Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

1/ [MARKETINGOVÝ] VÝZKUM

Nejdůležitější aktivity moderního, [MARKETINGOVĚ] orientovaného podniku (SBU):

  1. znalost situace na trhu (dokončení nové cyklostezky v regionu)
  2. zjišťování potřeb a požadavků spotřebitelů (potřeba občerstvení, možnost zakoupení zmrzliny)
  3. vytváření atraktivní nabídky [PRODUKTŮ] a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu (otevření stánku s občerstvením na trase cyklostezky)

[MARKETINGOVÝ] informační systém (MIS)

Soubor aktivit podniku, které slouží ke  sběru / třídění / analýze / vyhodnocování / prezentaci dat, jež jsou potřebná pro přesné / včasné / kvalifikované  [MARKETINGOVÉ] rozhodování.