Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Otázky k zamyšlení

 

  1. Vyjmenujte příklady zdrojů, kde lze získat informace o potenciálních zákaznících.
  2. Jak by se měl obchodník chovat ke stávajícím zákazníkům?
  3. Jaké přínosy znamenají stálí zákazníci pro obchodníka?
  4. Uveďte příklady hlavních příčin nedorozumění.
  5. Na příkladu popište běžný průběh obchodního rozhovoru.
  6. Jakým způsobem by měl obchodník působit na zvídavého zákazníka?
  7. Jakým způsobem by měl obchodník působit na odmítavého zákazníka?
  8. Jakým způsobem by měl obchodník jednat s klientem "co všechno ví nejlíp"?
  9. Jakým způsobem by měl obchodník jednat s hrubým klientem?