Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Otázky k zamyšlení

 

  1. Vyjmenujte základní zdroje příjmů firem na internetu.
  2. Charakterizujte podnikání čistě internetové firmy. Uveďte příklady.
  3. Charakterizujte podnikání firmy se smíšeným modelem. Uveďte příklady.
  4. Co ovlivňuje hodnocení webu uživatelem?
  5. Popište techniky reklamy na internetu. Uveďte na příkladech.
  6. Jaké informace jsou sbírány o uživateli při vstupu na web?
  7. Jaké typy měření efektivity reklamy lze provádět? Uveďte na příkladech.
  8. Jaké veličiny je možné u reklamy měřit? Uveďte na příkladech.
  9. Jaké problematiky řeší elektronické obchodování do budoucna? Uvedťe na příkladech.