Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

ANALÝZA PORTFOLIA

  1. jasnou definici cílů (vymezení čeho chce firma dosáhnout)
  2. navržení správného [MARKETINGOVÉHO] mixu (jaký má firma PRODUKT, jaká je cena PRODUKTU, jak bude PRODUKT propagovat, komu ho bude prodávat)
  3. vypracování marketingového programu (realizace marketingového mixu viz bod 2/)
  1. výroba (počet [PRODUKTŮ] za měsíc)
  2. finance (tržby z  [PRODUKTŮ])
  3. personalistika (schopnost vedení zaměstnanců)
  4. ochrana životního prostředí (minimalizace devastace přírody)