Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

MARKETINGOVÉ MIKROPROSTŘEDÍ


  1. vládní instituce (armáda / školství / zdravotnictví / legislativa)
  2. hromadné sdělovací prostředky (tisk / rozhlas / televize / internetové servery)
  3. neziskové organizace (charitativní organizace / nadace / církve)
  4. zájmové a nátlakové skupiny (ochránci lidských práv / ochránci práv zvířat / odpůrci globalizace / ekologičtí aktivisté)
  5. místní veřejnost (lidé žijící v bezprostředním okolí podniku, avšak bez pracovněprávního vztahu k němu)
  6. obecná veřejnost (lidé žijící v teritoriu, na němž podnik trvale funguje, včetně zahraničních trhů)