Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

4/ DLP / zadání 02

Následující zadání vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení.

Vypracovaná zadání zasílejte pravidelně po každém cvičení .


Úkoly - zadání 02

  1. Zpracujte pro své prodejce "desatero" pokynů, jak správně jednat se zákazníky při prodeji.
  2. Připravte stručnou charakteristiku vašich produktů z pohledu 4P marketingového mixu. (Charakteristika produktu a potřeb, které uspokojuje; konstrukce ceny; distribuční cesty; hlavní komunikační kanály pro jeho propagaci.)
  3. Připravte kampaň podpory prodeje zaměřenou na získání nových zákazníků vaší firmy obecně.
  4. Připravte podpory prodeje ke dvěma z vašich produktů. Zároveň proveďte úvahu o možných důsledcích po skončení kampaně.