Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Informační systém a systém kontroly

Jako pozitivní příklad zaslouží zmínku informační systém zavedený koncem 90. let v podniku Léčiva (nyní Zentiva), který jako největší výrobce léků zaujímá 30% podíl na trhu, vedl ke snížení zásob o jednu třetinu, dodací lhůty se zkrátily z 90 - 120 dnů na 7, odezva na potřeby trhu se ze 4 měsíců dostala na 1 měsíc.

Podnik průběžně sleduje toky materiálu, zboží a finance.

Celkem se dodává 250 přípravků v 550 variantách, přitom jedna třetina se vyváží, tržby společnosti se ve druhé polovině devadesátých let zvýšily ze 4 na 5 miliard korun.

Počet zaměstnanců zůstal na stejné úrovni - 1300.