Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Otázky k zamyšlení

 

  1. V čem spočívá důležitost správné interpretace a předání informace z výzkumu?
  2. Jaký je postup marketingového výzkumu u malé firmy? Uveďte příklady.
  3. Uveďte příklady, čím a jak může být ovlivňován výsledek výzkumu.
  4. Jaké jsou základní oblasti, které obsahuje informační systém prodeje?
  5. Popište postup získávání informací pro informační systém firmy.
  6. K čemu ve firmě slouží kontrola?
  7. Jaké jsou úkoly preventivní kontroly z hlediska prodeje a marketingu?
  8. Vyberte příklady dokladů souvisejících či provázejících prodej zboží nebo služby.