[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu PRODEJ A REKLAMA

09. Činnost reklamních agentur

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  úvod

Úvod

V okamžiku, kdy klient zjistí, že si neumí poradit s přípravou reklamní kampaně, nebo jeho plán přesahuje jeho možnosti, je vhodný čas pro poptávání služeb reklamní agentury.

Pro větší klienty mouhou být určitým vodítkem při výběru reklamní agentury i soutěže reklamních kampaní, které se u nás pořádají.

A jednou z oblastí, se kterými reklamní agentury mají zkušenosti a ve kterých radí a poskytují služby svým klientů, je budování a udržování vztahů s věřejností.

Odkazy

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  01

1/ Reklamní agentura

 

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  02

Reklamní agentura

 

Práce v reklamní agentuře

v reklamních agenturách rozlišujeme pět skupin pracovníků:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  03

Reklamní agentura

 

Práce v reklamní agentuře

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  04

Reklamní agentura

 

Práce v reklamní agentuře

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  05

Reklamní agentura

Zásady práce v reklamní agentuře

 • v reklamě se spojuje věda i umění, rozum a srdce, znalost faktů se zkušenostmi a intuicí, elán se sváteční náladou,
 • reklama pomáhá jen dobrému zboží, solidním obchodníkům s rozumnými cenami a dobrou prodejní organizací,
 • dobrá reklama jako dlouhodobá investice nese ovoce tři i více let,
 • o kvalitě reklamy rozhoduje jen a jen obchodní výsledek,
 • reklama se zaměřuje na prodej, podporu prodeje, příznivou odezvu, pozornost, důvěru a sympatie zákazníků,
 • dobrá reklama je levná, protože ji zaplatí liknaná konkurence, která se opožďuje za podnikavými obchodníky,

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  06

Reklamní agentura

Zásady práce v reklamní agentuře

 • účinek a prodejní síla reklamy závisí na:
  • studiu a analýze podniku, zboží a zákazníků,
  • vedoucí myšlence, nápadu (ze znalostí předchozího),
  • volbě správných médií, časů a provedení (apely),
  • dobře vážené, názorné, přesvědčivé a dynamické řeči, originální a přiléhavé grafické formě (ilustrace, písmo, barvy, papír, tisk).
 • dobrá reklama nezdražuje zboží, protože zvyšuje tržby, tím snižuje procento režie a cenu,
 • odborné provedení reklamy svědomitou a zkušenou agenturou šetří zákazníkovi peníze, dosahuje většího výsledku na rozdíl od vyhozených peněz za nezdařené pokusy amatérů.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  07

Reklamní agentura

Předpoklady efektivní práce reklamní agentury

 • 1. Situační analýza - jasné shrnutí všech postavení značky (produktu, služby, společnosti atd.) na trhu.
 • 2. Stanovení úkolu - přehled základních aspektů činností, které je třeba udělat, a jakým způsobem bude měřena účinnost (splnění cílů).
 • 3. Stanovení cílů reklamní kampaně - čeho má reklama dosáhnout a jakým způsobem bude měřena účinnost (splnění cílů).
 • 4. Cílovou skupinu - stanovení, pro koho je reklamní kampaň určena.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  08

Reklamní agentura

Předpoklady efektivní práce reklamní agentury

 • 5. Znalost spotřebitele - jaké specifické znalosti o spotřebiteli máme z pohledu spojení značky s cílovou skupinou.
 • 6. Argumentaci - jaké jsou nejpřesvědčivější argumenty o přínosu značky, které chceme zprostředkovat cílové skupině.
 • 7. Podporu - důvody pro důvěryhodnost argumentace, pro přesvědčení spotřebitele o slibovaných výhodách (benefitech).
 • 8. Reklamní myšlenku - nosná myšlenka, která je schválena a je vhodná pro tento úkol.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  09

Reklamní agentura

Předpoklady efektivní práce reklamní agentury

 • 9. Úvahy o realizaci - sdělení těch aspektů značky i speciálních aspektů realizace, které by agentura měla vzít v úvahu.
 • 10. Praktické úvahy - tj. výběr médií, prostor pro reklamu, rozpočet, časový harmonogram, požadavky na průzkum.
 • 11. Kritéria hodnocení - jak bude práce agentury hodnocena v jednotlivých stadiích vývoje a zda a jakým způsobem budou realizovány protesty.
 • 12. Schválení - informace by měly být odsouhlaseny vedoucím projektu (za zadavatele) a ředitelem agentury.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  10

2/ Soutěže v oblasti reklamy

 

Louskáček

 • prestižní kreativní soutěž
 • porota je složena z nejlepších reklamních kreativců České republiky.
 • lze do ní přihlásit všechny realizované kampaně za předcházející rok.

Louskáček - ADC CZECH

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  11

Soutěže v oblasti reklamy

 

Tourfilm

 • jedná se o multimediální festival,
 • posláním je uvést a ocenit filmy, audiovizuální snímky a multimédia, které přispívají k rozvoji domácího i zahraničního cestovního ruchu,
 • napomáhá k širokému mezinárodnímu uplatnění těchto snímků.

TOURFILM

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  12

Soutěže v oblasti reklamy

 

Tourpropag

 • národní soutěžní přehlídka propagačních materiálů měst, krajů a turistických regionů,
 • nabízí srovnání úrovně propagačních materiálů,
 • motivaci a inspiraci pro zástupce měst, krajů a regionů k tvorbě nových propagačních materiálů.

TOURPROPAG

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  13

Soutěže v oblasti reklamy

 

Zlatý štoček

 • soutěž o nejlepší inzeráty roku,
 • hodnotí se inzeráty v novinách i časopisech v kategorii image inzerátů a produktových inzerátů,
 • uděluje se zvláštní cena za sociální marketing.

Unie vydavatelů

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  14

Soutěže v oblasti reklamy

Zlatý středník

 • hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům,
 • ocenění jsou udělována například v kategoriích:
  • Nejlepší interní časopis
  • Nejlepší firemní katalog
  • Nejlepší výroční zpráva
  • Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry
  • Nejlepší elektronický zpravodaj (newsletter)

PR klub

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  15

Soutěže v oblasti reklamy

 

Znojemský hrozen

 • soutěž reklamních spotů o gastronomii,
 • v rámci Mezinárodního festivalu televizních a rozhlasových pořadů,
 • pořadatelem festivalu je obecně prospěšná společnost Znojemský hrozen.

Znojemský hrozen

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  16

Soutěže v oblasti reklamy

 

Obal roku

 • celostátní soutěž různých typů obalů a obalových materiálů.
 • hodnotí se technické, tvarové a konstrukční řešení, vhodnost balení, estetický dojem a vliv na životní prostředí.
 • vítězné obaly mohou kandidovat v celosvětové obalové soutěži Worldstar.

Obal roku

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  17

3/ Public relations (práce s veřejností)

 

K základním prvkům image počítáme:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  18

Public relations (práce s veřejností)

 

K základním prvkům image počítáme:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  19

Public relations (práce s veřejností)

 

K základním prvkům image počítáme:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  20

Public relations (práce s veřejností)

 

K příznivému image firmy přispívá:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  21

Public relations (práce s veřejností)

 

Mezi firmy, které dlouhodobě zaujímají přední místa v hodnocení image značky patří např. Coca-cola, Mercedes-Benz, Microsoft, Pepsi-cola, Mc Donald's, Ford, Adidas, Sony, Nestlé.

V Evropské unii se každoročně koná průzkum "síly značky" mezi 15 - 20 tisíci respondenty a velkou publicitu dostává prvných 50 míst.

U nás se mezi uznávanými značkami objevuje mimo jiných Plzeňský prazdroj, Orion, Opavia, Škoda Mladá Boleslav.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  22

Public relations (práce s veřejností)

 

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  23

Public relations (práce s veřejností)

 

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  24

Public relations (práce s veřejností)

 

Finanční PR

Příkladem aktivit PR v této oblasti může být např. dobrá příprava a prezentace výroční finanční zprávy, uvedení firmy na burzu cenných papírů, finanční informace spojené s fúzemi a akvizicemi.

Evropská filmová skupina Kinepolis přilákala velké množství nových akcionářů jako důsledek úspěšného uvedení na trhu akcií.

Naproti tomu nepřátelský pokus o převzetí belgického holdingu Generale Maatschappij italským investorem Carlo de Benedetii skončil neúspěšně díky nedostatku aktivit PR, což vyvolalo podezření a nedůvěru u potenciálních i existujících akcionářů.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  25

Public relations (práce s veřejností)

 

Vztahy PR s médii

Vztahy mezi médii a firemními útvary pro PR nejsou vždy bez problémů.

Belgická studie, během níž bylo dotazováno 61 novinářů, dospěla k následujícím závěrům.

Polovina novinářů sdělila, že méně než 20 % tiskových sdělení lze využít a publikovat jako článek.

Hlavní výtky k těmto tiskovým zprávám byly nepodstatné informace, chybějící důležité prvky jako kontakty a jméno autora, příliš obsáhlé informace, nesrozumitelný obsah již v prvním odstavci.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  26

Public relations (práce s veřejností)

 

Vztahy PR s médii

Většina novinářů raději pracuje s tiskovými mluvčími firmy než s odborníky na PR. Tiskoví mluvčí firmy jsou většinou blíže místu, kde se rozhoduje, a mívají kvalitnější informace.

Více než polovina novinářů však také namítla, že tito tiskoví mluvčí nemají zásadní informace o dané firmě. Jedna třetina novinářů sdělila, že tito mluvčí chtějí firmu ochraňovat.

Dvě třetiny novinářů však považovaly kontakt s tiskovými mluvčími firem za uspokojivý.

Novináři dávají rovněž přednost přímému kontaktování členů vrcholového managementu.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  27

Public relations (práce s veřejností)

 

Marketingové PR

Např. tým prodejců by měl předávat útvaru PR všechny zajímavosti, které potom mohou být využity pro PR podporující marketing. Jedná se například o následující:

 • Prestižní objednávky - Objednávky od známých firem nebo kontrakty na speciální projekty, jež se samy o sobě objevují v tisku.
 • Objednávky řešící určité problémy. Prodej produktů, které vyřeší určitý problém (protipovodňová montovaná stěna).

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  28

Public relations (práce s veřejností)

 

Marketingové PR

Jedná se například o následující:

 • Kontrakty s přidanou hodnotou. Produkty, jež usnadňují život zákazníků a zaměstnanců.
 • Neobvyklé objednávky. Produkty používané na známých místech nebo na místech velkého zájmu.
 • Solidární asociace. Prodej produktů v situacích se silným humanitárním zájmem nebo ve vztahu k všeobecnému zájmu.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  29

Public relations (práce s veřejností)

 

Interní PR

Osobní a ústní komunikace

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  30

Public relations (práce s veřejností)

Interní PR

Komunikace prostřednictvím médií

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  31

Public relations (práce s veřejností)

Interní PR

Interní komunikace je dvoustranná, a proto jsou schránky na zlepšovací náměty velmi dobrým nástrojem pro komunikaci zdola nahoru.

V padesátých letech podalo 45 000 zaměstnanců firmy Toyota v Japonsku pouze několik desítek námětů ročně.

V osmdesátých letech to již bylo 900 000 ročně, tj. v průměru 20 námětů na zaměstnance, a úspory dosáhly 230 mil. dolarů.

Schránky jsou velmi dobrým komunikačním nástrojem, ale nemohou nahradit verbální komunikaci, která je ze své podstaty mnohem efektivnější.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  32

Public relations (práce s veřejností)

Interní PR

Společnosti používají různé typy publikací k informování veřejnosti anebo vyvolání příznivého dojmu u cílového publika, například firemní bulletiny, letáky, brožury a výroční zprávy.

Sponzorství je dobrý nástroj k posílení image firmy.

Lobování je pojem, který vyjadřuje aktivity firem zaměřené na ovlivňování vlády a zájmových a nátlakových skupin při jejich jednáních. Znamená to poskytování informací, vyjednávání, ovlivňování s cílem dosažení nejlepšího výsledku pro firmu. Někdy se k lobování využívají specializované firmy.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  33

Public relations (práce s veřejností)

Mediální PR

Tisková zpráva

Následující výčet je stručným návodem, jak psát tiskovou zprávu:

 • Zřetelný cíl: víme, co chceme říct.
 • Úvodní odstavec: struktura sdělení.
 • Co je ve sdělení nového: objasněte detaily.
 • Přizpůsobení: použijte styl a struktury článků, jež médium publikuje.
 • Komplexnost: uveďte všechny skutečnosti a údaje.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  34

Public relations (práce s veřejností)

Mediální PR

Tisková zpráva

Následující výčet je stručným návodem, jak psát tiskovou zprávu:

 • Redakční úprava: nevkládejte vlastní názory.
 • Jména: používejte správný způsob uvádění jmen.
 • Závěr: připojte závěrečný odstavec.
 • Úprava: posuďte dvakrát, co jste napsali, a potom přečtěte ještě jednou.
 • Přesnost a jednoduchost: usilujte o dokonalé, nové sdělení.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  35

Public relations (práce s veřejností)

Mediální PR

City500 je evropská síť stovky nezávislých hotelů, které se nacházejí v hlavních městech zemích Evropy.

Každý hotel platí určitou částku a předává svou klientskou databázi do integrované sítě. Členové City500 informují své hosty o dalších hotelech v databázi.

City500 provádí pravidelný průzkum mezi tisíci hosty, aby byly objasněny cestovní zvyklosti, potřeby, přání a stížnosti zákazníků.

Každý hotelový host dostává - s ohledem na daný hotel - upravený, zákaznicky orientovaný bulletin. Síť je velmi úspěšná a počet jejích členů se zvyšuje.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  36

Public relations (práce s veřejností)

Komunikace v krizovém období

Pravidla pro komunikaci před krizí jsou následující:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  37

Public relations (práce s veřejností)

Komunikace v krizovém období

Dojde-li ke krizi, mělo by být postupováno podle následujících pravidel:

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  38

Public relations (práce s veřejností)

Komunikace v krizovém období

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  39

Public relations (práce s veřejností)

Komunikace v krizovém období

V lednu 1990 byl ve Spojených státech objeven benzen v lahvích s minerální vodou Perrier.

Sedmdesát milionů lahví bylo staženo z prodeje a bylo veřejně oznámeno, že se problém týká pouze Spojených států.

Ve skutečnosti to nikdo přesně nevěděl. Po několika týdnech se stejný problém objevil ve Francii.

Problém způsobili francouzští zaměstnanci, kteří nevyměnili filtr v plnicím závodě, což zničilo půlroční produkci.

Problém narůstal také proto, že vrcholoví manažeři firmy v různých částech světa zastávali zcela odlišná stanoviska.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  40

4/ Otázky k zamyšlení

 

 1. Jakým způsobem je u nás regulována reklama?
 2. Jak funguje samoregulace v reklamě?
 3. Jaké jsou pravomoci Rady pro reklamu.
 4. Vysvětlete pojem reklamní agentura.
 5. Za jakých podmínek je vhodné zvolit spolupráci s reklamní agenturou?
 6. Popište proces výběru reklamní agentury.
 7. Co je důležité vědět před konečným rozhodnutím o výběru agentury?
 8. Jaké znáte nejznámnější soutěže v oblasti reklamy?

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  41

Otázky k zamyšlení

 

 1. Co je cílem práce s veřejností a k čemu ji lze využívat?
 2. Jak navazuje činnost PR na ostatní prvky marektingového mixu?
 3. Jaké jsou silné a slabé stránky činnosti PR?
 4. Jaké jsou cílové skupiny jednotlivých forem PR činnosti?
 5. V čem je důležité udržovat dobré vztahy s médii?
 6. Na základě čeho lze měřit efektivnost PR. Uveďte příklady.
 7. Jakých nástrojů využívají marketingové PR?
 8. Uveďte příklady, jaké nástroje lze využívat pro jaké komunikační kanály.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  42

5/ DLP / zadání 09

Následující zadání vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení.

Vypracovaná zadání zasílejte pravidelně po každém cvičení .


Úkoly - zadání 09

 1. Připravte zjednodušený "brief" pro zadání regionální reklamní kampaně pro vaši firmu.
 2. Ze skutečných reklamních agentur vyberte tu, která by kampaň pro vás zrealizovala, popište její služby a zdůvodněte svoji volbu.
 3. Navrhněte nástroje PR, které byste jako majitel uplatňovali vůči zaměstnancům.
 4. Navrhněte jednoduchou strukturu PR nástrojů, které budou působit na vnější okolí.

 

 09. Činnost reklamních agenturhalek.info – 20.06.2024, 05:46:42strana  43

DLP / zadání 09

 

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte "Dlouhodobý projekt" a číslem cvičení, ze kterého pochází zpracovávané zadání.

Dlouhodobý projekt zpracovávejte kumulovaně (přidávejte vždy vypracování dalšího cvičení) v samostatném souboru, který zasílejte jako přílohu zprávy.

 

(i) Konec výpisu prezentace.