Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

1/ PRODUKT V RÁMCI MARKETINGOVÉHO MIXU


[DEFINICE] produktu

[PRODUKTEM] je cokoliv, co lze na trhu nabídnout / upoutá pozornost / může sloužit ke spotřebě / může uspokojit nějaké lidské přání / potřebu. (P. Kotler)


[DEFINICE] produktu

Za [PRODUKT] je považováno to, co lze na trhu nabídnout k upoutání pozornosti / získáníužívání / spotřebě, tj. vše, co se vyznačuje schopností uspokojit přání / potřeby zákazníků. (Americká [MARKETINGOVÁ] asociace)


definice [PRODUKTU] přitom vyplývá, že v [MARKETINGU] se za něj nepovažuje pouze hmotný statek, ale vše, co lze koupit / prodat.