Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Distribuční cesty

Hledání distribučních alternativ

Small business group firmyHewlett-Packard sdružuje přes 20 000 obchodních partnerů, kteří prodávají vše od kapesních kalkulátorů až po počítačové sítě.

To vyžaduje obrovské koordinační úsilí. Proto firma Hewlett-Packard zřídila systém řízení vztahů s partnery, který propojuje firmu přímo s obchodními partnery a pomáhá dosahovat cílů distribučního systému jako celku.

S využitím zabezpečených internetových stránek partneři mohou kdykoli získat potřebné informace, objednat materiály na podporu prodeje, výrobkové specifikace, cenové informace, kontrolovat finanční toky.