Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

4/ DLP / zadání 01

 

Cílem dlouhodobého úkolu je vyzkoušet schopnost studenta aplikovat znalosti získané v tomto předmětu i jeho vlastní zkušenosti z praxe při řízení jím fiktivně vytvořené firmy.

Základní charakteristikou Vašeho fiktivního podnikání bude jeho malá až střední velikost (tzn. budete mít v rozmezí od 5 do cca 20 zaměstnanců).

Firma bude zaměřena buď jako čistě obchodní, nebo bude realizovat prodej vlastních výrobků či poskytování služeb jako maloobchod - tj. konečným spotřebitelům.

Pro vaši fiktivní společnost pak budete zpracovávat zadání dlouhodobého projektu podle jednotlivých témat probíraných na cvičeních.

Zadání dílčích problémů bude probíhat během cvičení, kdy bude definován obecný problém. Ještě během cvičení studenti mohou uvažovat o možnostech řešení problému a své názory konzultovat s cvičícím.