Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

3/ Otázky k zamyšlení

 

  1. Co je úkolem marketingového informačního systému?
  2. Z jakých zdrojů pochází informace v MaIS. Uveďte příklady.
  3. Kdo je uživatelem informací v MaiS a jak infromace užívá?
  4. Uveďte příklady, jak jsou získávány informace pro potřeby MaIS.
  5. Jaké jsou cíle jednotlivých typů marketingových výzkumů? Uveďte příklady.
  6. Na příkladech uveďte nejrozšířenější metody marketingového výzkumu.
  7. Zhodnoťe silné a slabé stránky on-line marketingového výzkumu a uveďte příklady jeho využití.
  8. Jaký je postup sestavení výběrového souboru pro výzkum. Uveďte na příkladu.