Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

4/ Otázky k zamyšlení

 

  1. Popište na příkladech marketingové komunikační možnosti přinášené informačními technologiemi.
  2. Jak internet ovlivňuje prvky marketingového mixu? Uveďte na příkladech.
  3. Co představuje pojem "nová ekonomika"?
  4. Na příkladech vysvětlete rozdíl mezi customization a customerazation.
  5. Na příkladech popište prodej konečným spotřebitelům. Uveďte příklady.
  6. Popište formu prodeje mezi firmami. Uveďte příklady.
  7. Co je podstatou obchodu mezi spotřebiteli? Uveďte příklady.
  8. Jak funguje obchod iniciovaný zákazníkem? Uveďte příklady.