[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu PRODEJ A REKLAMA

04. Elektronické formy prodeje

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  úvod


Úvod

Prodej je možný jen za předpokladu, že jsou dobře nastaveny a správně fungují distribuční cesty.

Na těchto cestách se setkáme s celou řadou subjektů, jak těch, které jsou na konečným prodejcem pro zákazníka - maloobchody, tak ty, které se podílejí na přesunech produktů od výrobce k maloobchodníkům, a to jsou různé formy velkoobchodních oragnizací.

Na praktické informace o jejich fungování je zaměřeno toto cvičení.

Odkazy

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  01

1/ Elektronické obchodování

Nezadržitelný pokrok ve vývoji počítačů, telekomunikační techniky, informačních technologií, dopravy i dalších technologií usnadňujících komunikaci vytvořil tzv. "nové hospodářství, novou ekonomiku".

To umožňuje vyrábět či vytvářet produkty, které jsou přesně přizpůsobeny potřebám zákazníka, jak je distribuovat efektivněji a účinněji a jak komunikovat se zákazníky ve velkých skupinách i osobně pouze s jedním zákazníkem.

Například prostřednictvím videokonferencí se mohou marketingoví odborníci v ústředí firmy v New Yorku seznámit přímo se situací v Chicagu nebo v Paříži, aniž by vstoupili do letadla.

Pár jednoduchými operacemi s počítačem se může odborník na přímý marketing o nás dozvědět vše - jaké auto řídíme, jakou literaturu čteme a jaké zmrzlině dáváme přednost.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  02

Elektronické obchodování

Nové komunikační a reklamní prostředky, počínaje mobilními telefony, faxy, CD-Romy přes interaktivní televizi až po videostřediska na letištích a v nákupních centrech, umožňují zaměřit se na vybrané zákazníky s pečlivě připravenými nabídkami.

Díky elektronické poště mohou zákazníci objednat či zaplatit výrobky či služby, aniž by vykročili z domova.

Díky zázrakům, které dokáží expresní dodávkové služby, mohou obdržet své nákupy za méně než čtyřiadvacet hodin.

Od virtuálního testování nových výrobků až po on-line virtuální obchody, které je prodávají, prudký rozvoj komunikačních technologií mění marketing i každou jeho součást.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  03

Elektronické obchodování

V současnosti stále roste počet zařízení a systémů pracujících s digitální informací.

Text, data, zvuky a obrázky mohou být konvertovány na posloupnost nul a jedniček, tzv. bity (bitestreams).

Miliony počítačů zpracovávají miliardy bitů v nespočetném množství aplikací.

Přenos bitů z jednoho zařízení nebo místa do druhého vyžaduje propojení nebo-li telekomunikační síť - internet může přenášet data pozoruhodnou rychlostí bez ohledu na vzdálenost.

Internet umožňuje kdykoliv a kdekoli získat informace, pobavit se a slouží i jako komunikační prostředek.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  04

Elektronické obchodování

Podle Zprávy o českém internetu, kterou zpracovává společnost Factum Invenio, využívá internet 53 % obyvatel ČR, což je o 10% více než před dvěma lety (44 %).

Vzrostl také podíl připojených domácností (37 %), a přibývá lidí s vysokorychlostním připojením (23 %). Meziročně se na síti pohybuje půl milionu nových uživatelů.

Internet užívají aktivní uživatelé jako prostředek elektronické pošty (99 %) a jako nástroj k získávání praktických informací (98 %) a nových poznatků (94 %).

Z pohledu marketingu je důležité, že internet je lidmi využíván ještě stále více k zábavě (74 %), než k online nakupování (69 %).

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  05

Elektronické obchodování

Vývoj uživatelů internetu od roku 2001

Vývoj uživatelů internetu od roku 2001

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  06

Elektronické obchodování


K čemu je internet využíván
K čemu je internet využíván

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  07

Elektronické obchodování

Penetrace internetu

Počet Ano, přístup
z domova
Ano, přístup
odjinud než z domova
Ano, chtěl(a) bych
s ním pracovat
Ano, ale
nezajímá mne
Ne
Celkem 993 34 15 14 33 4
 
Muži 480 36 15 13 31 4
Ženy 513 31 16 14 35 4
 
Do 20 let 107 54 35 3 5 3
21-30 let 173 56 15 19 8 1
31-40 let 155 43 24 19 12 2
41-50 let 181 39 16 16 26 3
51-60 let 158 19 12 13 52 4
61 a více let 218 4 2 9 75 10

»

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  08

Elektronické obchodování

Penetrace internetu

Počet Ano, přístup
z domova
Ano, přístup
odjinud než z domova
Ano, chtěl(a) bych
s ním pracovat
Ano, ale
nezajímá mne
Ne
Zaměstanci 517 37 19 15 27 2
Podnikatelé 77 63 121 12 11 1
Studenti 99 64 33 2 2
Ostatní 299 10 5 15 62 9
 
Bez maturity 585 24 12 17 42 6
Maturita 310 41 21 11 24 2
Vysoká škola 98 65 20 2 13

»

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  09

Elektronické obchodování

Penetrace internetu

Počet Ano, přístup z domova Ano, přístup odjinud než z domova Ano, chtěl(a) bych s ním pracovat Ano, ale nezajímá mne Ne
Do 10 000 Kč 82 7 2 13 68 10
10 001-20 000 Kč 269 15 15 18 46 6
20 001-30 000 Kč 254 37 16 14 29 3
30 001 Kč a více 262 54 18 9 17 2
 
Uživatelé internetu 485 69 31
Neuživatele internetu 508 27 65 8
 
Uživatelé PC 399 82 10 6 2 1
Neuživatelé PC 594 1 19 19 55 6


 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  10

Elektronické obchodování

Internet jako nové komunikační médium má významnou přednost: paměť.

Pokaždé, když se uživatel připojí k webové síti, má provozovatel sítě záznam jeho elektronické adresy.

Na základě využívání technologie cookies mohou být informace i poskytnutá služba upraveny pro individuální oslovení zákazníka.

Také je možné se z trvalé interakce se zákazníkem učit.

Navštíví-li uživatel stránku znovu, tak si dříve uložený textový soubor (cookie) přečte a na základě historického zápisu může dynamicky upravit to, co nově předkládá uživateli.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  11

Elektronické obchodování

 

Cookie

je drobný textový soubor, který si může navštívená internetová stránka uložit na počítač uživatele (a většina moderních stránek to dělá)

Mnoho surfařů na internetu je zklamáno některými webovými stránkami, protože prezentace firem není nic jiného než překlopení inzerátu bez ohledu na interaktivní možnost tohoto média.

V mnoha případech návštěvníci webových stránek dostávají stejné informace bez ohledu na to, zda jsou zákazníky či nikoliv.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  12

Elektronické obchodování

Výhody e-commerce a internetu

Výhody pro kupující

 • zákazníci se mohou vyhnout dopravním zácpám, hledaní místa k zaparkování a trmácení se po obchodech.
 • mohou uskutečnit tzv. komparativní nakupování: srovnání nabídek v elektronických katalozích a na webových stránkách.
 • obchody nemají nikdy zavřeno, nakupování probíhá v soukromí.
 • nemusejí komunikovat s prodavačem či čelit přesvědčování a emocionálnímu nátlaku.
 • obchody poskytují větší výběr. Webové obchody nejsou omezeny fyzickými limity, mají téměř neomezený sortiment. (srovnejme např. široký sortiment zboží, který nabízí Amazon.com s mnohem skromnější nabídkou kamenných obchodů.)

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  13

Elektronické obchodování

Výhody e-commerce a internetu

Výhody pro kupující

 • kupující mají přístup k obrovskému množství srovnávacích informací, údajů o firmách, výrobcích a konkurenci, a to v přínosnější formě než u služeb, které může poskytnout i velmi dobrý prodavač.
 • firma Amazon.com nabízí seznam nejprodávanějšího zboží, rozsáhlé popisy výrobků, recenze odborníků, názory zákazníků i doporučení založené na předchozích nákupech.
 • zákazníci si často mohou upravit konfiguraci informací, zboží a služeb podle svých přání, a poté je okamžitě mít k dispozici.
 • získávají větší kontrolu nad všemi procesy souvisejícími s nákupem.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  14

Elektronické obchodování

Výhody e-commerce a internetu

Výhody pro kupující

 • internet posiluje pozici zákazníka více než cokoliv jiného, jak uvádějí odborníci.
 • téměř 16 % osob kupujících automobily nejprve ledá informace on-line, a teprve pak navštíví dealera.
 • jsou přitom vyzbrojeni informacemi o cenách...
 • vláda zákazníků je novou realitou.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  15

Elektronické obchodování

Výhody e-commerce a internetu

Výhody pro prodávající

 • firmy mohou interaktivně kontaktovat zákazníky, aby se tak dověděly více o jejich potřebách a přáních.
 • on-line zákazníci kladou dotazy a poskytují dobrovolnou zpětnou vazbu.
 • firmy mohou (na základě průběžné interakce) zvýšit hodnotu poskytovanou zákazníkům i jejich spokojenost neustálým zdokonalováním výrobků a služeb.
 • internetoví zákazníci nejsou přelétaví, internet je velmi stabilní prostředí jak v obchodě s konečnými spotřebiteli, tak mezi firmami.
 • většina současných on-line zákazníků vykazuje jasnou tendenci k zákaznické věrnosti.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  16

Elektronické obchodování

Výhody e-commerce a internetu

Výhody pro prodávající

 • ostatní elektronické systémy přinášejí další výhody jako je snížení nákladů a zvýšení rychlosti a efektivnosti.
 • elektronické obchodní firmy nemusejí udržovat budovy a platit pronájem, pojištění a poplatky za služby.
 • firmy jako Amazon.com mají navíc výhodu negativního operačního cyklu. (Od společnosti, které vydávají platební karty, obdrží platby pouhý jeden den po objednávce. Těmito prostředky potom mohou disponovat čtyřicet šest dnů, a teprve potom zaplatit dodavatelům: distributorům knih a vydavatelům.)
 • firmy jako Dell Computer či General Electric dosáhly přímým propojením továren, dodavatelů, distributorů a zákazníků přes internet velkých úspor, které přenášejí na zákazníky.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  17

Elektronické obchodování

Výhody e-commerce a internetu

Výhody pro prodávající

 • e-marketing vede k nižším nákladům a k vyšší efektivnosti distribučních cest a logistických funkcí jako jsou zpracování objednávek, řízení zásob, dodávky a podpora prodeje.
 • elektronická komunikace je obvykle levnější než tradiční písemná.
 • firma může vytvořit elektronický katalog za zlomek nákladů, které stojí vytištění a rozeslání katalogů tištěných.
 • v elektronickém katalogu jsou změny možné denně, nebo dokonce každou hodinu. Lze tak přizpůsobit sortiment, ceny a podporu prodeje všem změnám na trhu.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  18

Elektronické obchodování

Výhody e-commerce a internetu

Výhody pro prodávající

 • nabízí také větší flexibilitu, protože umožňuje nepřetržité úpravy nabídek a programů.
 • je to opravdu globální médium, kde mohou kupující i prodávající cestovat z jedné země do druhé, a to během několika sekund.
 • šíť GXS firmy General Electric poskytuje firemním zákazníkům bezprostřední přístup k dodavatelům z padesáti osmi zemí, od USA přes Velkou Británii až po Hongkong a Filipíny.
 • zákazník z Paříže či Istanbulu může surfovat po katalogu firmy Land's End stejně snadno, jako kdyby žil na adrese, kde společnost sídlí.
 • dokonce i malé společnosti tak mají přístup na globální trhy.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  19

Elektronické obchodování

B2C - prodej konečným spotřebitelům

Na webu firmy Quicken Loans se potenciální zákazníci setkají s vysoce technicky propracovaným řešením poskytování hypoték.

Mohou porovnat různé varianty financování svých potřeb, požádat o hypotéku a obdržet její rychlé schválení - to vše přímo z pohodlí domova.

Web obsahuje interaktivní nástroje, které umožňují analyzovat, jaký dům si mohou dovolit, zda si vybrat pronájem či dům koupit, zda zvolit refinancování, zda se vyplatí oprava současného domu a další.

Zákazníci mohou obdržet osobní radu telefonem nebo při on-line konverzaci s jedním ze čtyř set konzultantů a mohou si objednat i zasílání aktualizovaných informací e-mailem.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  20

Elektronické obchodování

B2B - obchod mezi firmami

PlasticNet.com se zaměřuje na oblast plastů, měsíčně má devadesát tisíc návštěvníků a více než dvě stě dodavatelů. Kromě usnadnění on-line transakcí zde naleznete adresář dodavatelů, materiálové tabulky, publikace z oboru, seznamy vzdělávacích programů a knihy či semináře relevantní pro průmysl plastů.

Medical EquipNet zprostředkovává obchody s medicínským zařízením pro lékaře, nemocnice, aukce nového, použitého a renovovaného či přebytečného vybavení. Členové zde mohou zadat nebo vyhledat inzeráty a reklamu, aukční nabídky, vyhledat způsoby financování, dopravu, opravy či instalační služby.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  21

Elektronické obchodování

C2C - obchod mezi spotřebiteli

Přes pět set tisíc registrovaných členů eviduje ve své databázi internetová aukční síň Aukro.cz. S tak rozsáhlou základnou uživatelů zaujímá první místo mezi aukčními portály v České republice.

Růstu Aukra přeje stále se zvětšující obliba nákupu a prodeje on-line. Každý den končí okolo 20 000 aukcí, přičemž každá druhá až třetí vystavená aukce končí úspěšným prodejem.

Celkem se na Aukru v roce 2007 prodalo zboží za více než 1,1 miliardy, což je čtyřikrát více než v předchozím roce. Největším tahákem pro kupující zůstává nízká cena. Velmi oblíbené jsou aukce, jejichž vyvolávací cena začíná na jedné koruně.

Stále populárnější také stávají aukce s možností "Kup teď". U těch je cena pevná a zákazníci mohou produkt koupit ihned - pouze jedním klikem myši - je vhodná zejména pro prodej nového zboží.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  22

Elektronické obchodování

C2B - obchod iniciovaný zákazníkem

AAAPOPTÁVKA.CZ - server nabízí zprostředkování poptávaných služeb. Postup je následující:

 • Zákazník si zadá poptávku na zboží nebo služby
 • Firma ji rozešle vhodným dodavatelům (firmám z oboru podle poptávky)
 • Zákazník si vyberete z obdržených nabídek, které dodavatelé zašlou

Služba je pro poptávající zcela ZDARMA, stačí jen zadat novou poptávku na zboží nebo služby, které poptává.

Dodavatelé jsou skutečné firmy z katalogu dodavatelů, které jsou postupně prověřovány. Díky množství nabídek, které zákazník obdrží, najde skutečně tu nejvýhodnější a ušetří čas.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  23

2/ Využívání elektronického obchodování

Od samého počátku se firma Pets.com snažila přilákat zákazníky nejnižšími cenami a masivní reklamou.

Nakonec ani jedno z toho nefungovalo. Během prvního roku podnikání firma skončila se ztrátou 61,8 milionu dolarů při prodejích ve výši pouhých 5,8 milionů dolarů.

Z každého dolaru, který zaplatila dodavatelům za zboží a UPS za expedici, byla schopna získat pouze 43 centů od zákazníků.

Na jaře 1999 firma vynaložila dalších 21 milionů dolarů za reklamu a další marketingové výdaje s cílem vytvořit svoji vlastní identitu a přilákat zákazníky do svého internetového obchodu.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  24

Využívání elektronického obchodování

Kampaň za účelem vytvoření značky se soustřeďovala okolo maskota - psíka zvaného Sock Puppet, který se dokonce objevil v podobě jedenáctimetrového balonu během průvodu při příležitosti oslav Dne díkůvzdání v New Yorku.

Reklama s tímto maskotem se objevila též během přenosu z poháru v americkém fotbalu Super Bowl, což firmu stálo více než 2 miliony dolarů.

Ačkoliv firma získala 570 000 zákazníků, tak nikdy nenašla způsob, jak vydělat peníze za nízkých rabatů a vysokých distribučních nákladů.

Cena akcií klesla ze 14 dolarů v únoru 1999 na 22 centů koncem roku 2000. Počátkem roku 2001 firma v tichosti ukončila svou činnost.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  25

Využívání elektronického obchodování

Firma Compaq Computer měla obavy, že by dealeři přestali prodávat jejich počítače, pokud by je nabízela i on-line.

Knihkupectví Barnes & Noble dlouho otálelo se zahájením svého on-line prodeje, kterým se snaží konkurovat firmě Amazon.com.

Firma Gibbon Guitar zjistila, že dealeři byli pobouřeni, když se pokusila prodávat kytary přímo zákazníkům, ale nevadil jim prodej dalšího příslušenství (strun, součástek apod.).

Firma Avon se obávala, že přímé prodeje mohou ohrozit postavení "Avon ladies", které si vytvořily úzké vazby se svými zákazníky. Vlastní výzkum ukázal, že mezi stávajícími zákazníky a potencionálními internetovými zákazníky existuje jen malé překrytí. Firma Avon poskytla tyto výsledky i svým obchodním zástupcům a začala se věnovat e-marketingu. Navíc jim nabídla pomoc při budování jejich vlastních webů.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  26

Využívání elektronického obchodování

Návštěvníci webu SonyStyle.com se mohou seznámit s desítkami kategorií výrobků Sony, porovnávat detailní popisy a specifikace, číst odborné recenze apod., mohou si také objednat on-line a platit kreditní kartou. To vše několika operacemi na počítači.

Firmy takovéto weby agresivně propagují v tištěných médiích, v televizi a rozhlase a také prostřednictvím proužkové reklamy na jiných webech.

Marketingové webové stránky dobře využívají také společnosti v segmentu B2B.

Na webu Federal Expressu si zákazníci mohou naplánovat přepravu, požadovat vyzvednutí zásilky dopravcem a sledovat pohyb doručované zásilky.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  27

Využívání elektronického obchodování

Společnost Otis Elevator Companydvacet tisíc registrovaných zákazníků, ke kterým patří architekti, dodavatelé, stavbyvedoucí a další zájemci o výtahy.

Web firmy je nabízen v dvaapadesáti zemích a šestadvaceti jazycích a obsahuje mnoho užitečných informací od modernizace a údržby přes bezpečnostní informace až po výkresy různých modelů firmy. Otis používá dva zdroje hodnocení spokojenosti s tímto složitým webem.

Pro zjištění potencionálních problémů sleduje počet návštěv jednotlivých stránek, nejnavštěvovanější stránky, strávený čas a posloupnost navštívených stránek. Každé čtvrtletí provádí telefonický výzkum mezi dvěma sty zákazníky v polovině zemí, kde operuje.

Firma zjistila, že v cizojazyčných verzích bylo těžké najít odkaz na online nákup. Někteří zákazníci těžko hledali nejbližší zastoupení firmy, proto firma přidala nástroj pro tyto účely.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  28

Využívání elektronického obchodování

Firefly používá filtr, který pomáhá uživatelům nalézt to, co potřebují, na základě analýzy jejich vstupů.

Starpoint nabízí personalizovanou internetovou reklamu na základě vstupů do vzájemně propojených serverů. Reklama je přizpůsobena dle demografických, obsahových a dalších kritérií.

Amazon.com tuto techniku používá pro osobní oslovování častých návštěvníků stránky: používá jejich jména, každý den jim něco zvláštního nabízí spolu s knihami a hudbou vybíranou na základě analýzy charakteru jejich předcházejících nákupů.

Všechny tyto informace jsou spojeny v databázi Amazon.com s jednotlivými cookies soubory na discích uživatelů.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  29

Využívání elektronického obchodování

 

Na stránce firmy Sharp si uživatelé mohou vyzkoušet Zaurus (osobního digitálního asistenta) a vložit do něj diáře nebo další data stejně jako při skutečném používání produktu.

Gap on-line umožňuje zákazníkům vyzkoušet si oděvy a kombinovat jejich jednotlivé části dohromady. Virtuální technologie postupně vytváří stále více možností pro spojení mezi webovou stránkou a skutečným světem.

Casio umožňuje získat více informací, koupit hodinky on-line a vybrat si způsob dodání, vše prostřednictvím jednoho banneru na jedné stránce.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  30

Využívání elektronického obchodování

 

Procter & Gamble financuje webovou stránku ParentTime, jež nabízí informace o výchově dětí podle jejich věku, ale zároveň dělá reklamu na dětské plenky Pampers.

Společnost First USA zaplatila 90 milionů dolarů, aby mohla výlučně během pěti let provádět reklamu kreditních karet na webových stránkách Microsoftu.

Společnost Tel-Save se stala jedinou firmou specializovanou na dálkové telefonní hovory podporovanou na AOL po dobu tří let za úhradu 100 milionů dolarů.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  31

3/ Sledování efektivnosti internetové komunikace


Software, jako je např. WebTrend, a služby jako navrcholu.cz sledují číselné údaje.

Firma IBM zavedla systém SurfAid, dodávající uživatelské informace (doména, cookies agent), síťové objekty (stránky v rámech, adverts/eye candy), aplikace (vstup na stránky a odchod z nich, zhlédnutí/kliknutí, chyby) a hledání dat, vyúsťující do základní analýzy log souborů.

Log soubory nemohou identifikovat specifické uživatele (zaznamenávají pouze jméno návštěvníka) nebo klienty chatu.

Proto se pro tyto účely často používají cookies v kombinaci a analýzami log souborů.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  32

Sledování efektivnosti internetové komunikace

Z výsledků výzkumu NetMonitor vyplývá, že čeští internetoví uživatelé na internetové reklamy klikají, zároveň ale prohlašují, že reklama na ně nemá žádný vliv.

Pouze 6,4 % z nich tvrdí, že internetové reklamy jim pomáhají v rozhodování o koupi produktu, 4,1 % uživatelů uvádí, že na reklamy kliká každý den, a 16,2 % tvrdí, že minimálně jednou za týden.

Na internetové reklamy častěji klikají muži. Každý pátý český uživatel internetu uvádí, že na reklamy nikdy nekliká.

Pokud jde o audit internetového trhu, můžeme nalézt celou řadu projektů realizovaných například společnostmi iAudit, TNS A-Connect, Internet Info a další.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  33

Sledování efektivnosti internetové komunikace

Směrodatným a všeobecně uznávaným je v současné době výzkum SPIR NetMonitor, který spojuje dva významné projekty Výzkum návštěvnosti internetu v ČRVýzkum sociodemografie návštěvníků internetu v ČR.

Společnost Gemius realizovala ve spolupráci s výzkumnou agenturou Media-Research a portálem Centrum.cz výzkum na téma Postoj českých internetových uživatelů k on-line reklamě.

Dotazování proběhlo formou pop-up okna.

Stejný průzkum byl proveden také v Maďarsku, v Polsku, v Litvě, v Rumunsku, na Slovensku a na Ukrajině.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  34

Sledování efektivnosti internetové komunikace

Přehled základních výsledků:

 • 80 % respondentů deklarovalo, že kliká na reklamu na webu.
 • Podle studie 77 % uživatelů akceptuje internetovou reklamu jako daň za to, že mají bezplatný přístup k webovému obsahu.
 • Téměř 60 % uživatelů uvedlo, že on-line reklamu vnímá jako zdroj informací. Internetové reklamy jsou navíc vnímány jako více informativní a méně nudné než televizní reklamy.
 • Průzkum ukázal, že nejznámějším reklamním formátem je billboard, nejoblíbenějším je banner. Kontextová reklama obsadila čtvrté místo. Nejméně oblíbená jsou vyskakovací okna.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  35

4/ Otázky k zamyšlení

 

 1. Popište na příkladech marketingové komunikační možnosti přinášené informačními technologiemi.
 2. Jak internet ovlivňuje prvky marketingového mixu? Uveďte na příkladech.
 3. Co představuje pojem "nová ekonomika"?
 4. Na příkladech vysvětlete rozdíl mezi customization a customerazation.
 5. Na příkladech popište prodej konečným spotřebitelům. Uveďte příklady.
 6. Popište formu prodeje mezi firmami. Uveďte příklady.
 7. Co je podstatou obchodu mezi spotřebiteli? Uveďte příklady.
 8. Jak funguje obchod iniciovaný zákazníkem? Uveďte příklady.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  36

Otázky k zamyšlení

 

 1. Vyjmenujte základní zdroje příjmů firem na internetu.
 2. Charakterizujte podnikání čistě internetové firmy. Uveďte příklady.
 3. Charakterizujte podnikání firmy se smíšeným modelem. Uveďte příklady.
 4. Co ovlivňuje hodnocení webu uživatelem?
 5. Popište techniky reklamy na internetu. Uveďte na příkladech.
 6. Jaké informace jsou sbírány o uživateli při vstupu na web?
 7. Jaké typy měření efektivity reklamy lze provádět? Uveďte na příkladech.
 8. Jaké veličiny je možné u reklamy měřit? Uveďte na příkladech.
 9. Jaké problematiky řeší elektronické obchodování do budoucna? Uvedťe na příkladech.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  37

5/ DLP / zadání 04

Následující zadání vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení.

Vypracovaná zadání zasílejte pravidelně po každém cvičení .


Úkoly - zadání 04

 1. Vytvořte návrh elektronické prezentace vaší firmy.
 2. Zpracujte projekt na možnost elektronického prodeje vašich produktů nebo zajištění služeb.
 3. Navrhněte nástroje, jaké byste použili pro reklamní kampaň na internetu a kde byste ji realizovali.
 4. Zjistěte, jaké přibližné náklady by vaše reklamní kampaň a působení na internetu představovaly pro firmu.

 

 04. Elektronické formy prodejehalek.info – 25.05.2024, 01:19:54strana  38

DLP / zadání 04

 

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte "Dlouhodobý projekt" a číslem cvičení, ze kterého pochází zpracovávané zadání.

Dlouhodobý projekt zpracovávejte kumulovaně (přidávejte vždy vypracování dalšího cvičení) v samostatném souboru, který zasílejte jako přílohu zprávy.

 

(i) Konec výpisu prezentace.