit jako:

 1. aktivní nástroj [MARKETINGU] (online prodej [PRODUKTŮ])
 2. bezprostřední / interaktivní prvek komunikace se zákazníky (online chat)

Je vhodné uvádět odkaz na domovskou stránku firmy (vizitka / štítek zboží).


Příklad

Internetový [MARKETING] aktivně využívá i řemeslný pivovar Potštejn, který vlastní webové stránky, jejich prostřednictvím působí na své potenciální / současné zákazníky.

Na těchto webových stránkách pivovar Potštejn realizuje aktivní [MARKETING] za pomoci nabídky [PRODUKTŮ]. Na webu je zakomponován i prvek komunikace se zákazníky ve formě kontaktních údajů na pivovar, kam se mohou zákazníci obrátit se svými dotazy / požadavky.

pivovarclock.cz

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  05

INTERNETOVÝ MARKETING

Vhodnějším / rozvinutějším, prvkem internetového [MARKETINGU] je emailový [MARKETING].

Emailový marketing

Prostředek internetového [MARKETINGU], volený citlivě tak, aby nedocházelo k tzv. spammingu (zaplavování nevyžádanými e-maily).

Spamming

Zasílání reklamních emailů / emailů s informační hodnotou, ale s reklamními vsuvkami.


Emailový [MARKETING] je levný, a má vysokou míru reakce (téměř každý člověk má email).

Nevýhoda spočívá v hrozbě spammingu, která může vést až k zablokování kontaktu s firmou ze strany potenciálního zákazníka.

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  06

INTERNETOVÝ MARKETING


Příklad

Pivovar Potštejn by mohl efektivně realizovat e-mailový [MARKETING], pomocí databáze svých klientů, kde jsou archivovány emaily jednotlivých zákazníků. Na tyto emaily by poté odesílal reklamní sdělení.

V rámci pivovaru by bylo vhodné zahrnout i možnost, aby zákazník mohl doručování emailůreklamním sdělením kdykoliv zastavit, protože v opačném případě může dojít ke spammingu a reklamní sdělení zákazníka pivovaru začnou obtěžovat.

pivovarclock.cz

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  07

INTERNETOVÝ MARKETING

Další efektivní možnosti internetového [MARKETINGU]:


 1. věrnostní programy (soutěže pro zákazníky)
 2. textové odkazy (odkazy na web firmy)
 3. elektronické newslettery (dnes již málo využívané)
 4. indexace webových stránek v internetových vyhledávačích („google robots“)

Indexace webu se provádí v případě ručně vytvořeného webu přímo v HTML kódu, kde se nastaví tzv. „google robots“, což je prostředek zodpovědný za tzv. „ranking“, resp. pozicižebříčku výsledků hledání prohlížeče.

V případě využití redakčních systémů (Wordpress / Drupal / Joomla / Prestashop) je indexace automatická.

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  08

INTERNETOVÝ MARKETING

Nedílnou součástí internetového [MARKETINGU] je internetové obchodování.

Internetové obchodování

Obecný výraz pro proces nákupu / prodeje, který se odehrává za pomocí informačních technologií v prostředí internetu.


Elektronické trhy představují webové stránky, které:

 1. popisují nabízené [PRODUKTY] (e-shop obchodníka)
 2. umožňují zákazníkovi vyhledávání potřebných informací o [PRODUKTU] (weby s recenzemi)
 3. umožňují zákazníkovi zpracování objednávky (paypal - platba online)

[PRODUKT] je doručen do domácnosti / kanceláře zákazníka (hmotný [PRODUKT]) / je přímo elektronicky odeslán do počítače zákazníka (software / informace).

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  09

INTERNETOVÝ MARKETING


Příklad

Internetové obchodování je realizováno i v případě pivovaru Potštejn, kdy charakter webové stránky pivovaru odpovídá bodu 1/předchozího snímku, který popisuje nabízené [PRODUKTY].

Web zapadá do této kategorie z důvodu, že na svých stránkách charakterizuje do detailů jednotlivé pivní [PRODUKTY], které jsou pravidelně aktualizovány dle momentálně dostupných druhů piva / speciálních / limitovaných nabídek.

pivovarclock.cz

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  10

2/ REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


Reklamní kampaň na internetu se realizuje, když je třeba propagovat / internetový [PRODUKT].


Jako [MARKETINGOVÉ] médium se využívá internetu (neinvestuje se do propagace v jiných médiích), a to z důvodů:


 1. přivést zákazníka na své stránky (aby využil jejich služeb)
 2. při propagaci na internetu největší šance zásahu (1:1) 
 3. získat levně rozsáhlý inzertní prostor (jinak nákladné)

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  11

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


Podoby Internetového [MARKETINGU]:


 1. web zaměřený na propagaci (popis / charakteristika dobrých vlastností [PRODUKTU])
 2. web zaměřený na prodej (přímé realizování prodeje - e-shop)
 3. intranet / extranet (firemní síť / síť rozšířená o dodavatele)
 4. indexace webu (google robots)
 5. volba doménového jména (mělo by reflektovat krédo firmy)
 6. emailový [MARKETING] (informativní zprávy)
 7. vzájemné odkazování (propojení na stránky přes odkazy / facebook)
 8. internetové public relations (zdvořilé odpovídání na komentáře online)
 9. věrnostní programy (slevové poukazy)

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  12

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


Vytvořit web, který bude sloužit zároveň jako:

 1. internetový obchod (prodej [PRODUKTŮ])
 2. [MARKETINGOVÉ] médium (získání nových klientů)
 3. firemní informační portál (informace pro dodavatele)

je obtížné a vyžaduje pokročilou míru porozumění:

 1.  internetovému podnikání (efektivní techniky / technologie)
 2. [MARKETINGOVÝM] nástrojům (internetový [MARKETING])
 3. pozici firmy, s ohledem na [MARKETINGOVÉ] prostředí (vnitřní / vnější [MARKETINGOVÉ] prostředí)

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  13

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


Příklad

Pivovar realizuje všechny tři (3) body, které zakládají efektivní reklamní kampaň na internetu, protože web pivovaru:

 1. je internetovým obchodem - nabízí své pivní [PRODUKTY]
 2. slouží jako [MARKETINGOVÉ] médium - přitahuje pozornost nových zákazníků
 3. může být informačním portálem - detailní popis nabízených [PRODUKTŮ]

pivovarclock.cz

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  14

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


Z důvodu správného zacílení www na cílovou skupinu / segment je nutná znalost odpovědí na otázky:


 1. Dělám to pro své existující zákazníky? (spokojenost zákazníků)
 2. Chci zákazníkům nabídnout něco navíc? (odlišení od konkurence)
 3. Jak pokročilí uživatelé internetu jsou v mé cílové skupině? (propracovanost webu)

dnešní době není každý uživatel internetu laikem, proto je vhodné zjistit obecnou schopnost práce s internetem v cílové skupině zákazníků a podle výsledku navrhnout odpovídající strukturu webu.

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  15

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU

Provozovatel musí být naprosto přesně informován, co se na jeho webu děje.

Web (google analytics) je schopenzákaznících nasbírat značné množství informací

 1. kdo je návštěvník (průměrná věková skupina)
 2. odkud přichází (použitý odkaz / stránka)
 3. jak dlouho se zdrží (průměrná návštěvní doba)
 4. co ho zajímá (sortiment / služby)

Při tvorbě webu je klíčové, aby jeho struktura byla maximálně intuitivní / jednoduchá, protože zdlouhavéproklikávání“ přes množství odkazů řadu zákazníků odradí.

Při navrhování funkčnosti webu je nutné 1/ zadávat analytické funkce s maximální přesností2/ do maximálních podrobností.

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  16

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


Identifikace vlastních potřeb firemního (propagačního) webu:


 1. poskytnutí základních informací o SBU (co dělá / kdo ji řídí / kde sídlí)
 2. informuje o pobočkách / kontaktech (adresy / telefony / emaily / otevírací doby / mapky)
 3. seznam [PRODUKTŮ] (prezentace [PRODUKTŮ] / odkazy na dodavatele)
 4. reference (klíčoví / významní zákazníci / zakázky)
 5. ceníky [PRODUKTŮ] (ne s možností zboží koupit / objednat)
 6. ostatní informace (nabídka volných míst u firmy / nabídky pro spolupráci)

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  17

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


Potřeby zákazníka:

 1. zajímají pouze [PRODUKTY] (neuvádět zbytečné nerelevantní informace)
 2. očekává snadné vyhledávání / orientaci na webu (intuitivní web)

Zákazník navštěvuje web, protože chce:

 1. poradit s problémem u [PRODUKTU] (montáž skříně)
 2. [PRODUKT] reklamovat (vada v záruční době)
 3. znát více informací[PRODUKTU] (čtení recenzí uživatelů [PRODUKTU])

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  18

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


Problémy internetového obchodu:

 1. vysoká konkurence (mnoho obchodů v internetovém prostředí)
 2. náklady na vybudování / provozování (servery pro zálohu dat / IT technik pro spravování)
 3. nutná propagace (pojí se s vysokou konkurencí)

[MARKETING] internetového obchodu lze rozdělit do dvou (2) částí:

 1.  jak přimět zákazníka k návštěvě obchodu (získání pozornosti)
 2. tvář / funkce / nabídka obchodu / merchandising (realizace obchodního rozhodnutí)

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  19

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


Příklad

Pivovar Potštejn se při reklamních kampaních na internetu potýká se značnou konkurencí, která zahrnuje veškeré pivnice v dané lokalitě, ale i ostatní gastronomické subjekty, jako jsou restaurační zařízení.

Náklady na vybudování / provozování internetového obchodu by byly v případě pivovaru Potštejn značné a bylo by nelogické budovat internetový obchod pivovaru, proto je nejvhodnější strategií maximalizovat spokojenost zákazníků v samotném pivovaru.

propagaci pivovaru bude nejvhodnější využít technik internetového [MARKETINGU], protože ty mají v současné době největší dosah a jsou zároveň nejmodernější v očích většiny zákazníků. V úvahu přichází i podpora prodeje prostřednictvím televizních spotů.

pivovarclock.cz

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  20

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


K tomu, aby zákazník učinil nákupní rozhodnutí, je třeba realizovat:


 1. reklamní kampaně  (intenzivní připomínání daného [PRODUKTU])
 2. jednoznačná sdělení (argumentační slogany / značka [PRODUKTU])
 3. maximální oslovení cílových skupin (jednou oslovení tenistů / podruhé fotbalistů)
 4. zlatou trojkombinaci novinek / bestsellerů / slev (největší sleva na hit roku)
 5. efektivní využití metod internetového [MARKETINGU] (emailový [MARKETING] / slevy)
 6. indexaci webů ve vyhledávačích (google robots)

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  21

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU

Zákazníci internetových obchodů:


 1. , co chce koupit (zná konkrétní [PRODUKT])
  • je snadné zákazníkovi vyhovět
  • zákazník zná přesnou podobu / modifikaci [PRODUKTU]
  • zákazník nakoupí / odejde
 2. neví, co chce koupit (zná jen parametry [PRODUKTU])
  •  nemá ucelenou představu
  • dá se zlákat i k dalšímu nákupu
  • přichází bez jasného záměru, proto je třeba jej něčím zaujmout

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  22

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


Komerčně / eticky uznávané triky pro oslovení zákazníka:


 1. slogany (sdělování neodolatelných nabídek)
 2. přidaná hodnota pro zákazníky (výhody pro prvonakupující)
 3. slevy na titulní straně (zákazník ihned zaregistruje)
 4. jasná / přehledná navigace titulní strany (snadná orientace pro zákazníka)
 5. doporučení (někteří zákazníci nevědí, co chtějí)

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  23

REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


Příklad

Pivovar by využíval následující komerčně uznávané triky k oslovení zákazníků:

 1. slogany - hořké je dobré
 2. přidaná hodnota - dárkový poukaz při první návštěvě pivovaru
 3. slevy na titulní straně - slevy na pivní [PRODUKTY] na domovské stránce webu
 4. jasná / přehledná navigace titulní strany - jednoduché menu
 5. doporučení - při výběru z nápojového lístku obsluha poskytne doporučení

pivovarclock.cz

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  24

3/ ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


21. století došlo v [MARKETINGU] k několika zásadním změnám, které způsobují změnu všeobecných přístupů k propagaci / prodeji.

Jedná se zejména o:

 1. technologické novinky (nové propagační metody)
 2. globalizaci (všeobecně rychlejší předávání informací)
 3. tržní orientace (neustálá změna trhu / nutnost se těmto změnám aktivně přizpůsobovat)

elektronickým obchodováním došlo i k vývoji elektronického obchodu jako prodejní jednotky.

Elektronický obchod

Aktivní [MARKETING] spolu s prodejem [PRODUKTU] na internetu.

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  25

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ

Schéma současných možnosti [MARKETINGOVÝCH] kontaktů prostřednictvím informačních technologií:

Možnosti marketingových kontaktů

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  26

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


Hlavní faktory, které ovlivnily rozmach elektronického obchodování:


 1. digitalizace / propojení sítí (možnost objednání zboží z více kontinentů)
 2. prudký rozvoj internetu (jednodušší komunikace)
 3. nové podoby obchodování (elektronická aukce / platby online)
 4. přizpůsobování [PRODUKTŮ] dle potřeb zákazníka (nabídka / poptávka)
 5. aktivní úloha zákazníka při navrhování [PRODUKTŮ] (podoba dle potřeb zákazníků)

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  27

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ

Mnoho zařízení / systémů minulosti, počínaje telefonními systémy, až po průmyslová měřící a ovládací zařízení, pracuje s analogovou informací.

Analogová informace

Analogová informace je spojitě proměnná v odezvě na fyzikální podnět. V současnosti stále rostoucí počet zařízení a systémů pracuje s digitální informací.

Text / data / zvuky / obrázky mohou být konvertovány na posloupnost nul / jedniček, tzv. bity.

Intranet

Sítě, které propojují osoby navzájem, v rámci podnikové sítě.

Extranet

Propojuje firmy / SBU s jejich dodavateli / odběrateli / distributory.

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  28

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


Internet

Veřejná celosvětová síť, propojující menší sítě / uživatele všech typů. Internet je „informační dálnice“, která přenáší data enormní rychlostí, bez ohledu na vzdálenost.


Příklad

Intranet bude mít v případě pivovaru Potštejn podobu malé sítě, která se bude skládat z propojení sítí jednotlivých prodejen pivovaru.

Extranet bude stejný, jako intranet s tím rozdílem, že extranet bude umožňovat navíc i přístup dodavatelů pivních [PRODUKTŮ], se kterými má pivovar smluvní kontrakty.

pivovarclock.cz

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  29

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


Jako interaktivní médium poskytuje internet firmám možnost:


 1. přizpůsobovat se rostoucímu počtu uživatelů (střední / vyšší vrstva)
 2. snadný přístup na globální trhy (internet v každé domácnosti)
 3. rozvíjet dvoustrannou komunikaci s uživateli (dialog firem a zákazníka)
 4. identifikovat cílové skupiny (segmentace trhu)
 5. poskytovat sdělení přizpůsobené jejich potřebám (relevantní nabídky)

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  30

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


Odlišnosti nových interaktivních médií od tradičních komunikačních médií:


 1. synchronní komunikační styl (zanedbatelná doba mezi odesláním a přijetím sdělení)
 2. společenský aspekt (vyvolání pocitu vstřícné komunikace)
 3. kontrola prezentace informací (informace o [PRODUKTECH])
 4. komunikační potenciál internetu (reklamy jsou pro zákazníka dělané na míru)

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  31

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


Příklad

Synchronním komunikačním stylem se v případě pivovaru Potštejn rozumí okamžité předání informací, např. z kontaktního formuláře, kdy vedení v pivovaru může na tento podnět ihned reagovat.

Společenským aspektem v rámci této komunikace je především asertivita, kdy odpověď na podnět zákazníka musí být za jakýchkoliv okolností vstřícná, a to i za situace, kdy zákazník pivovar bude kritizovat.

Kontrolou prezentace informací se rozumí možnost oline kontroly popisu [PRODUKTŮ] na webu, aby nedocházelo k jejich zastarávání / neaktuálnosti.

Komunikační potenciál internetu se bude projevovat vhodnými reklamními sděleními, které se budou zákazníkovi zobrazovat, pokud vyhledávače vyhodnotí, že má zájem o pivní [PRODUKTY].

pivovarclock.cz

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  32

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


Internet umožňuje dosažení následujících komunikačních cílů:


 1. ovlivňovat přístup (budovat povědomí o značce / [PRODUKTU])
 2. poskytovat obsah (detailní informace o [PRODUKTECH]  / službách)
 3. stimulovat odpověď (odpovědí je jednoduché kliknutí na informaci o koupi)
 4. usnadňovat transakce (on-line prodej)
 5. udržovat zákazníky (podpora prodeje)

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  33

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ

Schéma vývoje internetové společnosti:Faktory ovlivňující rozvoj internetové společnosti

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  34

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


Příklad

Pokud schéma z předchozího snímku vztáhneme do praxe, pak internetovou společností se rozumí řemeslný pivovar Potštejn.

Digitalizace a propojení sítí se projevuje při aplikaci intranetu / extranetu a internetu, který je nedílnou součástí moderního [MARKETINGU].

Přizpůsobení [PRODUKTŮ] podle potřeb zákazníků se projevuje v případě pivovaru ve výběru piva, protože pivovar si vede evidenci o tom, které pivo je nejprodávanější, a to se také v nabídce objevuje častěji než pivo, které nemá téměř žádný prodejní potenciál.

pivovarclock.cz

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  35

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ

V rámci internetu je nutné rozlišovat mezi pojmy e-business / e-commerce / e-marketing.

E-business

Nástroj, zahrnující použití elektronických platforem (intranet / extranet / internet) k provádění firemních obchodních činností.

E-commerce

Specifičtější forma e-business, kdy e-business zahrnuje veškerou elektronickou komunikaci, zatímco e-commerce zahrnuje jen prodejní / nákupní procesy, s využitím elektronické komunikace pomocí internetu.

E-marketing

Prodejní stránka e-commerce, skládající se z  a/ komunikace, b/ podpory prodeje, c/ vlastního prodeje zboží / služeb prostřednictvím internetu.

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  36

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


Příklad

definic uvedených na předchozím snímku realizuje řemeslný pivovar Potštejn zejména činnost e-marketing, kdy prodejní stránkou se v tomto konkrétním případě rozumí komunikace se zákazníky prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, podporou prodeje se rozumí detailní popis nabízených [PRODUKTŮ] / služeb v pivnici.

Vlastní prodej není v tomto případě realizován prostřednictvím internetu, ale webová stránka na něj přímo odkazuje, proto se dá říci, že je jeho součástí.

pivovarclock.cz

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  37

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍVyužití e-marketingu v praxi

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  38

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


Ze schématu je patrné, že rozlišujeme mezi čtyřmi (4) základními druhy obchodování:


 1. B2C (business to consumer) - prodej konečným spotřebitelům
 2. B2B (business to business) - obchod mezi firmami
 3. C2C (consumer to consumer) - obchod mezi spotřebiteli
 4. C2B (consumer to business) - obchod iniciovaný zákazníkem

 

 07. Internetový marketinghalek.info – 21.02.2020, 19:07:19strana  39

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


Příklad

Nejčastějším typem elektronického obchodování pivovaru Potštejn je B2C, kdy dochází k prodeji pivních [PRODUKTŮ] konečným zákazníkům, což jsou návštěvníci pivovaru.

B2B prodej je realizován při nákupu velkých zásilek zboží / materiálu, který je potřebný pro vaření piva.

C2C obchod by v případě pivovaru Potštejn probíhal tak, že zákazník si nakoupí např. suvenýry v pivnici / poté je dále prodává svým známým, ale tento přístup je nelogický, proto se C2C obchod v případě pivovaru Potštejn nerealizuje.

C2B je v tomto konkrétním případě stejný, jako B2C, protože zákazník přijde do pivnice a iniciuje obchod tím, že si objedná pivní / jiný [PRODUKT] / službu.

pivovarclock.cz

 

(i) Konec výpisu prezentace.