Obsah prezentace zavřít okno


Úvod

Pro zvládnutí úspěšného prodeje je dobré ovládat psychologické metody, jak sám ze sebe vytvořit kvalitního a úspěšného prodejce a zároveň metody, jak jednat se zákazníkem během prodejního jednání.

S psychologickým působením na zákazníky úzce také souvisí metody podpory prodeje, které se objevují v celé řadě forem a mohou být zaměřena na různé cílové skupiny.

Odkazy