Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Otázky k zamyšlení

 

  1. Vysvětlete na příkladu, co znamená integrovaná marketingová komunikace?
  2. Proveďte srovnání běžné a integrované marketingové komunikace.
  3. Uveďte příklady, jak se mohou nástroje integrované marketingové komunikace vzájemně pozitivně ovlivňovat?
  4. Na příkladech uveďte, jak může být pojata firemní identita a co to je.
  5. Popište jednotlivé stupně integrace marketingové komunikace.
  6. Co představuje bariéry integrované komunikace?
  7. Na příkladu vysvětlete použití strategie protlačení poduktu.
  8. Na příkladu vysvětlete použití strategie protažení produktu.