Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

4/ Otázky k zamyšlení

 

  1. Co je distribuční cesta? Uveďte jejich příklady.
  2. Co distribuční cesta plní za úkoly, uveďte na příkladech.
  3. Popište na příkladech přímou distribuční cestu.
  4. Popište na příkladech nepřímou distribuční cestu.
  5. Vysvětlete podstatu tradičního distribučního systému. Uveďte příklady.
  6. Popište vertikální distribuční systém a jeho odlišnosti od tradičního.
  7. Co je podstatou družstva maloobchodníků a proč vzníká? Uveďte příklady.
  8. Co je podstatou franšízingové organizace prodeje a jak funguje? Uveďte příklady.