Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

MARKETINGOVÉ CÍLE PODNIKU


 1. Cíle v sociální oblasti:
  a/ zlepšení spokojenosti pracovníků (zlepšení pracovního prostředí),
  b/ zvýšení důchodů a sociálního zajištění (uvolnění více peněz z rozpočtu) a
  c/ zajištění rozvoje osobnosti (organizování pravidelných školení)
 2. Cíle v oblasti tržní prestiže:
  a/ posílení nezávislosti podniku (samovýroba prostředků pro vlastní produkci),
  b/ zlepšení image podniku (prodej kvalitních [PRODUKTŮ]) a
  c/ zvýšení politickéhospolečenského vlivu (spojení se známými osobnostmi)