Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

DEFINICE MARKETINGU


[MARKETING] je ucelenou snahou o spoluprácikoordinaci činností velkého počtu na sobě nezávislých subjektů, lze tedy konstatovat, že:


  1. základem [MARKETINGU] je směna hodnot,
  2. cílem [MARKETINGU] je tedy zajištění trvalého prodeje a dosažení zisku, který vyjadřuje společenské uznání správnosti výrobních / obchodních činností každého podnikatele,
  3. [MARKETINGOVÝ] proces začíná zjišťováním potřeb spotřebitelů, pokračuje vytvářením představ[PRODUKTECH], které jsou k jejich uspokojení nezbytné a končí vyhodnocením uspokojení těchto potřeb, a to i za delší dobu po prodeji a
  4. podnikání je úspěšné tehdy, jsou-li zákazníci spokojeni a nákupy opakují