Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

2/ CENOVÁ STRATEGIE


Strategické rozhodování o cenách s přihlédnutím k vnitřním / vnějším / ostatním faktorům je obtížný proces.


Sled kroků tvorby a cenové realizace je tvořen následujícími položkami:


  1. vymezení odbytového trhu (kam se bude produkt prodávat)
  2. výzkum spotřebitelského chování (komu se bude produkt prodávat)
  3. analýza konkurence (jak velkému množství firem je nutné se vyrovnat)
  4. vymezení role cen v marketingovém mixu (stanovení priorit produktům)
  5. vymezení nákladů ve vztahu k poptávce (optimalizace nákupů)
  6. určení ceny („baťovská“ / prestižní cena)