Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Marketingový výzkum

MARKETINGOVÝ VÝZKUM PRO PHARMA / MEDTECH SEKTOR

Cena studií marketingového výzkumu je tradičně považována za vysokou, ale v těch firmách, kde se pracuje s výzkumnými studiemi pravidelně, jsou manažeři ochotni připustit, že cena odpovídá snížení rizika, které výzkumné studie přinášejí.

Ve firmách, kde se pracuje s výzkumy jen nahodile, převládá mínění, že ceny jsou neopodstatněně vysoké.

Rychlost zpracování zakázkových studií se pohybuje od 4 do 6 týdnu a je považována za únosnou.