Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

STRATEGICKÁ OBCHODNÍ JEDNOTKA


  1. Silné stránky (dostatek finančních prostředků / pověst)
  2. Slabé stránky (zastaralé vybavení)
  3. Příležitosti (nová technologie / ústup konkurentů)
  4. Hrozby (nové legislativní omezení)

  1. Ideální SBU (velké příležitosti / malá ohrožení)
  2. Spekulativní SBU (velké příležitosti / značná ohrožení)
  3. Vyzrálá SBU (Malé příležitosti / malá ohrožení)
  4. Znepokojivá SBU (Malé příležitosti / velká ohrožení)