Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

3/ Otázky k zamyšlení

 

  1. Na příkladech uveďte, co zahrnuje marketingová komunikace.
  2. Na koho je zaměřena a jak probíhá přímá komunikace?
  3. Kdy se využívá masová komunikace a jaké jsou její nástroje?
  4. Uveďte příklady na co se může zaměřovat komunikace zaměřená na image.
  5. K čemu slouží komunikace zaměřená na aktivity?
  6. Jaké jsou hlavní problémy masové komunikační kampaně?
  7. Popište současný stav v oblasti marketingové komunikace. Doplňte o příklady.
  8. Schématicky načrtněte, jak má být správně složena marketingová komunikace.