Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Marketingový výzkum

MARKETINGOVÝ VÝZKUM PRO PHARMA / MEDTECH SEKTOR

Očekává se také růst počtu agenturních výzkumu (multiklientských studií), které by měly vést i k poklesu ceny pro jednoho klienta.

Marketingový výzkum bude efektivnější, jestliže bude integrovat data z různých zdrojů, což se zatím v nabídce výzkumných agentur neobjevuje.

Marketingoví manažeři také očekávají, že výzkum bude ve větší míre zachytávat nově se objevující trendy - ještě v počátečním stádiu, kdy nejsou všeobecně viditelné.

čerpáno ze zprávy o projektu od Doc. Ing. Marie Pribové, CsC.