Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

MARKETINGOVÉ MIKROPROSTŘEDÍ


  1. zaměstnanci (současní / minulí / budoucí)
  2. lidé mimo podnik (zákazníci)
  3. partneři - (zajišťují přísun všeho, co je k činnosti podniku zapotřebí / [MARKETINGOVÍ] zprostředkovatelé, zahrnují obchodní zprostředkovatele / skladovací a přepravní firmy)
  4. veřejnost (média)
  5. konkurenti (všechny subjekty, které na trhu nabízejí stejné / substituční [PRODUKTY])