Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

MARKETINGOVÉ CÍLE PODNIKU

 1. Cíle v oblasti postavení podniku na trhu:
  a/ ekonomické (obsazování nových trhů),
  b/ finanční (zvyšování obratu firmy),
  c/ sociální (zaměstnání optimálního počtu zaměstnanců) a
  d/ tržní prestiže (zvýšení oblíbenosti firmy)
 2. Cíle v ekonomické oblasti:
  a/ zvýšení zisku (dosažení monopolu na dílčím trhu),
  b/ zvýšení rentability odbytu (návratnost investic) a
  c/ zvýšení rentability vlastního / celkového kapitálu (dosažení návratnosti investice do podnikání, budova pivovaru)
 3. Cíle ve finanční oblasti:
  a/ dosažení časově kratší návratnosti úvěru
  (zefektivnění výroby [PRODUKTŮ]),
  b/ zvýšení likvidity (schopnost podniku přeměnit [PRODUKTY] v hotovost),
  c/ stupně samofinancování (zda se [PRODUKT] tzv. „zaplatí“) a
  d/ zlepšení struktury kapitálu (zkvalitnění [PRODUKTŮ])