Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

[MARKETINGOVÝ] VÝZKUM


Základní zdroje [MARKETINGOVÝCH] údajů:


 1. PRIMÁRNÍ
  • jsou získávány v terénu
  • přímo se tykají řešeného problému
  • zjišťují se nově, jsou aktuální / relevantní (dotazník spokojenosti zákazníka s poskytovanými [PRODUKTY] umístěný na webových stránkách firmy)
 2. SEKUNDÁRNÍ
  • již byly získány dříve v minulosti
  • jsou uloženy v podniku / v externí organizaci (agentuře [MARKETINGOVÉHO] výzkumu) / v archivu / v publikacích (např. centrálních orgánů, jako jsou ministerstva / statistické úřady /  hospodářské komory)